שם הפרק: מתכונות 2


ספר 2 מתכונת 1 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 1


ספר 2 מתכונת 1 - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנויים שנתיים/מתכונות 2 בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 1 פתרון


ספר 2 מתכונת 2 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 2ספר 2 מתכונת 1 - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 2 פתרון


ספר 2 מתכונת 3 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 3


ספר-2-מתכונת-3-פתרון
ספר 2 מתכונת 3 - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 3 פתרוןספר 2 מתכונת 4 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 4


ספר-2-מתכונת-4-פתרון
ספר 2 מתכונת 4 - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 4 פתרון


ספר 2 מתכונת 5
ספר 2 מתכונת 5 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 5ספר 2 מתכונת 5 פתרון
ספר 2 מתכונת 5 פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 5 פתרון


ספר-2-מתכונת-6
ספר 2 מתכונת 6 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 6


ספר 2 מתכונת 6 פתרון
ספר 2 מתכונת 6 - פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 6 פתרוןספר 2 מתכונת 7
ספר 2 מתכונת 7 תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 7


ספר 2 מבחן 7 פתרון
ספר 2 מתכונת 7 פתרון תוכן עמוד זה גלוי למנוי שנתי / חודשי ולמנויים למסלול השני ב- 50%. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

ספר 2 מתכונת 7 פתרון


ספר 2 מתכונת 8 ויטמין B6
ספר 2 מתכונת 8 משך הבחינה : שלוש שעות מבנה השאלון ומפתח הערכה : בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון – חובה – 40 נקודות פרק שני –               60 נקודות סה"כ –                   100 נקודות […]

ספר 2 מתכונת 8פתרון שאלה 5 מעברי אלקטרונים
ספר 2 מתכונת 8 פתרון פרק ראשון ( 40 נקודות) מהו ההיגד הנכון? בשחרור חלקיק α מאטומי 238 92 U מתקבל אטום שסכום הפרוטונים והנויטרונים שלו הוא 236. בקרינת γ (גמא) נפלטים אלקטרונים. בשחרור חלקיק β מאטומי 238 92 U מתקבל אטום שהמספר האטומי שלו הוא 92. בשחרור חלקיק α […]

ספר 2 מתכונת 8 פתרון