סימול כימי


סימול כימי

סימול כימי

סימול כימי

השפה הכימית היא שפה כמו כל שפה אחרת. מכיוון שהכימיה נלמדת ומוכרת בארצות שונות ישנו צורך באחידות בסימול ובכתיבה כדי שההבנה תהיה משותפת לכולם .

בטבלה המחזורית, המרכזת את כלל היסודות, רשומים 118 יסודות. רוב היסודות קיימים באופן טבעי, אבל מספר קטן של יסודות הופקו באופן מלאכותי.

לכל יסוד יש כמובן שם מלא. חלק מהשמות הם על-שמות מדענים מפורסמים, חלק על-שם של מקומות בעולם וחלקם נגזר מלטינית או משפות אחרות .

לכל יסוד סימן (הסימול הכימי) משלו . הסימן כולל את אותיות ה- ABC.
מכיוון שמספר היסודות גדול ממספר האותיות באנגלית נקבעו הכללים הבאים:

  1. כל יסוד יסומן באות אחת גדולה
  2. אם הסימול כולל יותר מאות אחת אז הראשונה תהיה גדולה והשאר קטנות.

למשל, ישנם מספר יסודות שהאות הראשונה שלהם היא N כמו נתרן, חנקן, נפטוניום, נובליום.

  • הסימול הכימי של חנקן: N
  • הסימול הכימי של נתרן: Na
  • הסימול הכימי של נפטוניום: Np
  • הסימול הכימי של נובליום: No

בשפת הכימאים ובעזרת הסימול הכימי המקובל ניתן לרשום תהליכים כימיים ולתאר מולקולות כימיות. רישום כזה יהיה אחיד ומובן לכל מי שעוסק בכימיה.

לדוגמה:

אם נתבקש לרשום 8 מולקולות של חמצן הסימול הכימי לכך הוא 8O2
המספר המופיע לפני הסימול הכימי מציין את הכמות 8 מולקולות.
כיוון שהחמצן הוא יסוד דו-אטומי אז נרשום בסימול הכימי O2 וביחד 8O2.

דוגמה נוספת :

אם נתבקש לרשום 8 אטומי חמצן הסימול הכימי לכך הוא : 8O
המספר שמופיע לפני סמל היסוד מציין את הכמות שהיא 8. מכיוון שהתייחסנו לאטומי חמצן, מופיע רק O כסימול כימי ולא O2.