שם הפרק: מבנה וקישור

בפרק זה נלמד על הקשר הקוולנטי, קוטביות הקשר ונוסחת מבנה. עוד נלמד על הקשרים בין המולקולות (קשרי ואן דר ואלס, קשרי מימן), תכונות חומרים מולקולריים, דרכים לייצוג חומרים מולקולריים וקבוצות פונקציונליות. בפרק מבנה וקישור, נעסוק גם בחומרים היוניים ותכונותיהם, בחומרים המתכתיים ותכונותיהם. את הפרק נחתום בנושא, חומרים אטומריים ותכונותיהם. אבל ראשית, כנסו לשיעור מבוא למבנה וקישור, על-מנת להבין מושגים בסיסיים, אותם נפגוש במהלך השיעורים הבאים של הפרק מבנה וקישור.


מבנה וקישור תמונה ראשית
מבוא לפרק מבנה וקישור בטבע וגם באופן מלאכותי, במעבדה, בתעשייה, במטבח ובמקומות נוספים רבים, ניתן למצוא יסודות כלומר הרכבים כימיים הבנויים מסוג אחד של אטומים. אבל ישנן גם תרכובות הבנויות מכמה סוגי אטומים. התרכובות, וגם רוב היסודות, מורכבים מכמה אטומים שיצרו קשר כימי ביניהם. בכל תהליך כימי חלים שינויי אנרגיה בעקבות יצירה או […]

מבוא


קשר קוולנטי במילה קוולנטי שני חלקים: קו – (co) שיתוף וולנטי – (valent) ערכי ביחד: שיתוף אלקטרונים ערכיים. הקשר הקוולנטי נוצר בעיקר בין אטומים השייכים לקבוצת האל-מתכות בטבלה המחזורית. נתבונן בטבלה המחזורית:   קבוצת האל-מתכות נמצאת מימין לקו האדום ואינה כוללת את הגזים האצילים (טור VIII). אטום המימן שייך גם הוא לקבוצת […]

קשר קוולנטי


נוסחת ייצוג אלקטרונים
דוגמאות לקשרים קוולנטיים, נוסחת ייצוג אלקטרונית ונוסחה מולקולרית בשיעור הקודם הסברנו מהו קשר קוולנטי ומהם נוסחה מולקולרית ומבנה לואיס (נוסחת ייצוג אלקטרונית). כעת נראה דוגמאות נוספות לקשרים שנוצרים בין אטומים של שני יסודות שהם אל-מתכות. 1. רשמו את הנוסחה המולקולרית של החומר הנוצר מאטומי היסודות מימן (H) ופחמן (C). רשמו נוסחת ייצוג […]

דוגמאות לקשרים קוולנטייםתרגול קשרים קוולנטיים וייצוג אלקטרוני של מולקולות מהו ההרכב הכימי של החומר המתקבל מזוגות האטומים הבאים? רשמו עבור כל אחת מהמולקולות המתקבלות נוסחת ייצוג אלקטרונית (מבנה לואיס). מה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה? (יחיד ו/או כפול ו/או משולש). נציין שחלק מהמולקולות בתרגיל לא קיימות בטבע בתנאים סטנדרטיים ולמטרת התירגול כן השתמשנו בהן. […]

תרגול קשרים קוולנטיים


מה סוג הקשרים הקוולנטיים הקיימים במולקולה (יחיד ו/או כפול ו/או משולש).
פתרון לתרגול קשרים קוולנטיים וייצוג אלקטרוני של מולקולות   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון לתרגול קשרים קוולנטיים


קשרים קוולנטיים אינטראקטיבי בחלק זה אותן שאלות כמו בתרגול קשרים קוולנטיים רק שהפעילות היא אינטראקטיבית וללא הסברים. שאלה 1 מהו ההרכב הכימי של החומר המתקבל מזוגות האטומים הבאים? רשמו עבור כל אחת מהמולקולות המתקבלות נוסחת ייצוג אלקטרונית (מבנה לואיס). מה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה? (יחיד ו/או כפול ו/או משולש). נציין […]

קשרים קוולנטיים אינטראקטיבינוסחת ייצוג אלקטרונית של יונים לפני שנמשיך עם הקשר הקוולנטי נעצור לרגע ונכיר ייצוגים אלקטרוניים נוספים. הפעם הייצוגים האלקטרוניים הם לאו דווקא של חומרים ניטרליים מבחינה חשמלית אלא של יונים. נלמד לרשום נוסחת ייצוג אלקטרונית ליון חד-אטומי שהוא יון המורכב רק מאטום אחד (זו הדרישה בתוכנית הלימודים בכימיה). נלמד לקבוע אם נוסחת […]

