תמיכה טכנית: 054-2932368


לכלי שנפחו 0.2 ליטר, הוכנסו 1 מול O2(g) ו- 0.9 מול  HCℓ(g). התרחשה התגובה הזאת:

4HClg+O2g2Cl2g+2H2Og

במצב שיווי משקל היו בכלי 0.4 מול H2O(g).