קבוע שיווי משקל תרגול


קבוע שיווי משקל תרגול

 1. למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים הבאים  4 מול חומר  A(g)  ו- 3.5 מול חומר  B(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-18
  במצב ש"מ היו בכלי  2.5 מול חומר B .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 2. למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 4 מול חומר A(g)  ו- 6 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-1
  במצב ש"מ נמצא בכלי 2M חומר A .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 3. למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 0.8 מול חומר A(g)  ו- 1.4 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-2במצב ש"מ נמצא בכלי 0.3M חומר A .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 4. למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר הוכנסו 2.8 מול חומר A(g)  ו- 1.6 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-2במצב ש"מ נמצא בכלי 0.8M חומר B .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 5. למיכל תגובה שנפחו 2 ליטר הוכנסו 1.2 מול חומר A(g)  ו- 0.8 מול חומר B(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-5במצב ש"מ נמצא בכלי 0.2M חומר A .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 6. לכלי שנפחו 2 ליטר הוכנסו 4 מול חומר CO(g)  ו- 3 מול חומר Cℓ2(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-6במצב ש"מ נמצא בכלי 2 מול COCℓ2(g) .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 7. לכלי שנפחו 1 ליטר הוכנסו החומרים הבאים: 5 מול חומר SO2(g)  ו- 2 מול חומר O2(g) התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-7במצב ש"מ נמצא בכלי 2 מול SO3(g) .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 8. נתונה המערכת הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-6לכלי הוכנסו [Cℓ2(g)] = 0.65M ו- [CO(g)] = 1.5M .
  במצב ש"מ נמצאו בכלי [COCℓ2(g)] = 0.25 .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 9. נתונה המערכת הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-9לכלי הוכנסו [Br2(g)] = 1.2M ו- [NOBr(g)] = 1.1M .
  במצב ש"מ נמצאו בכלי [NO(g)] = 0.4M .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו .
 10. נתונה המערכת הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-10לכלי הוכנסו [NO(g)] = 1.2M ו- [O2(g)] = 0.5M .
  במצב ש"מ נמצאו בכלי [O2(g)] = 0.8M .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו של קבוע ש"מ?
 11. נתונה המערכת הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-11
  למיכל התגובה הוכנסו [NO(g)] = 2.2M ו- [NO2(g)] = 3.2M .
  במצב ש"מ נמצאו בכלי [O2(g)] = 1.2M .
  רשום ביטוי לקבוע שיווי המשקל וחשב את ערכו של קבוע ש"מ.

 12. לכלי שנפחו 0.2 ליטר, הוכנסו 1 מול O2(g) ו- 0.9 מול  HCℓ(g). התרחשה התגובה הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-42במצב שיווי משקל היו בכלי 0.4 מול של  H2O(g). חשב את Kc.
 13. נתונה המערכת הבאה:
  קבוע-שיווי-משקל-תרגול-42 לכלי שנפחו 1 ליטר הכניסו 2 מול  HCℓ(g) ו- 0.5 מול O2(g) .
  במצב שיווי משקל היו בכלי 0.8 מול של HCℓ(g) . חשב את Kc.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן