שיווי משקל שאלות פתוחות


שיווי משקל שאלות פתוחות

 1. לתוך כלי שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה של 400K, הכניסו 1.1 מול של חנקן דו חמצני NO2(g).
  הגז חנקן דו חמצני הוא בעל צבע חום.
  לפניך גרף המתאר מה קורה לריכוזו של ה- NO2(g) עד להגעת המערכת למצב שיווי משקל.
  מסכם שיווי משקל 1
  בכלי מתרחשת התגובה הבאה:
  2NO2(g)-----N2O4(g)

  1. רשום ביטוי לערכו של קבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו.

  הגז N2O4(g) הוא גז חסר צבע.

  1. מה יקרה לצבע במיכל מרגע הכנסת החומרים ועד להגעת המערכת למצב שיווי משקל?

  בוצע ניסוי נוסף עבור אותה המערכת גם ניסוי זה נמדדו ריכוזי החומרים . הגרף הבא מתאר את מה שהתרחש במערכת במקרה זה ?

  מסכם-פתוח-1ב

  1. מה ההבדל בין שתי הניסויים שבוצעו ? הסבר קביעתך.
  2. האם בניסוי השני הצבע במערכת יהיה חזק יותר או חלש יותר יחסית למערכת בניסוי הראשון ? הסבר קביעתך.
  3. קבע מה קורה ללחץ במערכת בניסוי השני מרגע הכנסת החומרים למיכל התגובה ועד הגעת המערכת למצב שיווי משקל ( גדל / קטן / לא משתנה)? הסבר קביעתך.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן