תגובות עם שארית


תגובות עם שארית

בפרק סטוכיומטריה למדנו שעל-מנת לחשב חישובים כמותיים, עלינו להיעזר ביחס המקדמים של התגובה. למדנו שיחס המקדמים בתגובה שווה ליחס המולים בין כלל החומרים המשתתפים בתגובה (מגיבים ותוצרים).

לא תמיד הכמויות המעורבות בתגובה, תואמות ליחס המקדמים. במקרים כאלה, ניתן לומר שאחד מהחומרים המגיבים נמצא בעודף, או אחד החומרים המגיבים נמצא בכמות מגבילה ולכן החומרים לא מגיבים בשלמות ונשארת שארית (עודף) מאחד או יותר מהמגיבים.

בתגובות כמו תגובת הסתירה, שבה יחס המולים הוא 1:1, או בכל תגובה שבה יחס המולים זהה לדוגמא: 2:2 או 3:3 וכו', קל יותר לקבוע האם החומרים מגיבים בשלמות ואם לא, ממי נשארת שארית וכמה. במקרים אלה החומר שממנו ישנו מספר מולים קטן יותר יהיה החומר שמגיב בשלמות. חומר זה יהיה הכמות המגבילה בתגובה. ראינו דוגמאות לכך בשיעור תגובת סתירה.

בשיעור זה נראה מה קורה כשיחס המולים / המקדמים אינו 1:1 או 2:2 וכו'. נלמד כיצד לקבוע מהי בכמות המגבילה, זו שתגיב באופן מלא, בשלמות, ועל-פי זה נוכל לחשב כמה מול מגיב מכל אחד מהמגיבים האחרים וכן מה העודף שנותר מהם בתגובה.

נתחיל מדוגמא שלא קשורה לתחום בכימיה.

לשם יצירת 1 ק"ג בצק, יש צורך ב- 4 כוסות קמח, 2 כוסות מים, ו- 7 גרם שמרים.
נתאר זאת בטבלה המתארת את היחס בין החומרים השונים:

החומר בצק שמרים מים קמח
היחס 1 ק"ג 7 גרם 2 כוסות 4 כוסות

במחסן המוצרים יש 400 כוסות קמח, 50 כוסות מים ו- 77 גרם שמרים.

נוסיף את הכמויות הללו לטבלה.

החומר בצק שמרים מים קמח
היחס 1 ק"ג 7 גרם 2 כוסות 4 כוסות
כמויות התחלתיות 77 גרם 50 כוסות 400 כוסות

כעת נבדוק כמה ק"ג בצק נוכל ליצר על פי כל אחת מהכמויות הנתנות בהנחה שיש מספיק מכל אחד מהמוצרים האחרים.

למה הכוונה?

אם ליצירת 1 ק"ג בצק צריך 4 כוסות קמח ובמחסן יש 400 כוסות קמח, כמה ק"ג בצק נוכל לייצר (בהנחה שיש לנו מספיק מכל אחד מהמוצרים האחרים)?

נוכל לייצר 100 ק"ג בצק.
למעשה בדקנו פי כמה גדולה הכמות הנתונה יחסית לכמות הנדרשת מתוך היחס הנתון.

נחזור על פעולה זו עבור כל החומרים:

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן