תרגילים לתגובת סתירה


תרגילים לתגובת סתירה

 1. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת NaOH(aq) לתמיסת HNO3(aq).
 2. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Ba(OH)2(aq) לתמיסת HNO3(aq).
 3. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים תמיסת Mg(OH)2(aq) לתמיסת HCℓ(aq).
 4. נסחו את התהליך המתרחש כשמוסיפים LiOH(s) לתמיסת HCℓ(aq).
 5. נסחו את התהליך המתרחש כשמזרימים HBr(g) לתמיסת KOH(aq).
 6. נתונה התגובה המתרחשת כשמוסיפים נתרן למים
  (שימו לב שהתגובה נתונה כיוון שאין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין נתרן למים)

  2Na(s) + 2H2O(ℓ)    →    2Na+(aq) + 2OH‾(aq) + H2(g)

  לתמיסה המתקבלת מהוספת נתרן (Na(s)) למים, מזרימים HCℓ(g) . נסחו התהליך.

 7. נתון התהליך המתרחש בהוספת חומצת חומץ למים:

  CH3COOH(ℓ) + H2O(ℓ)        →        H3O+(aq) + CH3COO‾(aq)

  (שימו לב שהתגובה נתונה כיוון שאין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין חומצת חומץ למים)
  לתמיסה המתקבלת מהוספת חומצת חומץ CH3COOH(ℓ) למים, מוסיפים NaOH(s). נסחו את התהליך.

   

 8. נתון התהליך המתרחש בהוספת KH(s) למים

  KH(s) + H2O(ℓ)    →    K+(aq) + OH‾(aq) + H2(g)

  (שימו לב שהתגובה נתונה כיון שאין צורך לדעת לנסח את התגובה המתרחשת בין KH(s) למים)
  לתמיסה המתקבלת מהוספת KH(s) למים מוסיפים H2SO4(ℓ) . נסחו את התהליך.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן


לפתרון לחצו כאן