תמיכה טכנית: 054-2932368

סרגל התקדמות
0% הושלם
0/8 צעדים

האדם עוסק בחקר החומרים וניסיון להבין ממה החומר מורכב כבר שנים רבות ובכלל זה גם בחקר מבנה האטום. בעבר, במסגרת חקר מבנה האטום, חשבו שהאטום הוא יחידת החומר הקטנה ביותר שאינה ניתנת לחלוקה, ומכאן נגזר שמו (יוונית: א=לא, טומוס=חלוקה). מאוחר יותר, התגלה שהאטום כן מכיל חלקיקים קטנים יותר: הגרעין ואלקטרונים מסביב לו, כשהגרעין מכיל בתוכו פרוטונים וניוטרונים. כיום גם יודעים לומר שהניוטרונים והפרוטונים בנויים מחלקיקים קטנים יותר הקרויים קוורקים.