כללים למילוי השאלונים:

 1. יש לקרוא היטב את ההנחיות לפני תחילת מילוי התשובות.
 2. שימוש בסרגל הכימי – הסרגל עולה רק כאשר נדרש שימוש בו. כאשר אין צורך בסרגל הוא לא יעלה ויש להשתמש במקלדת הרגילה לרישום התשובה.
 3. סימנים מתמטיים:
  • סימן הכפל – יש להשתמש בסימן הכפל מתוך הסרגל. כל סימן אחר (לדוגמא איקס Xx או כוכבית *) יתקבל כתשובה שגויה.
  • סימן החיסור והחיבור +/- ניתן להתשמש מתוך המקלדת.
  • סימן החילוק – אין בו שימוש בשלב זה.
 4. חישובים:
  • בתהליך החישוב אין לעגל מספרים. לדוגמא: אם באחד משלבי החישוב יצאה תוצאה של: 0.158, אין לעגל ל- 0.16 לטובת המשך תהליך החישוב.
  • מסה מולרית – בכל התרגילים הנתון של ערך המסה המולרית הוא המספר המלא כפי שמופיע בטבלה המחזורית.
 5. רישום תוצאות:
  • גם ברישום התוצאות אין לעגל מספרים. יש להשתמש בתוצאה המלאה כפי שמתקבלת במחשבון. במידה והתוצאה מכילה יותר משלוש ספרות, ינתנו הנחיות בשאלה עצמה.
  • במידה ולא מופיעות יחידות המידה כחלק מהתשובה יש להשלים אותם בעת רישום התשובה.