שם הפרק: מתכונות 1

מיקודית מספר 1. פרק זה מכיל 8 מבחני מתכונת עם פתרונות מלאים.