מצבי צבירה אינטראקטיבי


מצבי צבירה אינטראקטיבי

בחלק זה יופיעו שאלות מתוך מאגר השאלות של הנושא.

הפעילות בחלק זה היא אינטראקטיבית. כלומר, עליכם לבצע פעילות כדי לענות על השאלה וכן תקבלו משוב על פעילותכם.

בהצלחה.

שאלה 1