שם הפרק: תרמודינמיקה


אנטרופיה
אנטרופיה   תרמודינמיקה – מדוע ומתי תגובות מתרחשות הסיבה להתרחשותם של תהליכים כרוכה בשינויי האנרגיה המלווים את התהליך. בפרק האנרגיה למדנו להתייחס לאנרגיה הפנימית של החומר, ולחשב את שינויי האנרגיה שחלים באנרגיה הפנימית דהיינו ב- °ΔH במהלך התהליך. ניתן להבין מדוע תהליכים אקסותרמיים מתרחשים, בתהליכים אקסותרמיים מתקבלים תוצרים בעלי אנתלפיה […]

אנטרופיה


תרמודינמיקה תרגול
תרמודינמיקה ואנטרופיה תרגול קבע לגבי כל אחת מהתגובות הבאות האם סימנו של מערכת°ΔS גדול מ- 0 (חיובי), קטן מ- 0 (שלילי) או שלא ניתן לקבוע. CaCO3(s)      →      CO2(g) + CaO(s) N2(g) + 3H2(g)      →      2NH3(g) N2O4(g)      →      2NO2(g) […]

תרמודינמיקה ואנטרופיה תרגול