רשימת היסודות


רשימת היסודות

רשימת היסודות (בסדר א"ב)

אנחנו בתחילתה של הדרך ללימודי כימיה לבגרות. רשימת היסודות היא חלק מהליך הלימוד.

כפי שאמרנו בשיעור שפת הכימאים, שפת הכימאים היא שפה שיש ללמוד אותה. חלק מהשפה הוא הסימול הכימי של היסודות.

אין ציפייה שכבר בשלב זה תדעו את שמות כל היסודות ואת סימולם הכימי.

לצורך כך הכנו עבורכם את רשימת היסודות לפי סדר הא"ב. השתמשו בקובץ כעזר לפחות בתחילת הדרך.

אל דאגה! עם הזמן תלמדו את השמות והסימולים הכימיים. בהמשך הדרך נשתמש בעזרים נוספים כמו הטבלה המחזורית, טבלת אלקטרושליליות ועוד.

הקובץ המצורף ניתן להורדה/הדפסה.

לחצו על הקישור והקובץ יפתח.

רשימת היסודות