שם הפרק: פולימרים


פולימרים מבוא נושא הפולימרים נלמד כיום בתוכנית הלימודים כחלק מ- 30% הבחינה הפנימית. זהו פרק הרחבה בו נלמד על תחום הפולימרים כיצד נוצרים פולימרים תכונות בסיסיות וכן מאפייני פולימרים. מהו פולימר? פולימר היא מולקולות ענק מקרו מולקולה. השם פולימר מורכב משני חלקי פולי שמשמעותו הרבה ו- מר שמשמעותו יחידה. אז […]

פולימרים מבוא


פילמור בדחיסה
פילמור בדחיסה בשיעור זה נלמד על תהליכי דחיסה שהם הבסיס לאחת מהשיטות שבעזרתן יוצרים מולקולות ענק, מולקולות פולימר. נכיר את סוגי הקשרים הנוצרים במנגנון (שיטת) הדחיסה ועל פיהם גם נלמד בהמשך מהם סוגי  הפולימרים שיכולים להתקבל בשיטה זו. מהו תהליך דחיסה? תהליך דחיסה הוא תהליך שבו בתגובה בין שני חומרים ולעיתים […]

פילמור בדחיסה   עודכן לאחרונה!


פוליאסטרים
פוליאסטרים בשיעור זה נעסוק בשיטת פילמור המתבצעת במנגנון של דחיסה, ליצירת פוליאסטרים. נראה דוגמה בה מגיבים מולקולות חד פונקציונאליות של כהל וחומצה קרבוקסילית. בתגובה בה מגיבים חומצה קרבוקסילית (COOH– ) עם כוהל (OH– ) . נוצר הרכב חדש הקרוי קשר אסטרי ( –COO– ). לדוגמא אם ניקח את מולקולות הכוהל: […]

פוליאסטרים   עודכן לאחרונה!פוליאמידים
יצירת פוליאמידים בפרק זה נעסוק בשיטת הפילמור המתבצעת במנגנון של דחיסה ליצירת פוליאמידים. נראה דוגמה בה מגיבים מולקולות חד-פונקציונאליות של אמין (המוגדר גם כאמין ראשוני) וחומצה קרבוקסילית. בתגובה בה מגיבים חומצה קרבוקסילית (COOH–) עם אמין (NH2–) נוצר הרכב חדש הקרוי קשר אמידי (–COOH–). לדוגמה אם ניקח את מולקולת האמין (הראשוני) […]

יצירת פוליאמידים   עודכן לאחרונה!


קצוות-הפולימר-בפילמור-של-דחיסה
קצוות הפולימר בפילמור של דחיסה בשני השיעורים האחרונים ראינו איך נוצרת שרשרת (מולקולה) של פולימר כשמנגנון התהליך היה בשיטת דחיסה. ראינו שניתן ליצור פוליאסטרים או פוליאמידים בשיטה זו. למעשה ניתן לייצר בשיטת דחיסה גם פולימרים שהם פוליאתרים, אבל עליהם לא נדון בפרק זה. נתייחס לקצוות המתקבלות בזמן תהליך הפילמור. היות […]

קצוות הפולימר בפילמור של דחיסה   עודכן לאחרונה!


דרגת פילמור ממוצעת
דרגת פילמור ממוצעת דמיינו לעצמכם את המצב הבא: מורה מביאה לכיתת הלימוד שלו חרוזים שניתן להשחיל אותם על חוט וליצור מהם שרשראות. המורה מביא לכיתה בת 20 תלמידים 1,000 חרוזים, נותן לכל תלמיד חוט (ארוך מספיק). כמה שרשראות יקבל המורה בסופו של דבר? במקרה זה המורה יקבל 20 שרשראות, כמספר […]

דרגת פילמור ממוצעת   עודכן לאחרונה!תרוגל פילמור בדחיסה
תרגול פילמור בדחיסה רשום את נוסחת המבנה של היחידה החוזרת לכל אחד מהמקרים הבאים וציין האם הפולימר הוא פוליאסטר או פוליאמיד. המונומר/ים נוסחת המבנה של היחידה החוזרת פוליאסטר או פוליאמיד א HOOC(CH2)4COOH HO(CH2)4OH ב CℓOC(CH2)2COCℓ HO(CH2)2OH ג H2NOC(CH2)5COCℓ ד HOOC(CH2)2CONH2 ה HOOC(CH2)3COOH H2N(CH2)3NH2 ו CℓOC(CH2)3OH ז CℓOC(CH2)5COCℓ H2N(CH2)2NH2   השלם […]

תרגול פילמור בדחיסה   עודכן לאחרונה!


פתרון תרגיל פלמור בדחיסה
פתרון תרגול פילמור בדחיסה רשום את נוסחת המבנה של היחידה החוזרת לכל אחד מהמקרים הבאים וציין האם הפולימר הוא פוליאסטר או פוליאמיד. המונומר/ים נוסחת המבנה של היחידה החוזרת פוליאסטר או פוליאמיד א HOOC(CH2)4COOH HO(CH2)4OH פוליאסטר ב CℓOC(CH2)2COCℓ HO(CH2)2OH פוליאסטר ג H2NOC(CH2)5COCℓ פוליאמיד ד HOOC(CH2)2CONH2 פוליאמיד ה HOOC(CH2)3COOH H2N(CH2)3NH2 פוליאמיד ו CℓOC(CH2)3OH […]

פתרון תרגול פילמור בדחיסה   עודכן לאחרונה!


פילמור סיפוח
פילמור בשיטת סיפוח תהליך הסיפוח הוא תהליך שבו מתפרק קשר כפול בין אטומי פחמן ולאותם אטומי הפחמן מצטרפים אטומים נוספים המשלימים את מספר הקשרים הרצוי לאטומי הפחמן כדי להגיע לרמה אלקטרונית אחרונה מלאה. בשיטת הפילמור שבה משתמשים במנגנון הסיפוח ישנם מספר מנגנונים שבהם מתבצע התהליך: מנגנון רדיקלי, מנגנון יוני קטיוני […]

פילמור בשיטת סיפוח   עודכן לאחרונה!פילמור סיפוח תרגול
תרגול פילמור סיפוח מהי דרגת הפילמור הממוצעת של הפולימר  שהמסה המולרית הממוצעת שלו היא 135000 גרם למול? מהי דרגת הפילמור הממוצעת של הפולימר  שהמסה המולרית הממוצעת שלו היא 282000 גרם למול? מהי דרגת הפילמור הממוצעת של הפולימר  שהמסה המולרית הממוצעת שלו היא 83000 גרם למול? נתונים שני פולימרים A ו- […]

תרגול פילמור סיפוח   עודכן לאחרונה!