תרגילים לתגובת סתירה


תרגילים לתגובת סתירה

 1. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת NaOH(aq) לתמיסת HNO3(aq).
 2. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Ba(OH)2(aq) לתמיסת HNO3(aq).
 3. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Mg(OH)2(aq) לתמיסת HCℓ(aq).
 4. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים LiOH(s) לתמיסת HCℓ(aq).
 5. נסח את התהליך המתרחש כשמזרימים HBr(g) לתמיסת KOH(aq).
 6. נתונה התגובה שמוסיפים נתרן למים
  (היות ואין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין נתרן למים התגובה נתונה)

  2Na(s) + 2H2O(ℓ)    →    2Na+(aq) + 2OH‾(aq) + H2(g)

  לתמיסה המתקבלת מהוספת נתרן (Na(s)) למים, מזרימים HCℓ(g) . נסחו התהליך.

 7. נתון התהליך המתחרש בהוספת חומצת חומץ למים:

  CH3COOH(ℓ) + H2O(ℓ)        →        H3O+(aq) + CH3COO‾(aq)

  (היות ואין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין חומצת חומץ למים התגובה נתונה)
  לתמיסה המתקבלת מהוספת חומצת חומץ CH3COOH(ℓ) למים, מוסיפים NaOH(s). נסחו את התהליך.

   

 8. נתון התהליך המתחרש בהוספת KH(s) למים

  KH(s) + H2O(ℓ)    →    K+(aq) + OH‾(aq) + H2(g)

  (היות ואין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין KH(s) למים התגובה נתונה)
  לתמיסה המתקבלת מהוספת KH(s) למים מוסיפים H2SO4(ℓ) . נסח את התהליך.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים (חודשי/שנתי) בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

אם אין ברשותך מנוי אנא בדוק/בדקי את תוכניות מנויים


לפתרון לחצו כאן