תרגול מסכם חומצות ובסיסים   עודכן לאחרונה!


תרגול מסכם חומצות ובסיסים

 1. לפניכם שלוש תגובות c, b, a. כל התגובות מתרחשות בשלמות:

  a) NaOH(s) + H2O(ℓ)    →    H2ׂ(g) + Na+(aq) + OH ‾(aq)
  b) Na2CO3(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + 3H2O(ℓ) + CO2(g)
  c) NaH2PO4(s) + H2O(ℓ)    →    2Na+(aq) + H3O+(aq) + HPO42(aq)

  1. האם ה- pH של כל אחת מהתמיסות שהתקבלו בתגובות c, b, a גדול מ- 7, שווה ל- 7 או קטן מ- 7? נמקו תשובתכם.

  הוסיפו 100 מ"ל מים מזוקקים ל- 100 מ"ל של כל אחת מהתמיסות הנ"ל.

  1. כתוצאה מהוספת המים האם ה- pH של כל אחת מהתמיסות עלה, ירד או לא השתנה? נמקו תשובתכם.

  הזרימו 0.02 מול CO2(g) ל- 100 מ"ל תמיסת אשלגן הידרוקסידי KOH(aq) שריכוזה אינו ידוע.
  כל המגיבים הגיבו בשלמות.
  לפניכם ניסוח התגובה שהתרחשה:

  2OH ‾(aq) + CO2(g)    →    H2O(ℓ) + CO32(aq)

   1. חשבו את ריכוז תמיסת KOH(aq). פרטו חישוביכם.
   2. האם ה- pH עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה בהשוואה לתמיסת ה- KOH(aq) לפני התגובה? הסבירו קביעתכם.

  הוסיפו 50 מ"ל מתמיסת KOH(aq), שאת ריכוזה חישבת בסעיף גרם, ל- 20 מ"ל תמיסת H2SO4(aq) שריכוזה 1M.

   1. רשמו ניסוח לתגובה שהתרחשה.
   2. קבעו אם בתום התגובה התמיסה היא חומצית, בסיסית או ניטרלית? פרטו חישוביכם.
 2. נתונים 200 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.2M. לתמיסה הוסיפו 1.0 גרם נתרן הידרוקסידי NaOH(s). התרחשה תגובה.
   1. נסחו את התגובה שהתרחשה.
   2. האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה? נמקו.
   3. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.

  ל- 200 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.2M הוסיפו 0.243 גרם מגנזיום Mg(s). התרחשה התגובה:

  Mg(s) + 2H3O+(aq)    →    Mg2+(aq) + 2H2O(ℓ) + H2(g)

   1. קבעו אם התגובה היא תגובת חומצה-בסיס, חמצון-חיזור או תגובת חומצה-בסיס ותגובת חמצון-חיזור. נמקו את קביעתכם.
   2. האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה, במהלך התגובה? נמקו.
   3. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.

  ל- 300 מיליליטר תמיסה מימית של חומצה כלורית HCℓ(aq) בריכוז 0.20M הוסיפו 300 מיליליטר מים.

   1. האם ה- pH של התמיסה עלה, ירד או לא השתנה במהלך התגובה? נמקו.
   2. האם ה- pH של התמיסה בתום הניסוי היה קטן מ- 7, שווה ל- 7 או גדול מ- 7? נמקו.
 3. מערבבים תמיסת NaOH(aq) ותמיסת H2SO4(aq) שוות ריכוז. מתקבלת תמיסה A.
  1. איזה יונים יש בכל אחת מהתמיסות לפני הערבוב?

  לאחר הערבוב נמצא כי ה- pH בתמיסה A הוא 11 .

  1. נסחו את התהליך שהתרחש.
  2. אילו יונים יש בתמיסה החדשה ? נמקו 
  3. איזו תמיסה הייתה בעלת נפח גדול יותר לפני הערבוב: תמיסת ה- NaOH(aq) או תמיסת ה- H2SO4(aq)? הסבירו.

  לתמיסה A (התמיסה שהתקבלה לאחר הערבוב) הוסיפו 20 מ"ל תמיסת 0.2M HCℓ(aq) עד לסתירה מלאה.

  1. מה כמות המולים של היונים שקבעו את אופי תמיסה A לפני שהוכנסה לשם תמיסת ה- HCℓ(aq)? פרטו חישוביכם.
 4. נתונות 5 מבחנות של תמיסת HCℓ(aq) בריכוז 2M ובנפח של 50 מ"ל .
  בכל אחת מהמבחנות בנפרד בוצעו השינויים הבאים:

  1. למבחנה הראשונה הוספו 100 מ"ל תמיסת H2SO4 בריכוז 0.5M .
  2. למבחנה השנייה הוספו 100 מ"ל תמיסת H2SO4 בריכוז 0.25M .
  3. למחנה השלישית הוספו 50 מ"ל תמיסת NaOH בריכוז 2M.
  4. למבחנה הרביעית הוספו 500 מ"ל תמיסת NaOH בריכוז 1M.
  5. למבחנה החמישית הוספו 0.92 גרם של נתרן Na(s) והתרחש התהליך הבא:

   2Na(s) + 2H3O+(aq)    →    2Na+(aq) + H2(g) + 2H2O(ℓ)

  1. בכל מבחנה שבה התרחשה תגובה נסחו את התהליך שהתרחש (לא למבחנה 5).
  2. ציינו את סוג התגובה בכל מבחנה שהתרחשה בה תגובה (חמצון-חיזור, חומצה-בסיס וכו'…), כולל במבחנה 5.
  3. אם התגובה שהתרחשה היא תגובת חמצון-חיזור, ציינו מי המחמצן ומי המחזר.
   אם התגובה שהתרחשה היא תגובת חומצה-בסיס, ציינו מי הבסיס ומי החומצה.
  4. מה קרה ל- pH של התמיסה בכל אחת מהמבחנות בעקבות ההוספה (עלה, ירד או לא השתנה)? נמקו.
  5. האם ה- pH בכל אחת מהמבחנות, לאחר ההוספה, הוא בסיסי, חומצי או ניטרלי? נמקו .

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון תרגול מסכם חומצות ובסיסים
לחץ כאן