תמיכה טכנית: 054-2932368


חמצון-חיזור

בפרק זה נלמד על תהליך חמצון-חיזור. שם התהליך מעיד כי הוא מורכב משני חלקים, חמצון ו-חיזור, שהם שני חצאי תגובה.

אז מה הם תהליכי חמצון-חיזור?

תהליכי חמצון-חיזור הם תהליכים הכוללים מעברי אלקטרונים ממרכיב אחד למרכיב אחר.

בפרק מבנה וקישור הזכרנו דוגמה לתהליך כזה. כשלמדנו על יצירת החומר היוני מיסודותיו, שהם מתכות ואל-מתכות (להזכירכם שישנם גם מקרים מורכבים של יצירת חומרים יונים מיונים מורכבים, יוני אמון NH4+ למשל, ועוד), ראינו שמתכות מסוגלות למסור אלקטרונים ואילו האל-מתכות מסוגלות לקבל אלקטרונים. למעשה, יש מעבר אלקטרונים בין המתכת לאל-מתכת בשלב שבו נוצרים יונים. במקרה של החומרים היוניים, לאחר מעבר האלקטרונים, היונים שנוצרו נמשכים אחד לשני ליצירת הסריג היוני.

זהו, כמובן, מקרה אחד מני רבים והוא דוגמה לתהליך חמצון-חיזור.

המושג חמצון מוכר יותר בהשוואה למושג חיזור. כולנו יודעים שניתן לחמצן שער. כשהולכים למספרה ורוצים לצבוע את השער או להבהיר אותו, הספר משתמש בחומרים שמחמצנים את השערות.

כולם יודעים לומר שברזל שהפך לחלודה הוא ברזל שהתחמצן. בדרך-כלל, הנטייה לחשוב שהתגובה היא עם חמצן, ומכאן “התחמצן” או “חמצון”. אבל לא בכל תגובת חמצון מעורב חמצן, ותמיד יש לזכור שתגובת החמצון היא רק חצי מכל התהליך. לחצי התגובה השני קוראים, כאמור, חיזור.

ישנם תהליכים רבים שהם תהליכי חמצון-חיזור. למשל, תהליך הנשימה והתהליך ההפוך לו, פוטוסינתזה (=הטמעה), הם תהליכי חמצון-חיזור. למעשה, כל שרפה של פחמימן היא תהליך חמצון-חיזור.

אז איך נדע אם תהליך מסוים הוא תהליך חמצון-חיזור? מה הם בעצם תהליכי החמצון והחיזור?

כדי לדעת מה משמעות מושגים אלו, כדי לקבוע עבור תהליך מסוים אם הוא תהליך חמצון-חיזור או לא ואם בתהליך עברו אלקטרונים או שלא עברו, עלינו להכיר מושג חדש הנקרא דרגת חמצון (ד”ח). נכיר מושג זה בשיעור הבא.