פתרון תרגול ייצוג מלא וייצוג מקוצר של נוסחת מבנה


פתרון תרגול בנושא נוסחת מבנה מלאה ומקוצרת

תוכן עמוד זה גלוי למנויים לאתר בלבד.

אם הינך מנוי/ה לאתר היכנס/י עם שם משתמש וסיסמא