שם הפרק: חומצות ובסיסים


חומצות ובסיסים
חומצות ובסיסים הקדמה בפרק זה נכיר שתי משפחות של חומרים: חומצות ובסיסים. נעסוק בהגדרתן של משפחות אלו ובהכרת חלק מהתהליכים שהן משתתפות בהן. חומצות ובסיסים סובבים אותנו, נמצאים בגופינו ובחומרים רבים אחרים והם בעלי שימושים רבים בחיינו. בעקבות שמות החומרים, נכיר תהליך הקרוי תגובת חומצה-בסיס. אז מהיכן בעצם מוכרים לנו המושגים חומצה […]

חומצות ובסיסים הקדמה


חומצה ובסיס
חומצה ובסיס כדי לזהות מהי חומצה ובסיס, ניעזר בהגדרות הבאות שניתנו לחומצות ולבסיסים. נתחיל מהגדרה שהיא העשרה. אין צורך לזכור או לדעת אותה במסגרת תכנית הלימודים בכימיה. הגדרת ארהניוס לחומצה: חומצה היא חומר אשר בתמיסה מימית יוצר יוני הידרוניום (H3O+(aq)) / מגדיל את ריכוז יוני ההידרוניום בתמיסה. נתבונן בדוגמה: נתון התהליך הבא: HCℓ(g) […]

חומצה ובסיס


חומצה? בסיס?
חומצה-בסיס תרגילים בתרגיל הראשון 12 סעיפים. לתרגיל שתי מטרות: הראשונה לגרום לכם להבין מה קורה לחומרים שונים במגע עם מים. חלק מהסעיפים הם מעבר לנדרש בבחינת הבגרות (נציין ליד תרגילים אלה העשרה), אבל רצוי שתדעו להתמודד עם סוג זה של שאלות. השנייה היא לתרגל תרגום של נתונים על סוג התמיסה לניסוח תהליך כימי. […]

חומצה בסיס תרגיליםתגובת סתירה
תגובת סתירה אחת מהתגובות החשובות בעולם החומצות והבסיסים היא תגובת סתירה. למעשה, הכוונה לתגובה המתרחשת בין יוני ההידרוקסיד OH‾(aq) ליוני ההידרוניום H3O+(aq). כבר למדנו שתמיסה המכילה יוני הידרוניום בעודף היא תמיסה חומצית ואילו תמיסה המכילה יוני הידרוקסיד בעודף היא תמיסה בסיסית. כיוון שהחומצה, לפי הגדרת ברונסטד ולאורי, נוטה למסור פרוטון ואילו הבסיס, לפי […]

תגובת סתירה


תרגילים לתגובת סתירה נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת NaOH(aq) לתמיסת HNO3(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Ba(OH)2(aq) לתמיסת HNO3(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Mg(OH)2(aq) לתמיסת HCℓ(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים LiOH(s) לתמיסת HCℓ(aq). נסחו את התהליך המתרחש כשמזרימים HBr(g) לתמיסת KOH(aq). נתונה התגובה המתרחשת כשמוסיפים […]

תרגילים לתגובת סתירה


סולם pH מדד לחומציות ובסיסיות התמיסה
סולם pH   סולם ה- pH הוא סולם המודד את מידת החומציות והבסיסיות של תמיסה כלשהי. מדד החומציות או הבסיסיות של התמיסה תלוי בריכוז יוני ההידרוניום [ H3O+(aq)] או יוני ההידרוקסיד [OH‾(aq)]. נציין כאן שהסוגריים המרובעים הם סימן לריכוז של חומר מסויים בדומה לאות C, שעליה למדנו בפרק סטוכיומטריה. כך שאם נראה בשאלה […]

סולם pHתרגול pH
pH תרגול בחרו את התשובה הנכונה איזה pH מציין את הריכוז הגבוה ביותר של יוני הידרוניום? 2 5 7 12 איזו תמיסה מבין התמיסות הבאות תהיה בעלת ה- pH הגבוה ביותר ? 100 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1M 200 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 0.5M 10 מ"ל תמיסת Ba(OH)2(aq) בריכוז 1M […]

pH תרגול


אינדיקטורים - נייר pH
אינדיקטורים אינדיקטורים הם חומרים שבאמצעותם עורכים בדיקות שונות. אינדיקטורים לחומצות ובסיסים הם חומרים המאפשרים זיהוי סוג התמיסה לפי שינויי הצבע החלים בהם, (חומצית, בסיסית או ניטרלית). כתלות בסוג האינדיקטור, ניתן גם לדעת ערכי pH מדויקים של התמיסה. הנה מספר דוגמאות לאינדיקטורים: נייר pH בנייר זה עושים שימוש לקביעת ה- pH […]

אינדיקטורים


תגובות עם שארית
תגובות עם שארית בפרק סטוכיומטריה למדנו שעל-מנת לחשב חישובים כמותיים, עלינו להיעזר ביחס המקדמים של התגובה. למדנו שיחס המקדמים בתגובה שווה ליחס המולים בין כלל החומרים המשתתפים בתגובה (מגיבים ותוצרים). לא תמיד הכמויות המעורבות בתגובה, תואמות ליחס המקדמים. במקרים כאלה, ניתן לומר שאחד מהחומרים המגיבים נמצא בעודף, או אחד החומרים […]

תגובות עם שאריתתרגול מסכם חומצות ובסיסים
תרגול מסכם חומצות ובסיסים לפניכם שלוש תגובות c, b, a. כל התגובות מתרחשות בשלמות: a) NaOH(s) + H2O(ℓ)    →    H2ׂ(g) + Na+(aq) + OH ‾(aq) b) Na2CO3(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + 3H2O(ℓ) + CO2(g) c) NaH2PO4(s) + H2O(ℓ)    →    2Na+(aq) + H3O+(aq) + HPO42‾(aq) […]

תרגול מסכם חומצות ובסיסים


שאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים
שאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים בחרו את התשובה הנכונה. לסתירה מלאה של תמיסה המכילה 0.2 מול חומצה A , נדרשו 200 מ"ל תמיסת KOH(aq) בריכוז 2M. מה עשויה להיות הנוסחה של חומצה A ? HBr H2SO4 HNO3 NH3 ל – 100 מ"ל תמיסה מימית של 1M H2SO4(aq) , הוסיפו 50 מ"ל תמיסת […]

שאלות אמריקאיות חומצות ובסיסים