תמיכה טכנית: 054-2932368

סרגל התקדמות
0% הושלם
0/8 צעדים

סוכרים

פרק זה עוסק בסוכרים, הוא למעשה חלק מתוכנית הלימודים ששייכת לפרק הכללי של טעם של כימיה.

פרק הסוכרים שייך לחלק של ה- 30% ולא נבחנים עליו בבחינת הבגרות החיצונית.

אחת מההגדרות הבסיסיות לסוכרים היא:

סוכר היא מולקולה אלדהידית או קטונית או רב הידרוקסילית (מכילה הרבה קבוצות OH).

בוא ניזכר ראשית, מהי קבוצה אלדהידית ומהי קבוצה קטונית.

קבוצה אלדהידית:

—CHO

ניתן לתאר את הקבוצה האלדהידית כך:

סוכרים - קבוצה אלדהידית

דוגמא לאלדהיד:

CH3CH2CHO

קבוצה קטונית

הקבוצה הקטונית היא הקבוצה הבאה:

סוכרים קבוצה קטונית

דוגמא (מולקולת האצטון)

CH3COCH3

בפרק זה עוסקים בסוכרים באופן כללי.

לשם כך, נראה בשלב הראשון את אחת מצורות המיון של הסוכרים.

את הסוכרים ניתן למיין ל:

  • חד סוכרים
  • דו סוכרים
  • רב סוכרים

חד סוכרים

חד סוכרים הם מולקולות של סוכר, המורכבות מיחידה אחת של סוכר, שיכולה להופיע או במבנה טבעתי או שרשרתי. בין שתי צורות אלה יש שיווי משקל בתמיסה מימית (בשיעור הבא נפרט זאת).

ישנם הרבה חד סוכרים למשל גלוקוז , מאנוז , גאלאקטוז ועוד.

דו סוכרים

דו סוכרים הם מולקולות בהם 2 יחידות של חד סוכרים, שנקשרות זו לזו בקשר הקרוי קשר גילקוזודי (נרחיב בהמשך).

גם כאן ישנן הרבה סוגים של דו סוכרים כמו סוכרוז (המורכב מיחידות של חד סוכר גלוקוז וחד סוכר פרוקטוז) או דו סוכר לקטוז (מורכב מיחידות של חד סוכר גלוקוז וחד סוכר גאלאקטוז)

רב סוכרים

רב סוכרים הם מולקולות שבהם מחוברות יותר מ- 2 יחידות של חד סוכר.

בדרך כלל מולקולות המורכבות מ- 3 ועד -10 יחידות של חד סוכר נקראות אוליגו סוכר, ומעבר לזה רב סוכר.

לדוגמא עמילן , עמילופקטין , תאית ועוד.

לסוגים השונים חד , דו , או רב סוכרים תפקידים שונים בגופינו אנו נרחיב בהמשך בעיקר על תפקידי הרב סוכרים.