תרגול מסכם חומצות ובסיסים


תרגול מסכם חומצות ובסיסים

 1. לפניכם שלוש תגובות c, b, a. כל התגובות מתרחשות בשלמות:

  a) NaH(s) + H2O(ℓ)    →    H2ׂ(g) + Na+(aq) + OH ‾(aq)
  b) Na2CO3(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + 3H2O(ℓ) + CO2(g)
  c) NaH2PO4(s) + H2O(ℓ)    →    Na+(aq) + H3O+(aq) + HPO42(aq)

  1. האם ה- pH של כל אחת מהתמיסות שהתקבלו בתגובות c, b, a גדול מ- 7, שווה ל- 7 או קטן מ- 7? נמקו תשובתכם.

  הוסיפו 100 מ"ל מים מזוקקים ל- 100 מ"ל של כל אחת מהתמיסות הנ"ל.

  1. כתוצאה מהוספת המים האם ה- pH של כל אחת מהתמיסות עלה, ירד או לא השתנה? נמקו תשובתכם.

  הזרימו 0.02 מול CO2(g) ל- 100 מ"ל תמיסת אשלגן הידרוקסידי KOH(aq) שריכוזה אינו ידוע.
  כל המגיבים הגיבו בשלמות.
  לפניכם ניסוח התגובה שהתרחשה:

  2OH ‾(aq) + CO2(g)    →    H2O(ℓ) + CO32(aq)

ג.   i. חשבו את ריכוז תמיסת KOH(aq). פרטו חישוביכם.

ii. האם ה- pH של תמיסת  KOH(aq) עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה? הסבירו קביעתכם.

 1. הוסיפו 50 מ"ל מתמיסת KOH(aq), שאת ריכוזה חישבת בסעיף ג', ל- 20 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) שריכוזה 1M.

ד.   i. רשמו ניסוח לתגובה שהתרחשה.

ii. קבעו אם בתום התגובה התמיסה היא חומצית, בסיסית או ניטרלית? פרטו חישוביכם.

2.   נתונים 200 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.2M. לתמיסה הוסיפו 1.0 גרם נתרן הידרוקסידי NaOH(s). התרחשה תגובה.

א.   i.   נסחו את התגובה שהתרחשה.

ii.  האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה? נמקו.

iii. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.

ל- 100 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.2M הוסיפו 0.243 גרם מגנזיום Mg(s). התרחשה התגובה:

Mg(s) + 2H3O+(aq)    →    Mg2+(aq) + 2H2O(ℓ) + H2(g)

ב.  i.   קבעו אם התגובה היא תגובת חומצה-בסיס, חמצון-חיזור או תגובת חומצה-בסיס ותגובת חמצון-חיזור. נמקו את קביעתכם.

ii.  האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה, במהלך התגובה? נמקו.

iii. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.

ל- 300 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.20M הוסיפו 300 מיליליטר מים.

ג.   i.  האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה? נמקו.

ii. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.

3. מערבבים תמיסת NaOH(aq) ותמיסת H2SO4(aq) שוות ריכוז. מתקבלת תמיסה A.

 1. איזה יונים יש בכל אחת מהתמיסות לפני הערבוב?

לאחר הערבוב נמצא כי ה- pH בתמיסה A הוא 11 .

 1. נסחו את התהליך שהתרחש.
 2. אילו יונים יש בתמיסה החדשה ? נמקו 
 3. איזו תמיסה הייתה בעלת נפח גדול יותר לפני הערבוב: תמיסת ה- NaOH(aq) או תמיסת ה- H2SO4(aq)? הסבירו.

לתמיסה A (התמיסה שהתקבלה לאחר הערבוב) הוסיפו 20 מ"ל תמיסת 0.2M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.

 1. כמה מול של היונים שקבעו את סוג תמיסה A היו בה לפני שהוספנו לתוכה תמיסת  HCℓ(aq)? פרטו חישוביכם.

4. נתונות 5 כוסות של תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 2M ובנפח של 50 מ"ל .
בכל אחת מהכוסות בנפרד בוצעו השינויים הבאים:

 1. לכוס הראשונה הוספו 100 מ"ל תמיסת H2SO4 בריכוז 0.5M .
 2. לכוס השנייה הוספו 100 מ"ל תמיסת H2SO4 בריכוז 0.25M .
 3. לכוס השלישית הוספו 50 מ"ל תמיסת NaOH בריכוז 2M.
 4. לכוס הרביעית הוספו 500 מ"ל תמיסת NaOH בריכוז 1M.
 5. לכוס החמישית הוספו 0.92 גרם של נתרן Na(s) והתרחשה התגובה הבאה:

  2Na(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + H2(g) + 2H2O(ℓ)

 1. בכל כוס שבה התרחשה תגובה נסחו את התהליך שהתרחש (פרט לכוס מספר 5).
 2. ציינו את סוג התגובה בכל אחת מהכוסות שבה התרחשה בה תגובה (חמצון-חיזור, חומצה-בסיס וכו'…), כולל בכוס 5.
 3. אם התגובה שהתרחשה היא תגובת חמצון-חיזור, ציינו מהו המחמצן ומהו המחזר.
  אם התגובה שהתרחשה היא תגובת חומצה-בסיס, ציינו מהו הבסיס ומהי החומצה.
 4. מה קרה ל- pH של התמיסה בכל אחת מהכוסות בעקבות ההוספה (עלה, ירד או לא השתנה)? נמקו.
 5. האם ה- pH בכל אחת מהכוסות, לאחר ההוספה, הוא בתחום הבסיסי, בתחום החומצי או ניטרלי? נמקו .

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון תרגול מסכם חומצות ובסיסים
לחץ כאן