pH תרגול


pH תרגול

 1. בחר את התשובה הנכונה
  1. איזה pH מציין את הריכוז הגובה ביותר של יוני ההידרוניום?
   1. 2
   2. 5
   3. 7
   4. 12
  2. איזה תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ?
   1. 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1M
   2. 200 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.5M
   3. 10 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 1M
   4. 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 0.01M
  3. איזה תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הנמוך ביותר ?
   1. 80 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.8M
   2. 20 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1.5M
   3. 50 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 2M
   4. 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 0.5M
  4. איזה תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ?
   1. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 1M
   2. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.1M
   3. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.01M
   4. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.001M
  5. איזה תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הנמוך ביותר ?
   1. 50 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.8M
   2. 150 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.8M
   3. 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 1.8M
   4. 50 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 1M
  6. בערבוב 100 מ"ל תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 0.3M עם 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.4M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ- 7
   2. קטן מ- 7
   3. שווה ל- 7
  7. בערבוב 50 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.15M עם 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.04M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ- 7
   2. קטן מ-7
   3. שווה ל-7
  8. בערבוב 500 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 0.5M עם 1000 מ"ל תמיסת KOH(aq) בריכוז 0.5M מתקבלת תמיסה בעלת pH
   1. גדול מ-7
   2. קטן מ-7
   3. שווה ל-7
 2. בתרגיל הקרוב כל התגובות מתרחשות בשלמות. זאת אומרת, מתרחשת סתירה מלאה:
  1. מערבבים 200 מ"ל תמיסת 2M NaOH(aq) עם 100 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- H2SO4(aq) ?
  2. מערבבים 500 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) עם 750 מ"ל תמיסת 0.6M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) ?
  3. מערבבים 300 מ"ל תמיסת 2M NaOH(aq) עם  תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 4M עד לסתירה מלאה.
   מה נפח תמיסת ה- H2SO4(aq) שהשתתפה בתהליך?
  4. מערבבים תמיסת 0.8M Ba(OH)2(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 1.2M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה נפח תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) שהשתתפה בתהליך?
  5. מערבבים 400 מ"ל תמיסת 3M NaOH(aq) עם 500 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- H2SO4(aq) ?
  6. מערבבים 100 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 0.8M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.
   מה ריכוז תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) ?
  7. מערבבים 500 מ"ל תמיסת 2.2M NaOH(aq) עם תמיסת H2SO4(aq) בריכוז 1M.
   מה נפח תמיסת ה- H2SO4(aq) שהשתתפה בתהליך לסתירה מלאה ?
  8. מערבבים תמיסת 1.8M Ba(OH)2(aq) עם 250 מ"ל תמיסת 1.8M HCℓ(aq).
   מה נפח תמיסת ה- Ba(OH)2(aq) שהשתתף בתהליך לסתירה מלאה ?
 3. בתרגיל הקרוב מתרחשים תהליכים בהם נותרים עודפים. שימו לב לדרך החישוב.
  1. מערבבים 200 מ"ל תמיסת 0.5M NaOH(aq) עם 50 מ"ל תמיסת 1.2M HCℓ(aq) .
   1. האם החומרים מגיבים בשלמות אם לא ממי נשארת שארית?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את אופי התמיסה ?
  2. מערבבים 300 מ"ל תמיסת 0.1M Ba(OH)2(aq) עם 500 מ"ל תמיסת 2M HNO3(aq).
   1. האם החומרים מגיבים בשלמות אם לא ממי נשארת שארית?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את אופי התמיסה ?
  3. מערבבים 500 מ"ל תמיסת 0.2M KOH(aq) עם 150 מ"ל תמיסת 1.8M HNO3(aq) .
   1. האם החומרים מגיבים בשלמות אם לא ממי נשארת שארית?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את אופי התמיסה ?
  4. מערבבים 100 מ"ל תמיסת 0.1M Ba(OH)2(aq) עם 300 מ"ל תמיסת 1M HNO3(aq) .
   1. האם החומרים מגיבים בשלמות אם לא ממי נשארת שארית?
   2. מהו תחום ה- pH בתום התהליך ?
   3. מהו ריכוז היון שקובע את אופי התמיסה ?

בסעיפים הבאים מערבבים תמיסות בעלות אותו אופי ולא מתרחשת תגובה בזמן הערבוב של התמיסות.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון התרגילים לחץ כאן