שם הפרק: חמצון חיזור


חמצון חיזור
חמצון-חיזור בפרק זה נלמד על תהליך חמצון-חיזור. שם התהליך מעיד כי הוא מורכב משני חלקים, חמצון וחיזור, שהם שני חצאי תגובה. אז מה הם תהליכי חמצון-חיזור? תהליכי חמצון-חיזור הם תהליכים הכוללים מעברי אלקטרונים ממרכיב אחד למרכיב אחר. בפרק מבנה וקישור הזכרנו דוגמה לתהליך כזה. כשלמדנו על יצירת החומר היוני מיסודותיו, שהם מתכות ואל-מתכות […]

מבוא לחמצון חיזור


דרגת חמצון
דרגת חמצון כדי לקבוע בתהליכי חמצון-חיזור מי מסר אלקטרונים ומי קיבל אלקטרונים, ובכלל אם תהליך מסוים הוא תהליך חמצון-חיזור, יש לדעת מהי דרגת החמצון של כל אטום בכל הרכב כימי. מהי דרגת חמצון (ד"ח)? דרגת חמצון היא ערך מספרי המבטא את המטען היחסי שיש לאטום מסוים בהרכב כלשהו. המטען היחסי נקבע לפי מספר […]

דרגת חמצון   עודכן לאחרונה!


קשרים--CH3COOH
דרגת חמצון פתרון   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

דרגת חמצון פתרוןחמצון חיזור - מחמצן ומחזר
מחמצן ומחזר בשיעור הקודם למדנו לחשב ולקבוע דרגות חמצון ליסודות שונים בהרכבים כימיים שונים כגון יסודות, מולקולות, יונים חד-אטומיים ורב-אטומיים. ציינו גם שהתהליך נקרא תהליך חמצון-חיזור אם בתהליך ישנם מעברי אלקטרונים כלומר אם ישנם בתהליך מרכיבים שעוברים שינויים בדרגות החמצון שלהם. ראשית, נכיר את משמעות המושגים חמצון וחיזור. תהליך חמצון הוא תהליך […]

מחמצן ומחזר


איזון תהליכי חמצון חיזור
איזון תהליכי חמצון-חיזור תהליכים שבהם מתרחשים שינויים בדרגות החמצון הם, כאמור, תהליכי חמצון-חיזור. בתהליכים אלה ישנם מעברי אלקטרונים וכשמאזנים אותם יש לשים לב, בנוסף לאיזון האטומים השונים בתהליך (כמו שעשינו עד כה), שגם מספר האלקטרונים שנמסרים בתהליך יהיה שווה למספר האלקטרונים שמתקבלים בתהליך. ניתן כמובן לאזן בדרך הרגילה, ללא התייחסות למעברי האלקטרונים, אבל […]

איזון תהליכי חמצון חיזור


תרגול איזון משוואות חמצון חיזור
תרגול איזון תהליכי חמצון-חיזור אזנו את התהליכים הבאים בעזרת עקרונות חמצון-חיזור. שימו לב שבכל התהליכים לא נרשמו מצבי הצבירה של החומרים השונים אלא אם התהליך מכיל יונים. זאת משום שמטרת השיעור היא לתרגל את נושא החמצון-חיזור. לכל תהליך קבעו את דרגות החמצון של כל אחד מהמרכיבים.  ציינו מי המחמצן ומי המחזר.  רשמו […]

תרגול איזון תהליכי חמצון חיזורחישובי מול אלקטרונים
מול אלקטרונים בשיעור הזה ניעזר בכל מה שלמדנו עד לכאן בחמצון-חיזור ונשלב ידע זה עם שאלות כמותיות בנושא סטוכיומטריה/מולים. נתחיל מדוגמאות פשוטות ונעלה ברמת הקושי של התרגילים. בשלב הראשון נתבונן בתהליך חמצון-חיזור שכבר עבר את כל שלבי האיזון: כעת נראה שלביטויים שרשמנו במעברי האלקטרונים ניתן להתייחס כמקדמים לכל דבר, כמו כל […]

מול אלקטרונים


מול אלקטרונים תרגול
תרגול מול אלקטרונים להלן שאלות שעוסקות בחישובי מול אלקטרונים. נשלב בשאלות חומר נוסף ממה שלמדנו עד כה בפרק חמצון-חיזור וכן מנושאים קודמים כמו מבנה וקישור וסטוכיומטריה. השאלה עוסקת במי חמצן (H2O2) ובתגובות שבהן משתתף חומר זה. האם מי החמצן הם חומר אטומרי, יוני, מולקולרי או מתכתי ? מאלו חלקיקים מורכב החומר ? […]

תרגול מול אלקטרונים


פתרון מול אלקטרונים
פתרון מול אלקטרונים   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון מול אלקטרוניםדרגת חמצון מינימלית מקסימלית
דרגת חמצון מינימלית מקסימלית לכל אחד מהיסודות בטבלה המחזורית יש טווח דרגות חמצון משלו . מיד נראה איך ניתן לדעת מהו טווח דרגות החמצון של כל יסוד וכיצד ניתן להיעזר בנתון זה בפתרון תרגילי החמצון-חיזור השונים. נתחיל במתכות. דרגת החמצון המינימלית כלומר הנמוכה ביותר לכל המתכות היא 0. מתכות אינן מקבלות […]

דרגת חמצון מינימלית מקסימלית


תרגול דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית השלימו את הטבלה הבאה וקבעו אם אטומי היוד (I) יכולים לשמש כמחמצן, כמחזר או גם וגם. החומר דרגת החמצון של היוד יכול לשמש כ: KIO HI HIO2 IO4– I2 I– IF I2O3 HIO3 השלימו את הטבלה הבאה וקבעו אם אטומי הגופרית (S) יכולים לשמש כמחמצן, כמחזר או גם וגם. […]

תרגול דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית


פתרון תרגול דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון תרגול דרגת חמצוןפעילות יחסית של מתכות בשיעור הזה נתמקד בתגובות חמצון-חיזור שמתרחשות בין מתכות ליוני מתכות אחרות. התרחשותן של תגובות חמצון-חיזור תלויה בהיבטים אנרגטיים, שבהם לא נדון כעת, אבל גם במרכיבים המשתתפים בתהליך. כפי שלמדנו כבר, כדי שתתרחש תגובת חמצון-חיזור, יש צורך בחומר מחמצן ובחומר מחזר כלומר חומר שימסור אלקטרונים וחומר שיקבל אלקטרונים. בשיעור […]

פעילות יחסית של מתכות


מחמצן ומחזר טובים יותר תרגול
מחמצן ומחזר טובים יותר תרגול לפניכם יונים ממוימים של ארבע מתכות המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן: Aℓ3+(aq) < Fe2+(aq) < Ni2+(aq) < Cu+(aq) נתונה הטבלה הבאה. סמנו מתי תתרחש תגובה ומתי לא תתרחש תגובה הסימן X מציין שאין תגובה. Cu(s) Ni(s) Fe(s) Aℓ(s) Cu+(aq) X Ni2+(aq) X Fe2+(aq) X Aℓ3+(aq) X […]

מחמצן ומחזר תרגול


פתרון מחמצן ומחזר טובים יותר
פתרון מחמצן ומחזר   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון מחמצן ומחזרנוגדי חמצון – אנטיאוקסידנטים נוגד חמצון (אנטיאוקסידנט) חומר כימי שיכולתו לעבור תהליך חמצון, כלומר לחזר או למסור אלקטרונים, היא גבוהה מאוד. משתמשים בנוגדי חמצון כהגנה בפני תהליכים לא רצויים. נוגדי חמצון מגנים על חומרים מפני חמצון מכיוון שהם עוברים את תהליך החמצון, ומונעים מחומרים שרוצים לשמור על הרכבם הכימי מלעבור את תהליך החמצון […]

נוגדי חמצון


קורוזיה או שיתוך בעברית
קורוזיה – שיתוך תהליך שיתוך (קורוזיה) הוא תהליך חמצון-חיזור של חומרים שונים, בעיקר מתכות או סגסוגות, שהן תערובות של מתכות, עם חומרים מהסביבה כמו חמצן או מים אבל גם עם חומרים אחרים כמו חומצות. כשמתרחש תהליך קורוזיה מאבדת המתכת את תכונותיה המתכתיות ונוצרים חומרים חדשים בעלי תכונות חדשות. בדרך-כלל אלו חומרים יוניים חדשים, […]

קורוזיה – שיתוך


תרגיל מסכם לפרק חמצון חיזור
חמצון-חיזור תרגיל מסכם שאלות פתוחות השאלה עוסקת בגופרית דו- חמצנית SO2(g) שהיא גז. האם הגופרית (S) בגז SO2(g) יכולה לשמש כמחזרת בלבד, כמחמצנת בלבד או כמחזרת וגם כמחמצנת? נמקו קביעתכם. הגז גופרית דו-חמצנית SO2(g) נוצר בתהליך השרפה של מימן גופרי H2S(g) עם חמצן (O2(g)). במהלך השרפה נוצרים גם אדי מים H2O(g). רשמו ניסוח לתהליך […]

חמצון חיזור תרגילים