מיון חומרים אינטראקטיבי


מיון חומרים אינטראקטיבי

תרגיל מיון חומרים אינטראקטיבי, גררו את המילים למקום המתאים.