קוטביות של מולקולה תרגול


קוטביות של מולקולה תרגול

קוטביות של מולקולה תרגול

יש להיעזר בפתרון השאלות הבאות גם בטבלה המחזורית וגם בטבלת האלקטרושליליות

 1. לפניכם מולקולות והמבנה הגיאומטרי שלהן.
  קבעו איזה מבין המשפטים, א-ד, הוא הנכון.

  H2S HCN CF4 NCℓ3 HNS
  זוויתי מישורי קווי טטראדר פירמידה זוויתי מישורי
  1. רק למולקולות HCN ו- NCℓקשר משולש.
  2. כל המולקולות הנתונות קוטביות.
  3. המולקולות H2S ו- NCℓ3 הן קוטביות אך CF4 אינה קוטבית.
  4. על הפחמן (C) במולקולה CF4 יש מטען חלקי שלילי.
 2. לפניכם מולקולות והמבנה הגיאומטרי שלהן.
  קבעו איזה מבין המשפטים, א-ד, הוא הנכון.

  HCℓ HNO CF2H2 BCℓ3 H2CS
  קווי זוויתי מישורי טטראדר משולש מישורי משולש מישורי
  1. רק במולקולות HNO ו- H2CS קשר כפול.
  2. כל המולקולות הנתונות בעלות דו-קוטב זמני (לא קוטביות).
  3. המולקולות HCℓ ו- BCℓ3 קוטביות אך CF2H2 אינה קוטבית.
  4. על הכלור (Cℓ) במולקולה HCℓ יש מטען חלקי חיובי.
 3. לפניכם מספר מולקולות.
  CH4 CF3H CF2H2 CFH3 CF4
  I II III IV V

  לכל המולקולות מבנה גיאומטרי של טטראדר.
  מהן המולקולות הקוטביות בטבלה שלעיל?

  1. מולקולות I ו-V בלבד.
  2. מולקולות III , II ו-IV בלבד.
  3. מולקולות III , I ו-IV בלבד.
  4. מולקולות II ו-IV בלבד.
 4. נתונות ארבע מולקולות והמבנה הגיאומטרי שלהן בטבלה הבאה:
  נוסחת המולקולה CS2 H2S CH4 PBr3
  המבנה קווי זוויתי מישורי טטראדר פירמידה משולשת

  המולקולות שבהן קיים דו-קוטב רגעי בלבד הן:

  1. CS2, CH4 ו- PBr3 בלבד.
  2. CH4 ו- CS2 בלבד.
  3. CS2, CH4 ו- H2S בלבד.
  4. CH4 בלבד.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן

פתרון לתרגול קוטביות של מולקולה למנויים בלבד.