מנת ריכוזים תרגול


מנת ריכוזים תרגול

 1. למכל הוכנסו החומרים SO2(g)  O2(g) ו- SO3(g) כל אחד בריכוז 0.2M.
  בטמפרטורה זו, ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליךמנת-ריכוזים-תרגול-1 הוא 20.
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה , ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל?
 2. נתון כי בטמפרטורה של 400K ערכו של קבוע שיווי משקל עבור התהליך:
  מנת-ריכוזים-תרגול-2
  400= Kc.
  לכלי סגור הוכנסו כל אחד מהחומרים בריכוז 3M .
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה, ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל?
 3. נתון כי בטמפרטורה TK ערכו של קבוע שיווי משקל עבור התהליך:
  מנת-ריכוזים-תרגול-3הוא 150 .
  לכלי סגור (הנמצא בטמפרטורה של TK) הוכנסו החומרים בריכוזים האלה:

  [N2(g)] = 0.5M  ,  [H2(g)] = 0.1M  ,  [NH3(g)] = 1.8M

  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים (יעלה, ירד או לא ישתנה) עד להגעה לשיווי משקל מחדש?

 4. ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-3בטמפרטורה של TºC הוא Kc=1×103.
  לכלי סגור שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה של TºC מכניסים 2 מול N2(g), 2 מול H2(g) ו-3 מול NH3(g). מתרחשת תגובה והמערכת מגיעה לשיווי משקל.
  מה קורה ללחץ בכלי מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד שהמערכתת מגיעה לשיווי משקל?
 5. נתונה המערכת:
  מנת-ריכוזים-תרגול-4
  בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים הבאים במצב שיווי משקל :
  [NO(g)] = 1.2M  ,  [O2(g)] = 0.8M  ,  [NO2(g)] = 4.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים שנערכו כולם באותה הטמפרטורה בה התבצע הניסוי במעבדה. לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למכל התגובה בעת הניסוי:
   הניסוי/החומר (M) NO2(g) (M) O2(g) (M) NO(g)
   1  0 0.9 0.8
   2 1.6  0  0
   3 1 0.2 0.5
   4 2 1.8 1.5

   קבעו לכל ניסוי מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד להגעתה לשיווי משקל, ואיזו תגובה מהירה יותר, הישירה או ההפוכה. הסבירו קביעתכם עבור כל ניסוי.

  3. נתונים הגרפים הבאים:
   מנת-ריכוזים-תרגול-5איזה גרף מתאים לאיזו מערכת? (יתכן שאחד הגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או שגרף כלשהו אינו מתאים אף לאחת מהמערכות)
 6. נתונה המערכת:
  מנת-ריכוזים-תרגול-6בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים האלה במצב שיווי משקל:
  [I2(g)] = 0.2M  ,  [H2(g)] = 0.4M  ,  [HI(g)] = 0.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים, שנערכו כולם באותה הטמפרטורה שבה התבצע הניסוי במעבדה. לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למכל התגובה בעת הניסוי:
   הניסוי / החומר (M) HI(g) (M) I2(g) (M) H2(g)
   1 0 0.6 0.4
   2 0.8 0  0
   3 3 1.6 0.8
   4 2 0.5 0.5

   מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים מרגע הכנסת החומרים למכל התגובה ועד להגעתה לשיווי משקל? איזו תגובה מהירה יותר,, הישירה או ההפוכה? הסבירו קביעתכם בכל ניסוי.

  3. נתונים הגרפים האלה:
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
   איזה גרף מתאים לאיזה מערכת (יתכן ואחד מהגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או גרף כלשהו לא מתאים לאף מערכת)?

 1. נתונה המערכת:
  מנת-ריכוזים-תרגול-7בטמפרטורה של 1100K ערכו של קבוע שיווי משקל עבור המערכת הוא 120.
  למכל תגובה בנפח של 2 ליטר בטמפרטורה של 1100K הכניסו 6 מולל NH3(g). לאחר כ-15 דקות נמצאו בכלי 2 מול NH3(g).

  1. מה הרכב המערכת בדקה ה-15?
  2. האם בדקה ה-15 מהירות התגובה הישירה שווה למהירות התגובה ההפוכה? נמקו קביעתכם.
  3. מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים מהדקה ה-15 ועד הדקה ה-20? נמקו.
  4. איזו בדיקה, מלבד בדיקת ריכוזים, תוכלו לבצע במערכת זו כדי לקבוע אם המערכת נמצאת בשיווי משקל? מה תבדקו? מה התוצאות האפשריות ומה משמעותן?
  5. איזה מהגרפים האלה מתאר מה קורה ללחץ המערכת הנתונה במקרה הנתון (מרגע הכנסת ה-NH3(g) ועד להגעת המערכת לשיווי משקל)? הסבירו קביעתכם.
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
 2. ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך:
  מנת-ריכוזים-תרגול-8בטמפרטורה של 25ºC הוא Kc=3.6 × 108.
  לכלי סגור שנפחו 10 ליטר הנמצא בטמפרטורה של 25ºC מכניסים 4 מולל N2(g), 12 מול H2(g) ו-20 מול NH3(g).

  1. האם המערכת בשיווי משקל?
  2. אם קבעתם שהמערכת בשיווי משקל, ציינו מאפיין אחד של המערכת.
   אם קבעתם שהמערכת אינה בשיווי משקל, איזו תגובה (הישירה או ההפוכה) מהירה יותר ברגע הכנסת החומרים למכל התגובה?
  3. אם קבעתם שהמערכת אינה בשיווי משקל, מה קורה ללחץ בכלי עד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל?
 3. ערכו של קבוע שיווי משקל עבור התהליך
  מנת-ריכוזים-תרגול-6
  בטמפרטורה של 500K הוא Kc = 170.
  למכל תגובה שנפחו 0.2 ליטר הכניסו 0.5 מול מכל אחד מהחומרים בטמפרטורה של  500K.

  1. איזו תגובה מהירה יותר, הישירה או ההפוכה, ברגע הכנסת החומרים למכל התגובה? נמקו.
  2. מה יקרה ללחץ בכלי עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל?
  3. מה יקרה לריכוז התוצרים עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל? נמקו.
 4. נתון התהליך: מנת-ריכוזים-תרגול-9
  בטמפרטורה של 1100K ערכו של Kc = 0.15.
  למכל תגובה שנפחו 1 ליטר בטמפרטורה של 1100K הכניסו 0.15 מכל אחד מהחומרים.

  1. האם המערכת בשיווי משקל?
  2. מה יקרה ללחץ עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל?
  3. איזו תגובה תהיה מהירה יותר עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל?