שם הפרק: אנרגיה


אנרגיה כימית מבוא אנרגיה פנימית של חומר בפרק זה נדון בנושאים הקשורים למהות ההתרחשות של התגובות הכימיות. ננסה להסביר בקצרה מהי אנרגיה של חומר מסוים, ואיך ניתן להשוות בין כמויות אנרגיה של חומרים שונים. בעיקר נלמד להתייחס לשינויי האנרגיה החלים בתהליכים שונים, לחשב אותם, להשוות בין שינויי האנרגיה השונים החלים […]

אנרגיה כימית מבוא


מערכת וסביבה
מערכת וסביבה בכל תהליך כימי שמתרחש יש גם מעברי אנרגיה. מעברי האנרגיה מתרחשים בין המערכת לסביבה. אז מהי המערכת? ומהי הסביבה? המערכת המערכת היא לב העניין, מקור ההתרחשות, ובמקרים רבים התהליך שמתרחש (שבא לידי ביטוי בניסוח התהליך). נראה מספר דוגמאות: לתוך כלי המכיל מים הכניסו NaCℓ(s) והתרחש התהליך הבא: מהי […]

מערכת וסביבה


אנרגיה-טמפרטורה-חום-וקור-ראשי
אנרגיה טמפרטורה חום וקור בשיעור זה נכיר יותר לעומק את הקשר בין המושגים: אנרגיה וטמפרטורה חום וקור. נעמיק את דיוק השימוש שלנו במונחים אלה. לשם כך נתאר סדרת ניסויים שנערכה בשלבים. בחלק מהניסויים יש קשר בין שלב אחד לשלב הבא אחריו ונציין זאת. ניסוי ראשון נלקחו שלוש כוסות כימיות, שבכל […]

אנרגיה טמפרטורה חום וקורפתרון-אנרגיה-טמפרטורה-חום-וקור-ראשי
פתרון אנרגיה טמפרטורה חום וקור   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון אנרגיה טמפרטורה


אנתלפיה ושינוי אנתלפיה כאשר מתרחש תהליך כלשהו, ישנם שינויים בהרכבי החומרים בתהליך ו/או שינויים במצבי הצבירה של החומרים. התהליך מלווה גם בשינוי אנרגיה. תוצרים   →   מגיבים ישנם שני מצבים אפשריים : מצב ראשון – מצב שבו מעבר האנרגיה הוא מהסביבה למערכת. המערכת מקבלת/קולטת אנרגיה מהסביבה. הסביבה מאבדת אנרגיה וחלה בסביבה […]

אנתלפיה


אנתלפיה תרגילים
אנתלפיה תרגילים נתונה התגובה הבאה:  H2(g)+I2(s)    →  2HI(g)        ∆Hº = 53kJ שרטטו גרף המתאר את שינוי האנתלפיה עבור התגובה הנתונה. האם הטמפרטורה של הסביבה במקרה זה תעלה או תרד? כמה ג' של תוצר HI(g) נוצרים כשהמערכת קולטת 212kJ ? בתגובה השתתפו 18×1023 מולקולות של יוד I2(s) . […]

אנתלפיה תרגיליםאנתלפיה פתרון   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

אנתלפיה פתרון


חוק הס
חוק הס אחת מהדרכים לדעת מה סימנו וערכו של ΔHº או מהו שינוי האנתלפיה בתגובה מסוימת, היא לחשב את ערכו . ישנן מספר דרכים לחשב את ערכו של ΔHº (שינוי האנתלפיה) עבור תהליך כלשהו. אחת מהדרכים היא שימוש בחוק הס. חוק הס קובע, ששינוי אנתלפיה במערכת כלשהי תלוי אך ורק […]

חוק הס


חוק הס תרגילים
חוק הס תרגילים נתונות התגובות הבאות: I.    C2H2(g) + 2.5O2(g)    →    2CO2(g) + H2O(ℓ)       ∆Hº = -1299.6kJ II.   C6H6(ℓ) + 7.5O2(g)    →    6CO2(g) + 3H2O(ℓ)     ∆Hº = -3267.6kJ חשבו את שינוי האנתלפיה עבור התגובה: 3C2H2(g)    →    C6H6(ℓ)    […]

חוק הס תרגיליםחוק הס פתרון   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?  

חוק הס פתרון


אנרגיית קשר
אנרגיית קשר בשיעור מבנה וקישור למדנו על חוזק הקשר הקוולנטי ועל הגורמים המשפיעים על חוזק זה. בשיעור הזה נלמד כיצד להשתמש בערכי אנרגיית הקשר (אנתלפיית הקשר) ובעזרתם לחשב את שינוי האנתלפיה עבור תהליכים שונים. מהי אנתלפיית קשר או אנרגיית קשר ? אפשר להגדיר אנתלפיית קשר בשני אופנים, תוך התייחסות לשבירת קשר או […]

אנרגיית קשר


חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר
חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר בשיעור הקודם הכרנו את משמעות המושג אנתלפיית קשר / אנרגיית קשר . כעת, נראה איך בעזרת ערכי אנתלפיות קשר/ אנרגיית הקשר, ניתן לחשב את שינוי האנתלפיה ΔHº של תגובה כלשהי. למעשה, כפי שנראה עוד מעט, נשתמש בהגדרות אנרגיית קשר ונשלב אותן עם חוק […]

חישוב אנתלפיה של תהליךתרגול חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר נתונה התגובה הבאה: H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g) וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות: הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ H—H 436 Br—Br 193 H—Br 366 מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה? H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g)    […]

תרגול חישוב אנתלפיה של תהליך


פתרון
פתרון תרגול חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון תרגול חישוב אנתלפיה


אנרגיה-כימית-שאלות-מסכמות
אנרגיה כימית שאלות מסכמות ניתן לייצר חומצה גופרית H2SO4(ℓ) על-פי התגובה הבאה : A.  SO3(ℓ) + H2O(ℓ)    →    H2SO4(ℓ) תהליך התהוות של חומר הוא תהליך שבו יוצרים 1 מול חומר מיסודותיו במצב התקני (בטמפרטורת החדר ובלחץ של 1 אטמוספירה). נתונים ניסוחי תגובות התהוות של החומרים שמתוארים בניסוח התגובה […]

אנרגיה כימית שאלות מסכמותפתרון אנרגיה כימית
פתרון אנרגיה כימית שאלות מסכמות   תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך?

פתרון אנרגיה כימית


קצב תגובה, אנרגיית שפעול, וזרזים
קצב תגובה אנרגיית שפעול וזרזים מהו קצב? קצב הוא שינוי של גודל מסוים ביחידת זמן. אנו מבחינים בקצב עבודה (הספק), בקצב בתנועה של מכונית (מהירות) ועוד. ניתן לדבר על קצב יצירת תוצרים בתהליך או על קצב היעלמות המגיבים בתהליך מסוים. מה משפיע על קצב התרחשות תהליך (תגובה)? מה הגורם או הגורמים […]

קצב תגובה אנרגיית שפעול וזרזים


אנרגיה מבחן 1
אנרגיה מבחן 1 תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד. אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא זכור אותי איבדת את סיסמתך? אנרגיה מבחן לדוגמא Time limit: 0 תקציר המבחן 0 מתוך 4 שאלות נענו שאלות: 1 2 3 4 Information אנרגיה שאלות לדוגמא שאלות רבות ברירה ( אמריקאיות) במהלך […]

אנרגיה מבחן 1