תמיכה טכנית: 054-2932368

סרגל התקדמות
0% הושלם
0/16 צעדים

קבוע שיווי משקל תרגול

 1. למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים האלה: 4 מול חומר A(g) ו-3.5 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-18
  במצב שיווי משקל היו בכלי 2.5 מול חומר B(g).
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 2. למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 4 מול חומר A(g) ו- 6 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-1
  במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 2M חומר A.
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 3. למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 0.8 מול חומר A(g) ו-1.4 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-2במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 0.3M חומר A(g).
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 4. למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 2.8 מול חומר A(g) ו- 1.6 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-2במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 0.8M חומר B(g).
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 5. למכל תגובה שנפחו 2 ליטר הוכנסו 1.2 מול חומר A(g)  ו- 0.8 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-5במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 0.2M חומר A .
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו .
 6. לכלי שנפחו 2 ליטר הוכנסו 4 מול חומר CO(g) ו- 3 מול חומר Cℓ2(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-6במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 2 מול COCℓ2(g).
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו .
 7. לכלי שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים הבאים: 5 מול חומר SO2(g) ו-2 מול חומר O2(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-7במצב שיווי משקל נמצאו בכלי 2 מול SO3(g).
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 8. נתונה המערכת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-6לכלי הוכנסו [Cℓ2(g)] = 0.65M ו- [CO(g)] = 1.5M .
  במצב שיווי משקל נמצאו בכלי [COCℓ2(g)] = 0.25 .
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו.
 9. נתונה המערכת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-9לכלי הוכנסו [Br2(g)] = 1.2M ו- [NOBr(g)] = 1.1M .
  במצב שיווי משקל נמצאו בכלי [NO(g)] = 0.4M .
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו .
 10. נתונה המערכת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-10לכלי הוכנסו [NO(g)] = 1.2M ו- [O2(g)] = 0.5M .
  במצב שיווי משקל נמצאו בכלי [O2(g)] = 0.8M .
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו של קבוע שיווי משקל.
 11. נתונה המערכת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-11
  למכל התגובה הוכנסו [NO(g)] = 2.2M ו- [NO2(g)] = 3.2M .
  במצב שיווי משקל נמצאו בכלי [O2(g)] = 1.2M .
  רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו של קבוע שיווי משקל.

 12. לכלי שנפחו 0.2 ליטר, הוכנסו 1 מול O2(g) ו- 0.9 מול  HCℓ(g). התרחשה התגובה הזאת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-42במצב שיווי משקל היו בכלי 0.4 מול H2O(g). חשבו את Kc.
 13. נתונה המערכת:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-42 לכלי שנפחו 1 ליטר הכניסו 2 מול  HCℓ(g) ו- 0.5 מול O2(g) .
  במצב שיווי משקל היו בכלי 0.8 מול HCℓ(g) . חשבו את Kc.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן