שם הפרק: חומצות ובסיסים


חומצות ובסיסים
חומצות ובסיסים הקדמה בפרק זה נעסוק בהכרת שתי משפחות  של חומרים: חומצות ובסיסים. נעסוק בהגדרתם של משפחות אלו ובהכרת חלק מהתהליכים שבהם משתתפים חומצות ובסיסים. חומרים אלה סובבים אותנו, נמצאים בגופינו ובחומרים רבים אחרים, והם בעלי שימושים רבים בחיינו. על שם החומרים, נראה שיש גם תהליך הקרוי תגובת חומצה בסיס. […]

חומצות ובסיסים הקדמה


חומצה ובסיס
חומצה ובסיס כדי לדעת לזהות מהי חומצה ומהו בסיס, ניעזר בהגדרות הבאות שניתנו לחומצות ולבסיסים. נתחיל מהגדרה שהיא העשרה – לא צריך לזכור, או לדעת אותה במסגרת תוכנית הלימודים בכימיה. ההגדרה של ארהניוס לחומצה: חומצה – היא חומר אשר בתמיסה מימית, יוצר יוני הידרוניום (H3O+(aq)) / מגדיל את ריכוז יוני ההידרוניום […]

חומצה ובסיס


חומצה? בסיס?
חומצה בסיס תרגילים התרגיל הראשון מכיל 12 סעיפים. הוא תרגיל בעל 2 מטרות: הראשונה היא להביא אתכם התלמידים לידי הבנה מה קורה לחומרים שונים במגע עם מים. חלק מהסעיפים הם  מעבר לתחום הנדרש לבחינת הבגרות(ונציין ליד תרגילים אלה העשרה), אבל רצוי שנדע להתמודד עם סוג כזה של שאלות, בעזרתו נוכל לפתור […]

חומצה בסיס תרגיליםתגובת סתירה
תגובת סתירה אחת מהתגובות החשובות בעולם החומצות והבסיסים היא תגובת סתירה. למעשה, התגובה מייצגת את מה שקורה בין יוני ההידרוקסיד OH‾(aq) לבין יוני ההידרוניום H3O+(aq). כבר למדנו שתמיסה המכילה יוני הידרוניום, היא תמיסה חומצית. ואילו תמיסה המכילה יוני הידרוקסיד, היא תמיסה בסיסית. היות והחומצה (לפי ההגדרה של ברונסטד ולאורי), נוטה למסור פרוטון […]

תגובת סתירה


תרגילים לתגובת סתירה נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת NaOH(aq) לתמיסת HNO3(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Ba(OH)2(aq) לתמיסת HNO3(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Mg(OH)2(aq) לתמיסת HCℓ(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים LiOH(s) לתמיסת HCℓ(aq). נסח את התהליך המתרחש כשמזרימים HBr(g) לתמיסת KOH(aq). נתונה התגובה שמוסיפים נתרן […]

תרגילים לתגובת סתירה


סולם pH מדד לחומציות ובסיסיות התמיסה
סולם pH   סולם ה- pH הוא סולם המודד את מידת החומציות והבסיסיות של תמיסה כלשהי. מדד החומציות או הבסיסיות של התמיסה תלוי בריכוז יוני ההידרוניום [ H3O+(aq)] או יוני ההידרוקסיד [OH‾(aq)]. נציין כאן, שהסוגריים המרובעים הם סימן לריכוז של חומר מסויים (בדומה לאות C, עליה למדנו בפרק סטוכיומטריה). כך, שאם נראה, […]

סולם pHתרגול pH
pH תרגול בחר את התשובה הנכונה איזה pH מציין את הריכוז הגובה ביותר של יוני ההידרוניום? 2 5 7 12 איזה תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ? 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1M 200 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.5M 10 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 1M […]

pH תרגול


אינדיקטורים - נייר pH
אינדיקטורים אינדיקטורים, הם בעצם חומרים בודקים. אלה חומרים כימיים, שבעקבות שינויי הצבע החלים בהם, ניתן להסיק מהו אופייה של התמיסה, האם הוא חומצי, בסיסי או ניטרלי. כתלות בסוג האינדיקטור, ניתן גם לדעת ערכי pH מדוייקים של התמיסה. הנה מספר דוגמאות לאינדיקטורים: נייר pH זהו נייר שכשהוא נטבל בתמיסה, מתקבל גוון צבע […]

אינדיקטורים


תרגול מסכם חומצות ובסיסים
תרגול מסכם חומצות ובסיסים לפניכם שלוש תגובות c, b, a , כל התגובות מתרחשות בשלמות: a) NaOH(s) + H2O(ℓ)    →    H2ׂ(g) + Na+(aq) + OH ‾(aq) b) Na2CO3(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + 3H2O(ℓ) + CO2(g) c) NaH2PO4(s) + H2O(ℓ)    →    2Na+(aq) + H3O+(aq) + […]

תרגול מסכם חומצות ובסיסיםשאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים
שאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים בחרו את התשובה הנכונה. לסתירה מלאה של תמיסה המכילה 0.2 מול חומצה A , נדרשו 200 מ"ל תמיסת KOH(aq) בריכוז 2M. מה עשויה להיות הנוסחה של חומצה A ? HBr H2SO4 HNO3 NH3 ל – 100 מ"ל תמיסה מימית של 1M H2SO4(aq) , הוסיפו 50 מ"ל תמיסת […]

שאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים