נוסחת ייצוג אלקטרונית של יונים


נוסחת ייצוג אלקטרונית של יונים

נוסחת ייצוג אלקטרונית של יונים

לפני שנמשיך עם הקשר הקוולנטי נעצור לרגע ונכיר ייצוגים אלקטרוניים נוספים.
הפעם הייצוגים האלקטרוניים הם לאו דווקא של חומרים ניטרליים מבחינה חשמלית אלא של יונים.
נלמד לרשום נוסחת ייצוג אלקטרונית ליון חד-אטומי שהוא יון המורכב רק מאטום אחד (זו הדרישה בתוכנית הלימודים בכימיה).
נלמד לקבוע אם נוסחת ייצוג אלקטרונית כלשהי מתארת חומר ניטרלי מבחינה חשמלית או שהיא מתארת יון חיובי או יון שלילי.
ראשית ניזכר מהו יון.
יון הוא אטום או קבוצת אטומים שבה סך כל האלקטרונים אינו שווה לסך כל הפרוטונים. חלקיק כזה טעון במטען חשמלי .
איך נרשום ייצוג אלקטרוני של יון ?
נזכיר שנוסחת ייצוג אלקטרונית מתארת את האלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה.
להלן מספר דוגמאות לנוסחאות ייצוג אלקטרוניות של אטומים שונים ושל היונים החד-אטומיים שלהם.
רשמו את נוסחת הייצוג האלקטרונית של אטום הכלור (Cℓ) ושל יון הכלור(¯ Cℓ) .
נוסחת הייצוג האלקטרונית של אטום הכלור תירשם כך:

ייצוג אלקטרוני אטום כלור
כי לאטום הכלור יש 7 אלקטרונים ברמת האנרגיה האחרונה.

את זה כבר למדנו בשיעור הקודם.

נוסחת-ייצוג-אלקטרונית-יון Cl
מה ההבדל בכתיבת נוסחת הייצוג האלקטרונית של היון לעומת האטום? ולמה?
יון הכלור הוא בעל מטען שלילי, "-".
בשיעור על יונים ציינו שאם מדובר ביון שמטענו שלילי ("-") פירושו של דבר שיש לו יותר אלקטרונים מפרוטונים כלומר מתווספים לאטום אלקטרונים.
כיוון שמדובר ביון שמטענו 1- (אין צורך לרשום את ה- 1 ביון) ניתן להסיק שהתווסף לו אלקטרון אחד. לכן, יש לו עודף/יותר מטען שלילי אחד על-פני המטענים החיוביים.
לכן בנוסחת הייצוג האלקטרונית שלו ציינו 8 אלקטרונים (נקודות) ולא 7 אלקטרונים.
חשוב לזכור שבנוסחת הייצוג האלקטרונית של יון יש לרשום את היון בסוגריים מרובעים [  ] וכן לרשום את מטענו של היון מחוץ לסוגריים.

נראה דוגמה נוספת.

רשמו את נוסחת הייצוג האלקטרונית של אטום חמצן (O) ושל יון חמצן (O2-).
אטום החמצן

נוסחת ייצוג אלקטרונית אטום חמצן

יון חמצן

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן