תרגול חישוב אנתלפיה של תהליך


תרגול חישוב אנתלפיה של תהליך בעזרת אנתלפיית קשר

 1. נתונה התגובה הבאה:

  H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g)

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  H—H 436
  Br—Br 193
  H—Br 366

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה?

  H2(g) + Br2(g)    →    2HBr(g)                    ΔH° =  kJ?

  תאר באופן גרפי את התגובה בשני שלבים של פירוק ויצירת קשרים.

 2. נתונה התגובה הבאה:

  H2(g) + 1/8S8(g)    →    H2S(g)

  ב-1 מול של החומר S8(g) יש 8 מול של קשרי S-S.
  כן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  H—H 436
  S—S 265
  H—S 368

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה הבאה?

  H2(g) + 1/8S8(g)    →    H2S(g)                    ΔH° =  kJ?

  תארו באופן גרפי את התגובה בשני שלבים של פירוק ויצירת קשרים.

 3. נתונה התגובה הבאה:

  Cℓ2(g) + 1/2O2(g)    →    Cℓ2O(g)                   ΔH° =  kJ?

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  Cℓ—Cℓ 242
  O═O 497
  Cℓ—O 203

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?
  תארו באופן גרפי את התגובה בשני שלבים של פירוק ויצירת קשרים.

 4. נתונה התגובה הבאה:

  NCℓ3(g) + 3H2O(g)    →    NH3(g) + 3HOCℓ(g)

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  Cℓ—N 190
  O—H 463
  N—H 391
  O—Cℓ 206

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?
  תארו באופן גרפי את התגובה בשני שלבים של פירוק ויצירת קשרים.

 5. נתונה התגובה הבאה:

  N2H2(g) + H2(g)    →    N2H4(g)

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  N═N 418
  N—H 389
  H—H 436
  N—N 165
 6. נתונה התגובה הבאה:

  C2H6(g) + 31/2O2(g)    →    2CO2(g) + 3H2O(g)

  וכן נתונות אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  C—C 346
  C—H 413
  O═O 497
  H—O 463
  C═O 803

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?

 7. נתונה התגובה הבאה:

  C3H6(g) + 41/2O2(g)    →    3CO2(g) + 3H2O(g)

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  C—C 346
  C—H 413
  O═O 497
  H—O 463
  C═O 803
  C═C 610

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?

 8. נתונה התגובה הבאה:

  C3H8(g) + 5O2(g)    →    3CO2(g) + 4H2O(g)

  וכן נתונה הטבלה הבאה שבה אנתלפיות הקשר הבאות:

  הקשר אנתלפיית הקשר  kJ/moℓ
  C—C 346
  C—H 413
  O═O 497
  H—O 463
  C═O 803

  מהו שינוי האנתלפיה עבור התגובה?

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן