מנת ריכוזים תרגול


מנת ריכוזים תרגול

 1. למכל הוכנסו החומרים SO2(g)  O2(g) ו- SO3(g) כל אחד בריכוז 0.2M.
  בטמפרטורה זו, ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליךמנת-ריכוזים-תרגול-1 הוא 20.
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה , ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל?
 2. נתון כי בטמפרטורה של 400K ערכו של קבוע שיווי משקל עבור התהליך:
  מנת-ריכוזים-תרגול-2
  400= Kc.
  לכלי סגור הוכנסו כל אחד מהחומרים בריכוז 3M .
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה, ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל?
 3. נתון כי בטמפרטורה TK ערכו של קבוע שיווי משקל עבור התהליך:
  מנת-ריכוזים-תרגול-3הוא 150 .
  לכלי סגור (הנמצא בטמפרטורה של TK) הוכנסו החומרים בריכוזים האלה:

  [N2(g)] = 0.5M  ,  [H2(g)] = 0.1M  ,  [NH3(g)] = 1.8M

  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה, ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל מחדש?

 4. ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-3בטמפרטורה של TºC הוא Kc=1×103.
  לכלי סגור שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה של TºC מכניסים 2 מול N2(g), 2 מול H2(g) ו-3 מול NH3(g). מתרחשת תגובה והמערכת מגיעה לשיווי משקל.
  מה קורה ללחץ בכלי מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד שהמערכתת מגיעה לשיווי משקל?
 5. נתונה המערכת:
  מנת-ריכוזים-תרגול-4
  בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים הבאים במצב שיווי משקל :
  [NO(g)] = 1.2M  ,  [O2(g)] = 0.8M  ,  [NO2(g)] = 4.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים שנערכו כולם באותה הטמפרטורה בה התבצע הניסוי במעבדה. לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למכל התגובה בעת הניסוי:
   הניסוי/החומר (M) NO2(g) (M) O2(g) (M) NO(g)
   1  0 0.9 0.8
   2 1.6  0  0
   3 1 0.2 0.5
   4 2 1.8 1.5

   קבעו לכל ניסוי מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד להגעתה לשיווי משקל, ואיזו תגובה מהירה יותר, הישירה או ההפוכה. הסבירו קביעתכם עבור כל ניסוי.

  3. נתונים הגרפים הבאים:
   מנת-ריכוזים-תרגול-5איזה גרף מתאים לאיזו מערכת? (יתכן שאחד הגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או שגרף כלשהו אינו מתאים אף לאחת מהמערכות)
 6. נתונה המערכת:
  מנת-ריכוזים-תרגול-6בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים האלה במצב שיווי משקל:
  [I2(g)] = 0.2M  ,  [H2(g)] = 0.4M  ,  [HI(g)] = 0.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים, שנערכו כולם באותה הטמפרטורה שבה התבצע הניסוי במעבדה. לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למכל התגובה בעת הניסוי:
   הניסוי / החומר (M) HI(g) (M) I2(g) (M) H2(g)
   1 0 0.6 0.4
   2 0.8 0  0
   3 3 1.6 0.8
   4 2 0.5 0.5

   מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד להגעתה לשיווי משקל? איזו תגובה מהירה יותר,, הישירה או ההפוכה? הסבירו קביעתכם בכל ניסוי.

  3. נתונים הגרפים האלה:
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
   איזה גרף מתאים לאיזה מערכת (יתכן ואחד מהגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או גרף כלשהו לא מתאים לאף מערכת)?

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן