מחמצן ומחזר תרגול


שיעור זה זמין גם ב: العربية (ערבית)

מחמצן ומחזר טובים יותר תרגול

מחמצן ומחזר טובים יותר תרגול

  1. לפניכם יונים ממוימים של ארבע מתכות המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן:

   Aℓ3+(aq) < Fe2+(aq) < Ni2+(aq) < Cu+(aq)

   1. נתונה הטבלה הבאה. סמנו מתי תתרחש תגובה ומתי לא תתרחש תגובה
    הסימן X מציין שאין תגובה.

    Cu(s) Ni(s) Fe(s) Aℓ(s)
    Cu+(aq) X
    Ni2+(aq) X
    Fe2+(aq) X
    Aℓ3+(aq) X
  2. עבור כל תהליך שמתרחש, נסחו את התגובה.
 1. לפניכם יונים ממוימים של ארבע מתכות המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן:

  Cr3+(aq) < Ni2+(aq) < Ag+(aq) < Au3+(aq)

  1. נתונה הטבלה הבאה. סמנו מתי תתרחש תגובה ומתי לא תתרחש תגובה.
   הסימן X מציין שאין תגובה.

   Cr(s) Ni(s) Ag(s) Au(s)
   Cr3+(aq) X
   Ni2+(aq) X
   Ag+(aq) X
   Au3+(aq) X
  2. עבור כל תהליך שמתרחש, נסחו את התגובה.
 2. לפניכם יונים ממוימים של ארבע מתכות המדורגים לפי כושרם היחסי לחמצן:

  Zn2+(aq) < Pb2+(aq) < Cu2+(aq) < Au3+(aq)

  1. נתונה הטבלה הבאה. סמנו מתי תתרחש תגובה ומתי לא תתרחש תגובה.
   הסימן X מציין שאין תגובה.

   Au(s) Cu(s) Pb(s) Zn(s)
   Au3+(aq) X
   Cu2+(aq) X
   Pb2+(aq) X
   Zn2+(aq) X
  2. עבור כל תהליך שמתרחש, נסחו את התגובה.
 3. נתונה הטבלה הבאה :
  היון
  היסוד
  Mg2+(aq) Pb2+(aq) Aℓ3+(aq) Fe2+(aq) Zn2+(aq) Co2+(aq) Cu2+(aq)
  Mg(s) + + + + + +
  Pb(s) +
  Aℓ(s) + + + + +
  Fe(s) + + +
  Zn(s) + + + +
  Co(s) + +
  Cu(s)
  1. מי המחזר הטוב ביותר מבין כל המתכות שבטבלה?
  2. מי המחמצן הטוב ביותר מבין כל היונים שבטבלה?
  3. איזו מתכת מחזרת טובה יותר Aℓ(s) או Co(s)? נמקו.
  4. מי מחמצן טוב יותר Fe+2(aq) או Zn+2(aq)? נמקו.

  למיכל תגובה מכניסים 200 מ"ל תמיסת CuCℓ2(aq) בריכוז 3M.

  1. מה ריכוז כל אחד מהיונים בתמיסה? פרטו חישוביכם.

  לכלי הוסיפו ברזל  מוצק Fe(s) והתרחשה תגובה בשלמות.

  1. נסחו את התגובה שהתרחשה.
  2. כמה מול ברזל הוספו לכלי? פרטו חישוביכם.
  3. כמה מול אלקטרונים עברו בניסוי?
  4. מה הריכוז של כל אחד מהיונים בתום התגובה?

  לכלי אחר בעל נפח של 500 מ"ל מכניסים 1.335 גרם AℓBr3(s) .
  לכלי מוסיפים Mg(s).

  1. נסחו את התהליך שהתרחש.
  2. כמה מול אלומיניום Aℓ(s) שקעו בתהליך? פרטו חישוביכם.
  3. כמה מול אלקטרונים עוברים בניסוי? פרטו חישוביכם.
 4. נתון סדר המתכות לפי כושרם היחסי לחזר Aℓ>Mn>Cr.
  באיזו מתכת תבחרו כדי שתגיב עם יוני מנגן (Mn2+(aq)) כדי ליצור מנגן (Mn(s))?
  במתכת אלומיניום (Aℓ(s)) או במתכת כרום (Cr(s))? נמקו.
 5. לפניכם מתכות המסודרות בשורה, בסדר עולה משמאל לימין, לפי כושרן היחסי לחזר:

  Pb(s) < Co(s) < Mn(s) < Mg(s)

  1. קבעו לכל אחד מהמקרים הבאים אם מתרחשת בו תגובה או לא מתרחשת בו תגובה.
   1. לכלי שעשוי מעופרת (Pb(s)) מוכנסת תמיסת MnCℓ2(aq) .
   2. לכלי שעשוי מנגן (Mn(s)) מכניסים תמיסת PbCℓ2(aq) .
   3. לכלי שעשוי מגנזיום (Mg(s)) מכניסים תמיסת MnCℓ2(aq) .
   4. לכלי שעשוי קובלט (Co(s)) מכניסים תמיסת MgCℓ2(aq) .
  2. בניסוי הוכנסה תמיסה של Be(NO3)2(aq) לשני כלים.
   בכלי שעשוי מגנזיום Mg(s) התרחשה תגובה.
   בכלי שעשוי קובלט Co(s) לא התרחשה תגובה .
   האם תוכלו למקם את הבריליום (Be(s)) בשורה המתוארת למעלה? אם לא,, הציעו ניסוי מתאים.

המשך שאלות

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן