שפת הכימאים


שפת הכימאים

שפת הכימאים

שפת הכימאים

כמו כל שפה גם שפת הכימיה מורכבת מסמלים בסיסיים. סימני היסודות השונים הם הא"ב שלה. בעזרתם כותבים נוסחאות של תרכובות שהן המילים בשפת הכימיה. "משפטים" בשפת הכימיה מתבטאים בניסוח ואיזון תהליכים.

שפת הכימאים היא למעשה השפה המשותפת לתחום הכימיה. כפי שבמתמטיקה אנחנו פוגשים סמלים ייחודיים לסימון פונקציות, כך גם לכימיה יש שפה ייחודית. כימיה היא מדע מדויק ובהיותה כזו כל ניסיון לתאר במילים את החומרים הכימיים, התרכובות השונות והתהליכים הכימיים, עלול ליצור בלבול וחוסר הבנה. לשם כך, פותחה שפת הכימאים.

שפת הכימאים היא שפה אוניברסלית, ואין זה משנה אם אתה לומד כימיה בישראל, בארצות הברית או בהודו.

את הסימול של החומר הכימי מימן כולם יכתבו אותו דבר: H. סימולו של אטום החמצן יהיה O. החמצן שבאוויר (חמצן אטמוספרי) מופיע בצורה של מולקולה דו-אטומית ולכן ייכתב כך: O2 . ועל החור באוזון שמעתם? מולקולת האוזון מורכבת משלושה אטומים של חמצן ותיכתב בשפת הכימאים כך: O3.

את הרכבה של התרכובת אשלגן ברומטי כולם יכתבו כך:

KBrO3(s)

ואת ניסוח התהליך המאוזן בין מימן לחמצן כולם יכתבו כך:

2H2+ O2⟶2H2O

כמו בכל שפה, גם בכימיה לא מתחילים לכתוב משפטים (ניסוח תהליכים), לפני שלמדנו מילים (נוסחאות של תרכובות) ואי אפשר לכתוב מילים לפני שלמדנו את האותיות (סימני היסודות).

במסגרת פרק לימוד זה נלמד שלושה נושאי משנה: סמלים כימיים, הרכב של תרכובות ואיזון תהליכים כימיים.