ריכוזים של תמיסות


ריכוזים של תמיסות

ריכוזים של תמיסות

ישנן מספר דרכים למדוד ריכוז של תמיסה. בפרק זה נלמד את אחת השיטות שבאמצעותה מודדים ריכוז של תמיסה.

יש לזכור שבכל תמיסה יש ממס ויש חומר מומס, וביחד הם התמיסה. תמיסות הן תערובות הומוגניות (אחידות), וברוב המקרים התמיסות תהיינה תמיסות מימיות.
ריכוז תמיסה מיוצג על ידי האות C.
ההגדרה של הריכוז שאנו נלמד מתייחסת למספר המולים של החומר המומס בליטר אחד של תמיסה.

לדוגמה: אם ב-1 ליטר של תמיסה יהיו 3 מול חומר מומס, התמיסה תהיה בריכוז של 3 מול לליטר תמיסה .
היחידה מספר מולים לליטר תמיסה נקראת מולר ומסומנת באות M או מול/ליטר .

אם למשל נקבל תמיסה של חומר כלשהו שריכוזה 0.5M, נוכל לומר שבכל ליטר תמיסה כזו, יש 0.5 מול חומר מומס.
ואם נקבל תמיסה שריכוזה 2M, בכל ליטר תמיסה יהיו 2 מול חומר מומס.

לפיכך, נוכל לבצע את החישוב הזה:
כמה מול חומר מומס יש ב-3 ליטר תמיסה שריכוזה 1.5M?

הערה מספר מולים נפח
ריכוז 1.5M משמעו, שיש 1.5 מול מומס לכל 1 ליטר תמיסה, ומכאן היחס בשורה זו: 1.5 מול : 1 ליטר
חישוב פשוט של ערך משולש: 4.5 \begin{matrix} \times \frac { 1.5 }{ 1 } \\ \longrightarrow \end{matrix} 3

מספר המולים שיש בשלושה ליטר תמיסה הוא 4.5 מול.
שימו לב שאת מספר המולים קיבלנו ממכפלה של ריכוז התמיסה (C) בנפח התמיסה (V).

n = C x V

נפתור מספר תרגילים בסיסיים, שמתייחסים לקשר בין נפח תמיסה לריכוז התמיסה ולמספר המולים המומסים בה:

 1. כמה מול חומר מומס יש ב-500 מ"ל (מיליליטר) תמיסה שריכוזה 2M?
  היות שהנפח נתון במ"ל, יש להמיר אותו לליטר .
  500 מ"ל הם 0.5 ליטר. לכן:

  n = C xV = 2 x 0.5 = 1 mol

  מספר המולים הוא 1.

 2. כמה מול חומר מומס יש להמיס במים כדי לקבל תמיסה שנפחה 700 מ"ל וריכוזה 1.8M?
  נפח התמיסה הוא 0.7 ליטר, ולכן:

  n = C x V = 1.8 x 0.7 = 1.26 mol

  מספר המולים הוא 1.26.

 3. ממיסים 4 מול חומר כלשהו במים ומתקבלת תמיסה שנפחה 5 ליטר. מה ריכוז התמיסה?
  C=\frac { n }{ V }=\frac { 4 }{ 5 }=0.8M
  ריכוז התמיסה הוא 0.8M.
 4. ממיסים 2.5 מול חומר כלשהו במים ומתקבלת תמיסה שנפחה 0.5 ליטר. מה ריכוז התמיסה?
  C=\frac { n }{ V }=\frac { 2.5 }{ 0.5 }=5M
  ריכוז התמיסה הוא 5M.
 5. ממיסים במים 0.8 מול חומר מסוים ומתקבלת תמיסה שריכוזה 1.2M . מה נפח התמיסה?
  V=\frac { n }{ C }=\frac { 0.8 }{ 1.2 }=\frac { 2 }{ 3 }
  נפח התמיסה הוא 2/3 ליטר.
 6. ממיסים במים 1.2 מול חומר מסוים ומתקבלת תמיסה שריכוזה 0.4M. מה נפח התמיסה?
  V=\frac { n }{ C }=\frac { 1.2 }{ 0.4 }=3
  נפח התמיסה הוא 3 ליטר.

אם נסכם את נושא המולים עד כאן, נוכל לראות את ארבעת ההקשרים שלמדנו באופן הזה:

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן