מנת ריכוזים תרגול


מנת ריכוזים תרגול

 1. למיכל הוכנסו החומרים SO2(g) , O2(g) ו- SO3(g) כל אחד בריכוז 0.2M .
  בטמפרטורה זו ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליךמנת-ריכוזים-תרגול-1 הוא 20 .
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים ( יעלה , ירד או לא ישתנה ) עד להגעה לש"מ ?
 2. נתון כי בטמפרטורה של 400K ערכו של קבוע ש"מ עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-2
  400= Kc.
  לכלי סגור הוכנסו כל אחד מהחומרים בריכוז 3M .
  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים ( יעלה ירד או לא ישתנה ) עד להגעה לש"מ ?
 3. נתון כי בטמפרטורה TK ערכו של קבוע ש"מ עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-3
  הוא 150 . לכלי ( הנמצא בטמפרטורה של TK ) סגור הוכנסו החומרים בריכוזים הבאים :

  [N2(g)] = 0.5M  ,  [H2(g)] = 0.1M  ,  [NH3(g)] = 1.8M

  מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים ( יעלה ירד או לא ישתנה ) עד להגעה לש"מ מחדש?

 4. ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-3
  בטמפרטורה של TºC הוא Kc=1×103 לכלי סגור שנפחו 1 ליטר הנמצא בטמפרטורה של  TºC . מכניסים 2 מול של N2(g) 2 מול של H2(g) ו– 3 מול של NH3(g) . מתרחשת תגובה והמערכת מגיעה לשיווי משקל.
  מה קורה ללחץ בכלי מרגע הכנסת החומרים למיכל התגובה ועד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל?
 5. נתונה המערכת הבאה:
  מנת-ריכוזים-תרגול-4
  בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים הבאים במצב ש"מ :
  [NO(g)] = 1.2M  ,  [O2(g)] = 0.8M  ,  [NO2(g)] = 4.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים שנערכו כולם באותה הטמפרטורה כמו בניסוי שהתבצע במעבדה . לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למיכל התגובה בעל ניסוי:
   הניסוי / החומר (M) NO2(g) (M) O2(g) (M) NO(g)
   1  0 0.9 0.8
   2 1.6  0  0
   3 1 0.2 0.5
   4 2 1.8 1.5

   קבעו לכל ניסוי מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים, מרגע הכנסת החומרים למיכל התגובה ועד להגעתה לש"מ, ואיזה תגובה מהירה יותר הישירה או ההפוכה. הסבירו קביעתכם לכל מקרה.

  3. נתונים הגרפים הבאים :
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
   איזה גרף מתאים לאיזה מערכת ( יתכן ואחד מהגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או גרף כלשהו לא מתאים לאף מערכת)?
 6. נתונה המערכת הבאה:
  מנת-ריכוזים-תרגול-6בטמפרטורה בה התבצע ניסוי במעבדה נמצאו הריכוזים הבאים במצב ש"מ :
  [I2(g)] = 0.2M  ,  [H2(g)] = 0.4M  ,  [HI(g)] = 0.8M

  1. רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל עבור התהליך הנתון וחשבו את ערכו.
  2. בוצעו מספר ניסויים שנערכו כולם באותה הטמפרטורה כמו בניסוי שהתבצע במעבדה . לפניכם טבלה המכילה את הריכוזים של החומרים כפי שהוכנסו למיכל התגובה בעל ניסוי:
   הניסוי / החומר (M) HI(g) (M) I2(g) (M) H2(g)
   1 0 0.6 0.4
   2 0.8 0  0
   3 3 1.6 0.8
   4 2 0.5 0.5

   קבעו לכל ניסוי מה יקרה לריכוז המגיבים ולריכוז התוצרים, מרגע הכנסת החומרים למיכל התגובה ועד להגעתה לש"מ, ואיזה תגובה מהירה יותר הישירה או ההפוכה. הסבירו קביעתכם לכל מקרה.

  3. נתונים הגרפים הבאים :
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
   איזה גרף מתאים לאיזה מערכת (יתכן ואחד מהגרפים מתאים ליותר ממערכת אחת או גרף כלשהו לא מתאים לאף מערכת)?

 1. נתונה המערכת :
  מנת-ריכוזים-תרגול-7בטמפרטורה של 1100K ערכו של קבוע שיווי משקל עבור המערכת הוא 120.
  למיכל תגובה בנפח של 2 ליטר בטמפרטורה של 1100K הכניסו 6 מול של NH3(g) לאחר כ- 15 דקות נמצאו בכלי 2 מול של NH3(g).

  1. מה הרכב המערכת בדקה ה- 15?
  2. האם בדקה ה-15 מהירות התגובה הישירה שווה למהירות התגובה ההפוכה? נמקו קביעתכם.
  3. מה יקרה לריכוז המגיבים והתוצרים מהדקה ה- 15 ועד הדקה ה-20? נמקו.
  4. איזה בדיקה מלבד בדיקת ריכוזים תוכל לבצע במערכת זו כדי לקבוע האם המערכת נמצאת בשיווי משקל ? מה תבדקו ? מה התוצאות האפשריות ומה משמעותם?
  5. מי מהגרפים הבאים מתאר מה קורה ללחץ המערכת הנתונה במקרה הנתון (מרגע הכנסת ה- NH3(g) ועד להגעת המערכת לשיווי משקל . הסבירו קביעתכם.
   מנת-ריכוזים-תרגול-5
 2. ערכו של קבוע שיווי המשקל עבור התהליך :
  מנת-ריכוזים-תרגול-8בטמפרטורה של 25ºC הוא Kc=3.6 × 108.
  לכלי סגור שנפחו 10 ליטר הנמצא בטמפרטורה של 25ºC  מכניסים, 4 מול של N2(g) , 12 מול של H2(g) ו – 20 מול של NH3(g) .

  1. האם המערכת בשיווי משקל ?
  2. אם קבעתם שהמערכת בשיווי משקל, ציינו מאפיין אחד של המערכת.
   אם קבעתם שהמערכת לא בשיווי משקל קבעו איזה תגובה (הישירה או ההפוכה) מהירה יותר, ברגע הכנסת החומרים למיכל התגובה.
  3. אם קבעתם שהמערכת לא בשיווי משקל, מה קורה ללחץ בכלי עד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל.
 3. ערכו של קבוע שיווי עבור התהליך
  מנת-ריכוזים-תרגול-6
  בטמפרטורה של 500K הוא Kc = 170
  למיכל תגובה שנפחו 0.2 ליטר הכניסו 0.5 מול מכל אחד מהחומרים בטמפרטורה של  500K.

  1. איזו תגובה מהירה יותר, הישירה או ההפוכה, ברגע הכנסת החומרים למיכל התגובה. נמקו.
  2. מה יקרה ללחץ בכלי עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל.
  3. מה יקרה לריכוז התוצרים עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל ? נמקו.
 4. נתון התהליך הבא : מנת-ריכוזים-תרגול-9
  בטמפרטורה של 1100K ערכו של Kc = 0.15.
  למיכל תגובה שנפחו 1 ליטר בטמפרטורה של 1100K הכניסו 0.15 מכל אחד מהחומרים .

  1. האם המערכת בשיווי משקל ?
  2. מה יקרה ללחץ עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל ?
  3. איזו תגובה תהיה מהירה יותר עד שהמערכת תגיע לשיווי משקל?