ריכוזים של תמיסות תרגול


ריכוזים של תמיסות תרגול

 1. כמה מול חומר X יש ב-200 מ"ל תמיסת חומר X בריכוז 0.2M?
 2. כמה מול חומר X יש ב-400 מ"ל תמיסת חומר X בריכוז 1.7M?
 3. מה נפח התמיסה שנקבל אם נמיס 0.2 מול חומר X ונקבל תמיסה שריכוזה 2M?
 4. מה נפח התמיסה שנקבל אם נמיס 0.6 מול חומר X ונקבל תמיסה שריכוזה 0.2M?
 5. מה יהיה ריכוז התמיסה שנקבל ע"י המסת 0.5 מול חומר X וקבלת תמיסה שנפחה 300 מ"ל?
 6. מה יהיה ריכוז התמיסה שנקבל ע"י המסת 2.5 מול חומר X וקבלת תמיסה שנפחה 250 מ"ל?
 7. מה יהיה ריכוז התמיסה שיתקבל אם נמיס 8 גרם NaOH ונקבל תמיסה שנפחה 500 מ"ל?
 8. כמה גרם H2SO4 יש להמיס כדי לקבל 300 מ"ל שריכוזה 1.5M?
 9. הומסו 30 גרם חומר X והתקבלה תמיסה בנפח של 400 מ"ל וריכוז של 0.25M. מהי המסה המולרית של החומר?
 10. מה יהיה ריכוז יוני הכלור Cℓ (aq) אם נמיס 0.3 מול FeCℓ3 ונקבל תמיסה שנפחה 400 מ"ל?
 11. כמה גרם FeCℓ3(s) יש להמיס כדי לקבל תמיסה שנפחה 200 מ"ל וריכוז יוני הכלור בה הוא 1M?
 12. מה ריכוז יוני ה- NH4+(aq) אם ממיסים 7.92 גרם של (NH4)2SO4(s) ונוצרת תמיסה בנפח של 250 מ"ל?
 13. מה הריכוז הכולל של היונים ב-200 מ"ל תמיסה של CaF2 בריכוז של 0.3M?
 14. נתונים 200 מ"ל תמיסת NaOH בריכוז 0.5M. מוסיפים לתמיסה מים עד לנפח של 500 מ"ל. מה הריכוז החדש של התמיסה?
 15. ל-300 מ"ל תמיסת 0.2M NaOH מוסיפים 7.1 גרם Na2SO4(s). מה ריכוז יוני הנתרן Na+(aq) בתמיסה החדשה?
 16. ל-250 מ"ל תמיסת 0.4M NaCℓ  מוסיפים 3.33 גרם של CaCℓ2(s). מה ריכוז יוני הכלור Cℓ(aq) בתמיסה החדשה?
 17. מערבבים 200 מ"ל תמיסת0.4M NaOH(aq)  עם 300 מ"ל תמיסת NaOH(aq) בריכוז 1M. מה ריכוז ה- NaOH(aq) בתמיסה החדשה?
 18. מערבבים 500 מ"ל תמיסת 0.5M Na2SO4(aq) עם 250 מ"ל תמיסת Na2SO4(aq) בריכוז 2M . מה ריכוז ה- Na2SO4(aq) בתמיסה החדשה?
 19. מערבבים 100 מ"ל תמיסת NaCℓ(aq) בריכוז 1M עם 200 מ"ל תמיסת 0.6M MgCℓ2(aq). מה ריכוז יוני הכלור Cℓ(aq) בתמיסה החדשה?
 20. מערבבים 300 מ"ל תמיסת 0.8M Na2SO4(aq) עם 400 מ"ל תמיסת 1.2M Na3PO4(aq). מה ריכוז יוני הנתרן (Na+(aq)) בתמיסה החדשה?