מיון חומרים


מיון חומרים

מיון חומרים

מיון חומרים

את חומרי הטבע השונים ניתן למיין באופנים רבים. לכל מיון מטרות משלו. ניתן למיין חומרים לפי הרכבם הכימי, תכונותיהם הכימיות או הפיזיקליות ועוד.

אחת הדרכים למיין חומרים מוצעת להלן:

חומרי הטבע

חומר טהור

תערובת

 ↙

 

 ↘

 ↙

תרכובת

חומר המורכב משני סוגי אטומים או יותר הקשורים ביניהם בקשר כימי כלשהו ויש ביניהם יחס קבוע.

דוגמה: פחמן דו-חמצני

יסוד

חומר המורכב מסוג אחד של אטומים.

דוגמה: חמצן

תערובת הטרוגנית

תערובת לא אחידה המורכבת מלפחות שני חומרים שניתן לזהותם בראייה או במיקרוסקופ.

דוגמה:  סלט, חול ומלח

תערובת הומוגנית

תערובת אחידה ברמה החלקיקית המכילה לפחות שני חומרים.

דוגמה: אוויר , סגסוגת

 תמיסה

תערובת אחידה המכילה לפחות ממס ומומס אחד.

דוגמה : מי מלח

 

את היסודות ניתן למיין באופן הבא:

יסוד

 ↙

חד אטומיים

גזים אצילים מופיעים כחד-אטומיים

דו אטומיים

ישנם שבעה יסודות המופיעים בטבע כדו-אטומיים:
מימן (H2), חנקן (N2) , חמצן (O2) , פלואור (F2), כלור (Cℓ2), ברום (Br2), יוד (I2)

רב אטומיים

ישנם שני יסודות המופיעים בטבע כרב-אטומיים:
זרחן (P4), גופרית (S8)

ישנם יסודות המופיעים במבנה של צבר לדוגמה המתכות וישנם גם חומרים אטומריים שהם יסודות שגם להם מבנה בצבר כמו הגרפיט.

הגדרות:

תערובת הומוגנית– תערובת אחידה ברמה החלקיקית המכילה לפחות שני חומרים.
דוגמה: אוויר , סגסוגת

תמיסה – תערובת אחידה המכילה לפחות ממס ומומס אחד.
דוגמה : כוס קפה

תערובת הטרוגנית – תערובת לא אחידה המורכבת מלפחות שני חומרים שניתן לזהותם בראייה.
דוגמה:  סלט, חול ומלח

 • חומר טהור– חומר הבנוי מסוג אחד של חלקיקים
  דוגמה: מים, נתרן, פחמן דו-חמצני, כלור
  • תרכובת– חומר המורכב משני סוגי אטומים או יותר הקשורים ביניהם בקשר כימי כלשהו וביניהם יחס קבוע.
  • יסוד– חומר המורכב מסוג אחד של אטומים
   • גזים אצילים מופיעים כחד-אטומיים
   • ישנם שבעה יסודות המופיעים בטבע כדו-אטומיים:
    מימן (H2), חנקן (N2) , חמצן (O2) , פלואור (F2), כלור (Cℓ2), ברום (Br2), יוד (I2)
   • ישנם שני יסודות המופיעים בטבע כרב-אטומיים:
    זרחן (P4), גופרית (S8)
   • ישנם יסודות המופיעים במבנה של צבר לדוגמה המתכות וישנם גם חומרים אטומריים שהם יסודות שגם להם מבנה בצבר כמו הגרפיט.