תרמודינמיקה ואנטרופיה תרגול


תרמודינמיקה ואנטרופיה תרגול

 1. קבע לגבי כל אחת מהתגובות הבאות האם סימנו של מערכת°ΔS גדול מ- 0 (חיובי), קטן מ- 0 (שלילי) או שלא ניתן לקבוע.
  1. CaCO3(s)      →      CO2(g) + CaO(s)
  2. N2(g) + 3H2(g)      →      2NH3(g)
  3. N2O4(g)      →      2NO2(g)
  4. 2H2O(g)      →      2H2(g) + O2(g)
  5. 2SO2(g) + O2(g)      →      2SO3(g)
  6. NH3(g) + HCℓ(g)      →      NH4Cℓ(g)
  7. 3/2O2(g)      →      O3(g)
  8. H2(g) + 1/2O2(g)      →      H2O(g)
  9. H2(g) + 1/2O2(g)      →      H2O(ℓ)
  10. 1/2N2(g) + 1/2O2(g)      →      NO(g)
  11. C(s) + O2(g)      →      CO2(g)
  12. SO3(g) + H2(g)      →      SO2(g) + H2O(g)
  13. Fe2O3(s) + 3H2(g)      →      3Fe(s) + 3H2O(g)
 2. נתונה התגובה הבאה:

  CaO(s)  +  CO2(g)      →      CaCO3(s)

  נתונה הטבלה הבאה:

  החומר Jmoℓ·K
  CaO(s) 39.7
  CO2(g) 213.6
  CaCO3(s)  92.9
  1. האם סימנו של מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה יהיה חיובי, שלילי או שלא ניתן לקבוע? הסבר קביעתך.
  2. חשב את  מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה.
 3. נתונה התגובה הבאה:

  NH3(g)  +  HI(g)      →      NH4I(s)

  נתונה הטבלה הבאה:

  החומר Jmoℓ·K 
  NH3(g) 192.5
  HI(g) 206.5
  NH4I(s) 11.7
  1. האם סימנו של מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה יהיה חיובי, שלילי או שלא ניתן לקבוע? הסבר קביעתך.
  2. חשב את  מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה.
 4. נתונה התגובה הבאה:

  2NH3(g)  +  H2SO4(ℓ)      →      (NH4)2SO4(s)

  נתונה הטבלה הבאה:

  החומר J/moℓ⋅K
  NH3(g) 192.5
  H2SO4(ℓ) 156.9
  (NH4)2SO4(s) 220.1
  1. האם סימנו של מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה יהיה חיובי, שלילי או שלא ניתן לקבוע? הסבר קביעתך.
  2. חשב את  מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה.
 5. נתון התהליך הבא:

  2Cu(s)  +  O2(g)      →      Cu2O(s)

  נתונה הטבלה הבאה:

  החומר J/moℓ⋅K
  Cu(s) 33.3
  O2(g) 205
  Cu2O(s) 101
  1. האם סימנו של מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה יהיה חיובי, שלילי או שלא ניתן לקבוע? הסבר קביעתך.
  2. חשב את  מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה.
 6. נתונה התגובה הבאה:

  2Mg(s)  +  O2(g)      →      2MgO(s)

  נתונה הטבלה הבאה:

  החומר J/moℓ⋅K
  Mg(s) 32.7
  O2(g) 205
  MgO(s) 26.8
  1. האם סימנו של מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה יהיה חיובי, שלילי או שלא ניתן לקבוע? הסבר קביעתך.
  2. חשב את מערכת°ΔS עבור התגובה הנתונה.
 7. נתונה הטבלה הבאה:
  החומר J/moℓ⋅K
  NO(g) 210.5
  O2(g) 205
  NO2(g) 240
  H2O(g) 188.7
  H2S(g) 205.7
  S8(s) 256
  CO2(g) 213.6
  C3H8(g) 269.9
  N2H4(ℓ) 121.2

  וכן נתונות התגובות הבאות:

  1. C(s) + O2(g)      →       CO2(g)            ΔH° = -393.5 kJ
  2. 1/2N2(g) + 1/2O2(g)      →      NO(g)            ΔH° = 90.4 kJ
  3. 1/2N2(g) + O2(g)      →      NO2(g)            ΔH° = 33.2 kJ
  4. H2(g) + 1/2O2(g)      →     H2O(g)            ΔH° =- 241.8 kJ
  5. H2(g) + 1/8S8(s)      →     H2S(g)            ΔH° =- 33.6 kJ
  6. 3C(s) + 4H2(g)      →     C3H8(g)            ΔH° = -103.8 kJ
  7. N2(g) + 2H2(g)      →     N2H4(ℓ)            ΔH° = 50.6 kJ

  עבור כל אחת מהתגובות הבאות:

  1. 2NO(g) + O2(g)      →     2NO2(g)
  2. 8H2S(g) + 4O2(g)      →     8H2O(g) + S8(s)
  3. C3H8(g) + 5O2(g)      →     3CO2(g) + 4H2O(g)
  4. N2H4(ℓ) + 3O2(g)      →     2NO2(g) + 2H2O(g)

  חשב בעזרת הנתונים בטבלה, את  מערכת°ΔS, ובעזרת התגובות הנתונות, את שינוי האנתלפיה °ΔH עבור כל אחת מהתגובות 1-4.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון תרגול בתרמודינמיקה לחץ כאן