קשרים קוולנטיים אינטראקטיבי


קשרים קוולנטיים אינטראקטיבי

בחלק זה אותן שאלות כמו בתרגול קשרים קוולנטיים רק שהפעילות היא אינטראקטיבית וללא הסברים.

שאלה 1

מהו ההרכב הכימי של החומר המתקבל מזוגות האטומים הבאים? רשמו עבור כל אחת מהמולקולות המתקבלות נוסחת ייצוג אלקטרונית (מבנה לואיס). מה סוג הקשרים הקוולנטיים במולקולה? (יחיד ו/או כפול ו/או משולש).
נציין שחלק מהמולקולות בתרגיל לא קיימות בטבע בתנאים סטנדרטיים ולמטרת התירגול כן השתמשנו בהן.

היסודות H , F


היסודות C , H


היסודות N , F


היסודות C , S


היסודות H , O


היסודות Br , Cℓ


היסודות Si , Cℓ


היסודות O , F


היסודות S , O