תרגול קשרים קוולנטיים


תרגול קשרים קוולנטיים וייצוג אלקטרוני של מולקולות

תרגול קשרים קוולנטיים וייצוג אלקטרונים של מולקולות

 1. מהו ההרכב הכימי של החומר המתקבל מזוגות האטומים הבאים? רשמו עבור כל אחת מהמולקולות המתקבלות נוסחת ייצוג אלקטרונית (מבנה לואיס). מה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה? (יחיד ו/או כפול ו/או משולש).
  נציין שחלק מהמולקולות בתרגיל לא קיימות בטבע בתנאים סטנדרטיים ולמטרת התירגול כן השתמשנו בהן.

  1. מלאו את הטבלה
   היסודות ייצוג אלקטרוני לאטומים הבודדים המולקולה הבסיסית המתקבלת נוסחת ייצוג אלקטרונית למולקולה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה (יחידים ו/או כפולים ו/או משולשים)
   H , F
   C , H
   N , F
   C , S
   H , O
   Br , Cℓ
   Si , Cℓ
   O , F
   S , O
   N , P
   S , H
   B , H
  2. שימו לב לדוגמה האחרונה וציינו מה מיוחד בה.
 2. רשמו נוסחאות ייצוג אלקטרוניות וציינו מה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה (יחיד ו/או כפול ו/או משולש) למולוקולות הבאות:
  המולקולה נוסחת ייצוג אלקטרונית/מבנה לואיס/נוסחת לואיס סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה ( יחידים ו/או כפולים ו/או משולשים)
  CH4
  NCCℓ
  I2CO
  HNCO
  HOCN
  CH3SH
  H2O2
  N2H4
  N2H2
  C2H6
  C2H2
  HNO
  CH3CH2CH3

לפתרון תרגול קשרים וייצוג אלקטרוני של מולקולות לחץ כאן (למנויים בלבד)