תרגול בנוסחאות ייצוג אלקטרוניות


תרגול בנוסחאות ייצוג אלקטרוניות ויונים

תרגול-בנוסחאות-ייצוג-אלקטרוניות-ויונים

 1. התרגילים בשיעור הזה הם במסגרת העשרה והם לא חלק מתכנית הלימודים.
  קבעו עבור כל אחד מהייצוגים הבאים אם הם מתארים חומר ניטרלי, יון חיובי או יון שלילי. לנוחותכם השאלה מופיעה בטבלה שתקל במציאת הפתרון.

  מספר סידורי החומר הנתון מספר האלקטרונים בנוסחת הייצוג האלקטרונית מספר האלקטרונים על-פי הרמות האחרונות האם החומר ניטרלי/יון חיובי/יון שלילי
  1 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-NH4
  2
  3 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-CCl4
  4
  5 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-I3
  6 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-AlCl4
  7
  8 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-BF3
  9
  10 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-H2O
  11 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-C2H5
  12 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-NH2
  13
  14 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-NO3
  15
  16 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-HF
  17 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-HS
  18
  19 נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-SiH4
 2. החלקיק נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-H2A- הוא יון שלילי שבו A מחליף אטום כלשהו.
  איזה אטום הוא המתאים ביותר להחליף את A?

  1. Cℓ
  2. N
  3. O
  4. C