תגובת סתירה


תגובת סתירה

תגובת סתירה

אחת מהתגובות החשובות בעולם החומצות והבסיסים היא תגובת סתירה.

למעשה, הכוונה לתגובה המתרחשת בין יוני ההידרוקסיד OH‾(aq) ליוני ההידרוניום H3O+(aq).

כבר למדנו שתמיסה המכילה יוני הידרוניום בעודף היא תמיסה חומצית ואילו תמיסה המכילה יוני הידרוקסיד בעודף היא תמיסה בסיסית.

כיוון שהחומצה, לפי הגדרת ברונסטד ולאורי, נוטה למסור פרוטון ואילו הבסיס, לפי הגדרת  ברונסטד ולאורי, נוטה לקלוט פרוטון בתגובה, כשיון של חומצה ויון של בסיס באים במגע זה עם זה, יוני ההידרוקסיד מקבלים פרוטונים מיוני ההידרוניום. ניסוח התגובה נראה כך:

H3O+(aq)    +   OH‾(aq)        →        2H2O(ℓ)

הבסיס או התמיסה הבסיסית, המכילה יוני הידרוקסיד, סותרת את החומצה או את התמיסה החומצית שמכילה יוני הידרוניום.
או לחילופין, החומצה, או התמיסה החומצית המכילה יוני הידרוניום, סותרת את הבסיס או את התמיסה הבסיסית, המכילה יוני הידרוקסיד.

שימו לב ♥ שתגובה זו היא בעצם תגובת חומצה-בסיס, כי יוני ההידרוניום מסרו פרוטון ואילו יוני ההידרוקסיד קלטו פרוטון.

דבר חשוב הנובע מתוך ניסוח התגובה הנתונה ויש לזכור אותו ✍ הוא ש

יחס המולים בזמן תגובה בין יוני הידרוקסיד ליוני ההידרוניום (וכמובן להיפך) הוא תמיד 1:1.

OH‾(aq) H3O+(aq)
1 : 1 יחס מולים

נראה מספר דוגמאות:

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן