שם הפרק: מתכונות 1

מיקודית מספר 1. פרק זה מכיל מבחני מתכונת כהכנה לקראת מבחן הבגרות