שם הפרק: בגרויות

מבחני בגרות בכימיה כולל פתרונות מפורטים


בגרות בכימיה 2018
בגרות בכימיה 2018 משך הבחינה : שלוש שעות מבנה השאלון ומפתח הערכה : בשאלון זה שני פרקים. פרק ראשון – חובה – 40 נקודות פרק שני – 60 נקודות (3×20 נקודות) סה"כ – 100 נקודות חומר עזר מותר בשימוש : מחשבון ( כולל מחשבון גרפי). הוראות מיוחדות : שים לב: […]

בגרות כימיה 2018