מולים


מולים יחסים בין חומרים לחלקיקים המרכיבים אותם

מולים

אם נתבונן במולקולה אחת של מים H2O, נוכל לומר שהיא מורכבת משני אטומי מימן H ואטום חמצן O.

נתייחס לרגע רק ליחס בין מולקולת המים לאטומי המימן. כאמור, לכל מולקולת מים יש 2 אטומי מימן. נוכל לרשום זאת כך:

המולקולה האטום
H2O H
יחס 1 2
2 4
10 20
100,000 200,000
6×1023 2x6x1023
1 מול 2 מול

תמיד מספר אטומֵי המימן יהיה פי 2 ממספר מולקולות המים. אם נתבונן בדוגמה בשורה לפני האחרונה בטבלה, נראה שאם ניקח 6×1023 מולקולות מים, שהן בדיוק 1 מול מולקולת מים, נקבל 2x6x1023 שהן בדיוק 2 מול אטומי מימן. זאת אומרת, שהיחס בין מולקולות המים לבין אטומי המימן, הוא גם היחס בין המולים שלהם.

 

המולקולה האטום
H2O H
יחס מולים 1 2

ניתן לומר, שבכל מול מולקולות מים, יש 2 מול אטומי מימן.

נוכל לבצע מספר רב של חישובים על בסיס עובדה זו.

דוגמאות:

 1. כמה מול אטומי מימן (H) יש ב-8 מול מולקולות CH4?
  מולים ערך משולש מול אטומי מימן ומתאןתשובה: ב-8 מול מולקולות של CH4 יש 32 מול אטומי מימן.
 2. כמה מול אטומי פלואור (F) יש במדגם המכיל 5 מול מולקולות של CH2F2?
  מולים-שאלה-2מתוקןתשובה: במדגם יש 10 מול אטומי פלואור.
 3. כמה מול אטומי גופרית (S) יש ב-12 מול מולקולות גופרית (S8)?
  חישובה מולים ערך משולש גופריתתשובה: מספר מול אטומי הגופרית הוא 96.
 4. נתונים שני מדגמים. במדגם A יש 52 מול מולקולות כלור (Cℓ2) ובמדגם B יש 12 מול מולקולות זרחן (P4). באיזה מדגם מספר האטומים גדול יותר?
  חישוב מולים 52 מול מולקולות כלור ו- 12 מול מולקולות זרחןתשובה: במדגם A, המכיל כלור, יש מספר אטומים גדול יותר.
 5. כמה מול אטומי מימן (H) יש במדגם של 8 גרם מתאן (CH4)?
  H CH4
  4 1 יחס מולים
  8 m (גרם)
  16 Mw (גרם/מול)
  2 \begin{matrix} \times \frac { 4 }{ 1 } \\ \longrightarrow \end{matrix} 0.5 מספר מולים

  שימו לב! את היחס ניתן לעשות רק למולים, לא למסה ולא למסה המולרית.
  תשובה: במדגם יש 2 מול אטומי מימן.

 6. כמה מול אטומי גופרית (S) יש ב-320 גרם של SO3?
  S SO3
  1 1 יחס מולים
  320 m (גרם)
  80 Mw (גרם/מול)
  4 \begin{matrix} \times \frac { 1 }{ 1 } \\ \longrightarrow \end{matrix} 4 מספר מולים

  תשובה: במדגם יש 4 מול אטומי גופרית.

 7. כמה מול אטומי חמצן (O) יש ב-320 גרם C2H4O2?
  O C2H4O2
  2 1 יחס מולים
  320 m (גרם)
  60 Mw (גרם/מול)
  10.66 \begin{matrix} \times \frac { 2 }{ 1 } \\ \longrightarrow \end{matrix} 5.33 מספר מולים

  תשובה: במדגם יש 11.33 מול אטומי חמצן.

 8. כמה מול אטומי חנקן (N) יש ב-139.2 גרם N2H4?
  N N2H4
  2 1 יחס מולים
  139.2 m (גרם)
  32 Mw (גרם/מול)
  8.7 \begin{matrix} \times \frac { 2 }{ 1 } \\ \longrightarrow \end{matrix} 4.35 מספר מולים

  תשובה: ב-139.2 גרם N2H4 יש 8.7 מול אטומי חנקן.

 9. נתונים 2 מדגמים. מדגם A מכיל 64 גרם חמצן (O2) ומדגם B מכיל 64 גרם הידרזין (N2H4).
  באיזה מדגם יש יותר אטומים ?

  המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

  אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

  לרכישת מנוי לחץ כאן