שם הפרק: אנרגיה


אנרגיה כימית מבוא אנרגיה פנימית של חומר בפרק זה נדון בנושאים הקשורים למהות ההתרחשות של התגובות הכימיות. ננסה להסביר בקצרה מהי אנרגיה של חומר מסוים, ואיך ניתן להשוות בין כמויות אנרגיה של חומרים שונים. בעיקר נלמד להתייחס לשינויי האנרגיה החלים בתהליכים שונים, לחשב אותם, להשוות בין שינויי האנרגיה השונים החלים […]

אנרגיה כימית מבוא


מערכת וסביבה
מערכת וסביבה בכל תהליך שמתרחש יש גם מעברי אנרגיה. מעברי האנרגיה הם בין מה שאנו מכנים בכימיה המערכת והסביבה. אז מהי המערכת ? ומהי הסביבה ? המערכת המערכת הינה לב העניין, מקור ההתרחשות, ובמקרים רבים התהליך שמתרחש (שבא לידי ביטוי בניסוח התהליך). נראה מספר דוגמאות: לתוך כלי המכיל מים הכניסו […]

מערכת וסביבה


אנרגיה-טמפרטורה-חום-וקור-ראשי
אנרגיה טמפרטורה חום וקור בשיעור זה נכיר יותר לעומק את הקשר בין המושגים: אנרגיה וטמפרטורה חום וקור. ננסה להעמיק את דיוק השימוש שלנו במונחים אלה. לשם כך ננסה לתאר סדרת ניסויים שנערכה בשלבים. בחלק מהניסויים יש קשר בין שלב אחד לשלב הבא אחריו ונציין זאת. ניסוי ראשון נלקחו שלוש כוסות […]

אנרגיה טמפרטורה חום וקוראנתלפיה ושינוי אנתלפיה כאשר מתרחש תהליך כלשהו, מלבד שינויים בהרכבי החומרים בתהליך ו/או שינויים במצבי הצבירה של החומרים, התהליך מלווה גם בשינוי אנרגיה. תוצרים   →   מגיבים ישנם שני מצבים אפשריים : מצב ראשון – מצב בו מעבר האנרגיה הוא מהסביבה למערכת. המערכת מקבלת/קולטת אנרגיה מהסביבה. הסביבה מאבדת אנרגיה וחלה בסביבה […]

אנתלפיה


אנתלפיה תרגילים
אנתלפיה תרגילים נתונה התגובה הבאה:  H2(g)+I2(s)    →  2HI(g)        ∆Hº = 53kJ שרטט גרף המתאר את שינוי האנתלפיה עבור התגובה הנתונה. האם הטמפרטורה של הסביבה, במקרה זה, תעלה או תרד? כמה ג' של תוצר HI(g) נוצרים כשהמערכת קולטת 212kJ ? בתגובה השתתפו 18*1023 מולקולות של יוד I2(s) . […]

אנתלפיה תרגילים


חוק הס
חוק הס אחת מהדרכים לדעת מה סימנו וערכו של ΔHº, מהו שינוי האנתלפיה בתגובה מסוימת, הוא לחשב את ערכו . ישנן מספר דרכים לחשב את ערכו של ΔHº , את שינוי האנתלפיה עבור תהליך כלשהו. אחת מהדרכים היא שימוש בחוק הס. חוק הס קובע, ששינוי אנרגיה במערכת כלשהי תלוי אך […]

חוק הסחוק הס תרגילים
חוק הס תרגילים נתונים התגובות הבאות: I.    C2H2(g) + 2.5O2(g)    →    2CO2(g) + H2O(ℓ)       ∆Hº = -1299.6kJ II.   C6H6(ℓ) + 7.5O2(g)    →    6CO2(g) + 3H2O(ℓ)     ∆Hº = -3267.6kJ חשב את שינוי האנתלפיה עבור התגובה: 3C2H2(g)    →    C6H6(ℓ)    […]

חוק הס תרגילים


אנרגיית קשר
אנרגיית קשר בשיעור מבנה וקישור למדנו על חוזק הקשר הקוולנטי, ועל הגורמים המשפיעים על חוזקו של הקשר הקוולנטי. בשיעור הזה נלמד איך להשתמש בערכי אנרגיית הקשר (אנתלפיית הקשר), ובעזרתם לחשב את שינוי האנתלפיה עבור תהליכים שונים. מהי אנתלפיית קשר או אנרגיית קשר ? ניתן להגדיר אנתלפיית קשר בשני אופנים: ניתן להתייחס לשבירת […]

אנרגיית קשר


חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר
חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר בשיעור הקודם הכרנו את משמעות המושג אנתלפיית קשר / אנרגיית קשר . כעת, בואו נראה איך בעזרת ערכי אנתלפיות קשר/ אנרגיית הקשר, ניתן לחשב את שינוי האנתלפיה ΔHº של תגובה כלשהי. למעשה, כמו שניראה עוד מעט, אנו נשתמש בהגדרות אנרגיית קשר, ונשלב אותה […]

חישוב אנתלפיה של תהליךתרגול חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר נתונה התגובה הבאה: H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g) וכן נתונה הטבלה הבאה ובה אנתלפיות הקשר הבאות: הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ H—H 436 Br—Br 193 H—Br 366 מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה: H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g)      […]

תרגול חישוב אנתלפיה של תהליך


אנרגיה-כימית-שאלות-מסכמות
אנרגיה כימית שאלות מסכמות ניתן לייצר חומצה גופרית H2SO4(ℓ) על פי התגובה הבאה : A.  SO3(ℓ) + H2O(ℓ)    →    H2SO4(ℓ) תהליך התהוות של חומר הוא: תהליך שבו יוצרים 1 מול חומר מיסודותיו במצב התקני (בטמפרטורת החדר ובלחץ של 1 אטמוספירה). נתונים ניסוחי תגובות התהוות של החומרים שמתוארים בניסוח […]

אנרגיה כימית שאלות מסכמות


קצב תגובה, אנרגיית שפעול, וזרזים
קצב תגובה אנרגיית שפעול וזרזים מהו קצב? קצב זהו שינוי של גודל מסוים ביחידת זמן. ניתן לדבר על קצב עבודה (הספק). ניתן לדבר על קצב בתנועה של מכונית (מהירות). וניתן לדבר על קצב יצירת תוצרים בתהליך או על קצב היעלמות המגיבים בתהליך מסוים. אז מה משפיע על קצב התרחשות תהליך […]

קצב תגובה אנרגיית שפעול וזרזים