שם הפרק: שיווי משקל


שיווי משקל כימי
שיווי משקל כימי שיווי משקל הוא מצב המאפיין מערכות כימיות או ביולוגיות או פיזיקליות . לדוגמא: הגוף שומר על שיווי משקל של לחץ הדם. אם לחץ הדם עולה מסיבה כלשהי, הגוף נוטה להורידו למצב הנורמלי ולהיפך. אותו הדבר לגבי רמת החומציות בגוף למשל בפה או רמת הסוכר בדם. בפרק זה […]

שיווי משקל כימי


גרפים-שיווי-משקל-תרגול
גרפים שיווי משקל תרגול נתונים הגרפים הבאים תאר עבור כל גרף מהן ניסוח התהליך שמתרחש בו( נציין שכל מרכיבים בכל השאלות הם גזים). הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : _______________________________ הניסוח הוא : […]

גרפים שיווי משקל תרגול


שיווי-משקל-ברמה-המיקרוסקופית
שיווי משקל ברמה המיקרוסקופית   כפי שתיארנו כבר מערכת בשיווי משקל מאופיינת בכך שאין בה שינויים בריכוזי החומרים השונים. ננסה לדמות זאת למצב בו שני אנשים עומדים זה מול זה לכל אחד מהם מספר כדורים כלשהו (מספר הכדורים אצל אדם א' לא חייב להיות שווה למספר הכדורים אצל אדם ב'), והם […]

שיווי משקל ברמה המיקרוסקופיתקבוע שיווי משקל למערכת הנמצאת בשיווי משקל ישנו ערך מספרי הקרוי קבוע שיווי משקל   Kc  (זהו קבוע שיווי משקל על פי ריכוזי החומרים בשיווי משקל ולכן הסימן c ליד האות K),  והוא מבטא את מכפלת ריכוזי התוצרים חלקי מכפלת ריכוזי המגיבים. ערך זה הוא מספר קבוע עבור ניסוח תגובה […]

קבוע שיווי משקל


קבוע-שיווי-משקל-תרגול
קבוע שיווי משקל תרגול למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים הבאים  4 מול חומר  A(g)  ו- 3.5 מול חומר  B(g). התרחשה התגובה הבאה: במצב ש"מ היו בכלי  2.5 מול חומר B . רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו . למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 4 מול […]

קבוע שיווי משקל תרגול


מנת-ריכוזים
מנת ריכוזים בשיעור הקודם למדנו לחשב את ערכו של קבוע שיווי משקל, והבנו מה הוא מבטא. נחזור ונציין שערכו של קבוע שיווי המשקל הוא ערך קבוע, כל עוד לא שינינו אף אחד משלושת הגורמים: את המערכת. את הניסוח (זאת אומרת, שלא שינינו את מקדמי התהליך, או הפכנו את ניסוח התהליך). טמפרטורת […]

מנת ריכוזיםמנת-ריכוזים-תרגול
מנת ריכוזים תרגול למיכל הוכנסו החומרים SO2(g) , O2(g) ו- SO3(g) כל אחד בריכוז 0.2M . בטמפרטורה זו ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך הוא 20 . מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים ( יעלה , ירד או לא ישתנה ) עד להגעה לש"מ ? נתון כי בטמפרטורה של 400K […]

מנת ריכוזים תרגול


הפרעות-לשיווי-משקל
הפרעות לשיווי משקל מערכת הנתונה בשיווי משקל, מאופיינת בכך שכל נתוניה הפיזיקליים והכימיים הניתנים למדידה קבועים כמו צבע המערכת לחץ המערכת pH מוליכות חשמלית ועוד. כמו כן, ריכוז כל אחד ממרכיבי המערכת קבוע, וכן למערכת מוגדר, גודל הנקרא קבוע שיווי משקל, שמתאר את יחס מכפלת ריכוזי התוצרים חלקי מכפלת ריכוזי המגיבים […]

הפרעות לשיווי משקל


תרגול-הפרעות-לשיווי-משקל
תרגול הפרעות לשיווי משקל   שאלה 1 השאלה עוסקת במערכת הבאה: בצעו עבור המערכת הנתונה מספר ניסויים. כל הניסויים נערכו עבור אותן כמויות התחלתיות. בניסוי הראשון הכניסו למיכל שנפחו 2 ליטר: 4 מול של Cℓ2(g) ו- 4 מול של Br2(g) . בכלי נשמרה טמפרטורה T1. כשהושג שיווי משקל בכלי, נמצא בכלי […]

תרגול הפרעות לשיווי משקלזמן-הגעת-מערכת-לשיווי-משקל
זמן הגעת המערכת לשיווי משקל אחד המדדים שמודדים, עבור מערכות שיווי משקל, הוא כמה זמן לוקח למערכת להגיע למצב שיווי משקל. שני גורמים משפיעים על זמן הגעת המערכת למצב שיווי משקל: זרז שינויי טמפרטורה שימוש בזרז כפי שכבר למדנו, זרזים משפיעים על גודלה של אנרגיית השפעול של התהליך . הם יוצרים […]

זמן הגעת המערכת לשיווי משקל


שיווי משקל שאלות פתוחות
שיווי משקל שאלות פתוחות לתוך כלי שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה של 400K, הכניסו 1.1 מול של חנקן דו חמצני NO2(g). הגז חנקן דו חמצני הוא בעל צבע חום. לפניך גרף המתאר מה קורה לריכוזו של ה- NO2(g) עד להגעת המערכת למצב שיווי משקל. בכלי מתרחשת התגובה הבאה: רשום ביטוי […]

שיווי משקל שאלות פתוחות