שם הפרק: שיווי משקל


שיווי משקל כימי
שיווי משקל כימי שיווי משקל הוא מצב המאפיין מערכות כימיות או ביולוגיות או פיזיקליות . לדוגמה: הגוף שומר על שיווי משקל של לחץ הדם. אם לחץ הדם עולה מסיבה כלשהי, הגוף נוטה להורידו למצב הנורמלי; וכן להפך. כך הדבר לגבי רמת החומציות בגוף, למשל בפה, ולגבי רמת הסוכר בדם. בפרק זה […]

שיווי משקל כימי


גרפים-שיווי-משקל-תרגול
גרפים שיווי משקל תרגול נתונים הגרפים להלן. תארו עבור כל גרף את ניסוח התהליך שמתרחש בו (נציין שכל המרכיבים בכל השאלות הם גזים). הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : […]

גרפים שיווי משקל תרגול


גרפים-שיווי-משקל-פתרון
פתרון גרפים שיווי משקל תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון גרפים שיווי משקלשיווי-משקל-ברמה-המיקרוסקופית
שיווי משקל ברמה המיקרוסקופית   כפי שתיארנו כבר, מערכת בשיווי משקל מאופיינת בכך שאין  שינויים בריכוזי החומרים השונים שבה. ננסה לדמות זאת למצב בו שני אנשים עומדים זה מול זה, לכל אחד מהם מספר כלשהו של כדורים (מספר הכדורים אצל אדם א' לא חייב להיות שווה למספר הכדורים אצל אדם […]

שיווי משקל ברמה המיקרוסקופית


קבוע שיווי משקל למערכת הנמצאת בשיווי משקל ישנו ערך מספרי הקרוי קבוע שיווי משקל Kc (זהו קבוע שיווי משקל על פי ריכוזי החומרים בשיווי משקל' ולכן הסימן c ליד האות K), והוא מבטא את מכפלת ריכוזי התוצרים המחולאת במכפלת ריכוזי המגיבים. ערך זה הוא מספר קבוע עבור ניסוח תגובה מסוים בטמפרטורה […]

קבוע שיווי משקל


קבוע-שיווי-משקל-תרגול
קבוע שיווי משקל תרגול למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים האלה: 4 מול חומר A(g) ו-3.5 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הזאת: במצב שיווי משקל היו בכלי 2.5 מול חומר B(g). רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשבו את ערכו. למכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 4 מול חומר A(g) ו- 6 מול חומר B(g). התרחשה […]

קבוע שיווי משקל תרגולקבוע-שיווי-משקל-פתרון
פתרון תרגול קבוע שיווי משקל תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון לקבוע שיווי משקל


מנת-ריכוזים
מנת ריכוזים בשיעור הקודם למדנו לחשב את ערכו של קבוע שיווי משקל, והבנו מה הוא מבטא. נחזור ונציין: ערכו של קבוע שיווי המשקל הוא ערך קבוע, כל עוד לא שינינו אף אחד משלושה גורמים אלה: המערכת; הניסוח (זאת אומרת, שלא שינינו את מקדמי התהליך, ולא הפכנו את ניסוח התהליך); טמפרטורת המערכת. כעת […]

מנת ריכוזים


מנת-ריכוזים-תרגול
מנת ריכוזים תרגול למכל הוכנסו החומרים SO2(g)  O2(g) ו- SO3(g) כל אחד בריכוז 0.2M. בטמפרטורה זו, ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך הוא 20. מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה , ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל? נתון כי בטמפרטורה של 400K ערכו של קבוע שיווי משקל […]

מנת ריכוזים תרגולפתרון-מנת-ריכוזים
פתרון מנת ריכוזים תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון מנת ריכוזים


הפרעות-לשיווי-משקל
הפרעות לשיווי משקל מערכת הנתונה בשיווי משקל, מאופיינת בכך שכל נתוניה הפיזיקליים והכימיים הניתנים למדידה הם קבועים, כגון: צבע המערכת, לחץ המערכת, pH, מוליכות חשמלית ועוד. כמו כן, ריכוז כל אחד ממרכיבי המערכת קבוע, וכן מוגדר למערכת גודל הנקרא קבוע שיווי משקל, שמתאר את יחס מכפלת ריכוזי התוצרים המחולקת במכפלת ריכוזי […]

הפרעות לשיווי משקל


תרגול-הפרעות-לשיווי-משקל
תרגול הפרעות לשיווי משקל   שאלה 1 השאלה עוסקת במערכת הזאת: בצעו מספר ניסויים עבור המערכת הנתונה. כל הניסויים נערכו עבור אותן כמויות התחלתיות. בניסוי הראשון הכניסו למכל שנפחו 2 ליטר: 4 מול Cℓ2(g) ו-4 מול Br2(g) . בכלי נשמרה טמפרטורה T1. כשהושג שיווי משקל בכלי, נמצאו בכלי 7.2 מול BrCℓ(g) . רשמו את […]

תרגול הפרעות לשיווי משקלזמן-הגעת-מערכת-לשיווי-משקל
זמן הגעת המערכת לשיווי משקל אחד המדדים שמודדים, עבור מערכות שיווי משקל, הוא משך הזמן הדרוש למערכת כדי להגיע למצב שיווי משקל. שני גורמים משפיעים על משך הזמן בו מגיעה המערכת למצב שיווי משקל: זרז; שינויי טמפרטורה. שימוש בזרז כפי שכבר למדנו, זרזים משפיעים על גודלה של אנרגיית השפעול של תהליך. הם […]

זמן הגעת המערכת לשיווי משקל


שיווי משקל מבחן 1 תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך? שאלות לדוגמא: שיווי משקל דוגמא Time limit: 0 תקציר המבחן 0 מתוך 3 שאלות נענו שאלות: 1 2 3 Information לפניכם 3 שאלות לדוגמא אם ברצונכם לראות את […]

שיווי משקל מבחן 1


שיווי משקל מבחן 2 תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך? שאלות לדוגמא: שיווי משקל דוגמא Time limit: 0 תקציר המבחן 0 מתוך 3 שאלות נענו שאלות: 1 2 3 Information לפניכם 3 שאלות לדוגמא אם ברצונכם לראות את […]

שיווי משקל מבחן 2שיווי משקל שאלות פתוחות
שיווי משקל שאלות פתוחות לתוך כלי שנפחו 1 ליטר, הנמצא בטמפרטורה של 400K, הכניסו 1.1 מול חנקן דו-חמצני NO2(g). הגז חנקן דו-חמצני הוא בעל צבע חום. לפניכם גרף המתאר מה קורה לריכוזו של ה- NO2(g) עד להגעת המערכת למצב שיווי משקל: בכלי מתרחשת התגובה הזאת: רשמו ביטוי לערכו של קבוע […]

שיווי משקל שאלות פתוחות


שיווי משקל שאלות פתוחות פתרון
שיווי משקל - שאלות פתוחות - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

שאלות פתוחות פתרון