פתרון תרגול פילמור בדחיסה


פתרון תרגול פילמור בדחיסה

  1. רשום את נוסחת המבנה של היחידה החוזרת לכל אחד מהמקרים הבאים וציין האם הפולימר הוא פוליאסטר או פוליאמיד.
   המונומר/ים נוסחת המבנה של היחידה החוזרת פוליאסטר או
   פוליאמיד
   א HOOC(CH2)4COOH

   HO(CH2)4OH

   פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1א פוליאסטר
   ב CℓOC(CH2)2COCℓ

   HO(CH2)2OH

   פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ב פוליאסטר
   ג H2N(CH2)5COCℓ פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ג פוליאמיד
   ד HOOC(CH2)2NH2 פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ד פוליאמיד
   ה HOOC(CH2)3COOH

   H2N(CH2)3NH2

   פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ה פוליאמיד
   ו

   CℓOC(CH2)3OH

   פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ו פוליאסטר
   ז

   CℓOC(CH2)5COCℓ

   H2N(CH2)2NH2

   פתרון-תרגול-פילמור-בדחיסה-תשובה-1ז פוליאמיד 
  2. השלם את הטבלה הבאה:
   המונומר/ים נוסחת המבנה של היחידה החוזרת פוליאסטר או פוליאמיד
   א HOOC(CH2)5OH שאלה-2א פוליאסטר
   ב HOOC(CH2)3COOH

   HO(CH2)3OH

   פילמור בדחיסה - שאלה 2ב פוליאסטר
   ג HOOC(CH2)3COOH

   H2N(CH2)3NH2

   תרגול פילמור בדחיסה שאלה 2ג פוליאמיד
   ד HOOC(CH2)5NH2

    

   תרגול בפילמור שאלה 2ד פוליאמיד

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן