תרגול דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית


שיעור זה זמין גם ב: العربية (ערבית)

תרגול דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית

דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית תרגול

 1. השלימו את הטבלה הבאה וקבעו אם אטומי היוד (I) יכולים לשמש כמחמצן, כמחזר או גם וגם.
  החומר דרגת החמצון של היוד יכול לשמש כ:
  KIO
  HI
  HIO2
  IO4
  I2
  I
  IF
  I2O3
  HIO3
 2. השלימו את הטבלה הבאה וקבעו אם אטומי הגופרית (S) יכולים לשמש כמחמצן, כמחזר או גם וגם.
  החומר דרגת החמצון של הגופרית יכול לשמש כ:
  K2SO3
  H2S
  SO3
  SO42-
  S8
  S2-
  SO2
  SF2
  SI2
  Na2S
  Cu2S
 3. נתונים הרכבים כימיים המכילים את היסוד כרום (Cr):

  Cr2O3  ,  K2Cr2O7  , Cr  , CrO

  1. מהן דרגות החמצון של אטום הכרום בהרכבים הנתונים?
  2. נתונות תרכובות המכילות את היסוד כרום (Cr):

   CrCℓ2  ,  CrCℓ3 , Cr2O3

   מהו טווח דרגות החמצון של הכרום בהרכבים הנתונים, כולל בהרכבים הנזכרים בסעיף א'?

  3. באילו מהחומרים בסעיף ב' אטומי הכרום יכולים לשמש כמחמצן בלבד?
 4. נתונים מספר הרכבים כימיים המכילים את היסוד ברום (Br):

  Br2 , BrO2¯ , HBr , KBrO4

  קבעו באיזה מבין ההרכבים הנתונים אטומי הברום יכולים לשמש רק כמחמצן.

  1. HBr בלבד.
  2. Br2 , BrO2¯ בלבד.
  3. KBrO4 בלבד.
  4. בכולם חוץ מ- KBrO4 .
 5. נתונים כמה הרכבים כימיים המכילים את היסוד חנקן (N):

  NO , N2O , NF3 , KNO3

  קבעו באיזה מבין ההרכבים הנתונים אטומי החנקן יכולים לשמש כמחמצן וגם כמחזר.

  1. KNO3 בלבד
  2. NF3 בלבד
  3. NO , N2O בלבד
  4. בכולם מלבד KNO3.
 6. במהלך תגובה אטומי חנקן (N) עולים בדרגת החמצון מ- 2+ ל- 4+ .
  מי מבין האטומים הבאים המסומנים בקו יכול לשמש כמגיב עם אטומי החנקן?

  K3P , PF5

 7. במהלך תגובה אטומי חמצן (O) בחומר H2O2 הופכים למולקולות מים (H2O).
  מי מבין האטומים הבאים המסומנים בקו אינו מתאים לשמש כמגיב עם אטומיי החמצן?

  K2S , SF6 , H2SO3 , SO

לפתרון דרגת חמצון מקסימלית ומינימלית , לחץ כאן