תרגול מול אלקטרונים


שיעור זה זמין גם ב: العربية (ערבית)

תרגול מול אלקטרונים

מול אלקטרונים תרגול

להלן שאלות שעוסקות בחישובי מול אלקטרונים. נשלב בשאלות חומר נוסף ממה שלמדנו עד כה בפרק חמצון-חיזור וכן מנושאים קודמים כמו מבנה וקישור וסטוכיומטריה.

 1. השאלה עוסקת במי חמצן (H2O2) ובתגובות שבהן משתתף חומר זה.
  1. האם מי החמצן הם חומר אטומרי, יוני, מולקולרי או מתכתי ?
  2. מאלו חלקיקים מורכב החומר ? ( יונים , אטומים וכו'…..)
  3. מהי דרגת החמצון של אטום החמצן (O) במי חמצן?
   לפניכם תהליכים שבהם משתתפים מי חמצן.

   I. H2O2(aq) + 2HCℓO(aq) → O2(g) + Cℓ2(g) + 2H2O(ℓ)

   II. H2O2(aq) + 2H3O+(aq) + 2Cℓ (aq) → Cℓ2(g) + 4H2O(ℓ)

   III. 2H2O2(ℓ) → O2(g) + 2H2O(ℓ)

  4. I. קבעו מהן דרגות החמצון של כל אחד מהמרכיבים בכל אחד מהתהליכים הנתונים.
   II. קבעו עבור כל אחד מהתהליכים הנתונים האם מי החמצן משמשים כמחזר, מחמצן או גם וגם. נמקו קביעתכם.
  5. התייחסו לתגובה I וחשבו כמה מול אלקטרונים עוברים בתהליך כאשר נוצרים 269.8 גרם Cℓ2(g)? פרטו חישוביכם.
  6. התייחסו לתגובה II וחשבו כמה מול אלקטרונים עוברים בתהליך כאשר מגיבים 20.4 גרם של מי חמצן ? פרטו חישוביכם.
  7. התייחסו לתגובה III כמה גרם מי חמצן מגיבים אם בתגובה עוברים 0.4 מול אלקטרונים?
 2. בתהליך שמטרתו להפיק חמצן (O2(g)) מערבבים 800 מ"ל תמיסת מי חמצן H2O2(aq) שמכילה יוני H3O+(aq) (סביבה חומצית נלמד בהמשך) עם אשלגן על-מנגנטי KMnO4(s). התגובה מתרחשת על-פי הניסוח הבא:

  2MnO4(aq) + 5H2O2(aq) + 6H3O+(aq) → 2Mn2+(aq) + 5O2(g) +14H2O(ℓ)

  1. קבעו מי המחמצן ומי המחזר בתהליך. הסבירו קביעתכם.
  2. כמה מול אלקטרונים עוברים בתהליך? פרטו חישוביכם.
   באחד הניסויים נמדדו 1.5 מול אלקטרונים שעוברים בתהליך
  3. כמה גרם של מי חמצן משתתפים ? פרטו חישוביכם.
  4. מה ריכוז תמיסת מי החמצן שהשתתפה בתהליך? פרטו חישוביכם.
  5. כמה גרם של אשלגן על-מנגנטי השתתפו בתהליך? פרטו חישוביכם.
 3. בניסוי שמטרתו להפיק חמצן מתרחש התהליך הבא:

  2MnO4(aq) + 5H2O2(aq) + 6H3O+(aq) → 2Mn2+(aq) + 5O2(g) +14H2O(ℓ)

  בעת הניסוי נאספו 4 גרם חמצן O2(g) .

  1. חשבו את ריכוז יוני Mn2+(aq) במערכת, אם נתון כי נפח התמיסה המתקבל בסוף התהליך הוא 250 מ"ל? פרטו חישוביכם.
  2. כמה מול אלקטרונים עוברים בתהליך? פרטו חישוביכם.
 4. ל–200 מ"ל תמיסת ZnCℓ2(aq) מוסיפים מוט אלומיניום Aℓ(s). החומרים מגיבים בשלמות בתהליך הבא:

  Zn2+(aq) + Aℓ(s) → Aℓ3+(aq) + Zn(s)

  בזמן התהליך עוברים 0.64 מול אלקטרונים.

  1. אזנו את התהליך וקבעו מי המחמצן ומי המחזר.
  2. מה ריכוז תמיסת ה- ZnCℓ2(aq) ? פרטו חישוביכם.
  3. מהי מסת ה- Aℓ(s) שהשתתפה בתגובה ? פרטו חישוביכם.
 5. ישנן שתי שיטות מוכרות להפקת גז כלור Cℓ2(g). בשתי השיטות משתמשים בתגובה בתרכובות המכילות את היסוד מנגן (Mn).
  לפניכם התהליכים שבהם נוצר גז הכלור:

  I. MnO2(s) + 4HCℓ(aq) → Cℓ2(g) + MnCℓ2(aq) + 2H2O(ℓ)

  II. 2KMnO4(s) + 16HCℓ(aq) → 2MnCℓ2(aq) + 2KCℓ(aq) + 8H2O(ℓ) +5Cℓ2(g)

  1. ציינו את דרגות החמצון של המנגן בכל ההרכבים הכימיים שבהם הוא נמצא.
  2. קבעו מי המחמצן ומי המחזר בכל אחד מהתהליכים.
  3. היכן תיווצר כמות גדולה יותר של גז כלור, אם בכל אחד מהתהליכים בנפרד עוברים 2 מול אלקטרונים? פרטו חישוביכם.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

לפתרון לחץ כאן