נוסחת ייצוג אלקטרונית של יונים


תרגול בנוסחאות ייצוג אלקטרוניות ויונים התרגילים בשיעור הזה הם במסגרת העשרה והם לא חלק מתכנית הלימודים. קבעו עבור כל אחד מהייצוגים הבאים אם הם מתארים חומר ניטרלי, יון חיובי או יון שלילי. לנוחותכם השאלה מופיעה בטבלה שתקל במציאת הפתרון. מספר סידורי החומר הנתון מספר האלקטרונים בנוסחת הייצוג האלקטרונית מספר האלקטרונים […]

תרגול בנוסחאות ייצוג אלקטרוניות
אלקטרושליליות וקוטביות הקשר
אלקטרושליליות וקוטביות הקשר לאחר שהבנו מה קורה בין אטומים שונים של אל-מתכות וראינו את יצירת הקשר הקוולנטי ביניהם, למדנו לרשום למולקולות השונות נוסחת ייצוג אלקטרונית ונוסחה מולקולרית. כעת נכיר היבט נוסף הקשור לקשרים קוולנטיים. נתמקד כל פעם בקשר אחד בלבד מבין כל הקשרים במולקולה. למשל, במולקולת המים, H2O, שני קשרים […]

אלקטרושליליות וקוטביות הקשר


טבלת אלקטרושליליות
תרגילים באלקטרושליליות וקוטביות הקשר בפתרון התרגיל יש להיעזר בטבלת אלקטרושליליות המופיעה באתר בשיעור אלקטרושליליות וקוביות הקשר. קבעו עבור הקשרים הבאים אם הקשר הוא קוטבי (בעל דו-קוטב קבוע) או לא קוטבי (בעל דו-קוטב לא קבוע). הקשר קוטבי או לא C—C N═N  O—C  Cℓ—N  F—H  Br—P  Cℓ—F קבעו עבור כל אחד מזוגות […]

תרגילים באלקטרושליליות וקוטביות הקשר
חוזק הקשר הקוולנטי עד עכשיו התייחסנו ליצירת הקשר הקוולנטי. הכרנו את רשימת המושגים הבאה: קשר קוולנטי יחיד, כפול ומשולש, זוג/זוגות אלקטרונים קושרים (משותפים), זוג/זוגות אלקטרונים לא קושרים (לא משותפים), קשר טהור, קשר לא קוטבי (בעל דו-קוטב רגעי), קשר קוטבי (בעל דו-קוטב קבוע), אלקטרושליליות, נוסחה מולקולרית, נוסחת ייצוג אלקטרונית (נוסחת לואיס/מבנה לואיס), […]

חוזק הקשר הקוולנטי


חוזק הקשר הקוולנטי תרגילים בכל אחד מזוגות הקשרים הבאים ציינו מה הגורם או הגורמים המסבירים מדוע קשר אחד חזק מהשני. הקשר H—H חזק מהקשר Cℓ—Cℓ הקשר H—Cℓ חזק מהקשר H—Br הקשר C═C חזק מהקשר C—C הקשר C═C חלש מהקשר N═N הקשר C═O חזק מהקשר C—H הקשר P—H  חלש מהקשר S—H […]

חוזק הקשר הקוולנטי תרגילים


פתרון לתרגול חוזק הקשר הקוולנטי
פתרון חוזק הקשר הקוולנטי   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון חוזק הקשר הקוולנטיקוטביות מולקולה
קוטביות מולקולה בפרק קוטביות קשר התייחסנו לקוטביות של קשר אחד. ישנן מולקולות שבהן רק קשר אחד אבל ישנן מולקולות שבהן כמה קשרים. איך נקבע אם צירוף  כלל הקשרים במולקולה כלשהי ייצור מולקולה קוטבית או לא קוטבית? האם ייווצר עיוות בענן האלקטרונים של המולקולה שמשמעותו שהמולקולה קוטבית או שלא יהיה עיוות בענן […]

קוטביות מולקולה


קוטביות של מולקולה תרגול
קוטביות של מולקולה תרגול יש להיעזר בפתרון השאלות הבאות גם בטבלה המחזורית וגם בטבלת האלקטרושליליות לפניכם מולקולות והמבנה הגיאומטרי שלהן. קבעו איזה מבין המשפטים, א-ד, הוא הנכון. H2S HCN CF4 NCℓ3 HNS זוויתי מישורי קווי טטראדר פירמידה זוויתי מישורי רק למולקולות HCN ו- NCℓ3 קשר משולש. כל המולקולות הנתונות קוטביות. המולקולות H2S ו- […]

קוטביות של מולקולה תרגול


קוטביות של מולקולה פתרון תרגיל
פתרון קוטביות של מולקולה תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון קוטביות של מולקולה