שם הפרק: טעם של כימיה


טעם של כימיה
טעם של כימיה מבוא פרק זה עוסק במזון שאנו צורכים ובמרכיביו. נתייחס בפרק זה, גם למינרליים וויטמינים שגופינו צורך, ונרחיב בנושא חומצות השומן (שומנים ושמנים). נלמד להבין מהן חומצות השומן, ומעט על תכונותיהן. בפרק זה נעסוק גם בפחמימות, בעולם הסוכרים. אולם, נציין כבר כאן שנושא הסוכרים, לא נכלל בתוכנית הלימודים […]

מבוא לטעם של כימיה


חומצות שומן
חומצות שומן שיעור זה עוסק בחומצות השומן, וכפי שאנו נוהגים לכנותם ביום יום שמנים ושומנים. בהמשך השיעורים נכיר את ההגדרה לשמן ולשומן. למעשה ניתן לחלק את התחום העוסק בשמנים ובשומנים לשלושה עיקריים: חומצות השומן. טריגליצרידים. סטרואידים (לא נרחיב בנושא זה). בשיעור הזה נכיר את חומצות השומן ואת צורות הרישום השונות […]

חומצות שומן


חומצות שומן לא רוויות
חומצות שומן לא רוויות בשיעור הקודם ראינו בעיקר דוגמאות לחומצות שומן רוויות. אבל ראינו גם איך מציינים בנוסחא מולקולרית, חומצות שומן לא רוויות. בשיעור הזה, נרחיב את ההתייחסות לחומצות השומן הלא רוויות, ונראה איך מתארים עבורם את הרישום המקוצר. לדוגמה נתון הייצוג המקוצר של נוסחת המבנה של חומצת השומן הבאה: […]

חומצות שומן לא רוויותציס וטראנס
ציס וטראנס כאשר קיים קשר כפול בין 2 אטומי פחמן, יכולים להיווצר 2 מבנים מרחביים, שבהם יהיה ניתן לתאר את הקשר. נתאר זאת בתחילה באופן כללי: אם ניקח לדוגמא את החומר C2H2Cℓ2, נוכל לתאר לחומר זה 3 נוסחאות מבנה שונות. בפרק מבנה וקישור קראנו למולקולות אלה  איזומרים. שניים מן האיזומרים האפשריים […]

ציס וטראנס


מבנה חומצת שומן
מבנה חומצת שומן הקשר בין מבנה חומצות השומן למצב הצבירה שלה ולטמפרטורת ההיתוך שלה למדנו בשיעורים הקודמים להכיר את מבנה חומצות השומן השונות. הכרנו את חומצות השומן הרוויות והלא רוויות, את צורות הרישום השונות עבור צורות המבנה הקיימות לחומצות השומן. בשיעור זה נראה מה הקשר בין מבנה החומצה למצב הצבירה […]

מבנה חומצת שומן


הידרוגנציה של חומצות שומן אחד מהתהליכים שמתרחשים בחומצות שומן לא רוויות (חומצות שומן שיש להם קשר כפול C═C), הוא תהליך ההידרוגנציה. הידרוגנציה – תהליך סיפוח (הוספה) של מימן H2(g) לחומצות השומן הלא רוויות . בתהליך זה נפתח הקשר הכפול, וכן הקשר בין אטומי המימן במולקולות המימן ואטומי המימן מתקשרים לאטומי הפחמן […]

הידרוגנציה של חומצות שומןטריגליצרידים
טריגליצרידים טריגליצרידים הם מולקולות הנוצרות בתגובה, בין מולקולה המכילה 3 קבוצות כהליות (OH—), מולקולה זו נקראת גליצרול, לבין חומצות שומן (הקבוצה הקרבוקסילית שבהם). התגובה המתרחשת בין הגליצרול לבין חומצות השומן, היא אחת ממשפחת התגובות הנקראות תגובות דחיסה. נתאר בשלב הראשון מה קורה בתהליך זה, בתגובה בין חומצת שומן לבין כהל. לדוגמה, […]

טריגליצרידים