מבני ענק


מבני ענק

מבני ענק

בפרק הקודם עסקנו  במשפחות החומרים המולקולריים כלומר חומרים המורכבים ממולקולות.
כעת נכיר שלוש משפחות כימיות נוספות שהחומרים המשתייכים אליהן אינם מורכבים ממולקולות אלא מחלקיקים אחרים.
למשפחות אלה קוראים, בשם כללי, מבני ענק, כיוון שיחידות החומר שלהן קשורות אחת לשנייה במבנה אין-סופי.

משפחות החומרים שלהן יש מבנה ענק הן:

מבני ענק סוגי חומרים

כל אחת מהמשפחות מורכבת מחלקיקים המאפיינים אותה. בין החלקיקים ישנם קשרים. שימו לב שאנו משתמשים במושג חלקיקי חומר ולא מולקולות שכן חומרים אלא אינם בנויים ממולקולות.

לכל אחת מהמשפחות של מבני הענק תכונות המאפיינות אותה. תכונות אלו נובעות ממבנה החומר ומהרכבו וכן מהקשרים שבו. בשיעורים הקרובים נלמד להכיר את משפחות מבני הענק, את המודל המתאר את מבנה החומרים שלהם ואת תכונותיהם.

דוגמאות לחומרים בעלי מבנה ענק אנו פוגשים בחיי היומיום שלנו. הנה כמה דוגמאות מאפיינות לכל אחת מהמשפחות :

  • חומרים יוניים מלח בישול – NaCℓ, אבן גיר – CaCO3, חלודה – Fe2O3.
  • חומרים מתכתיים כמו כסף (Ag), ברזל (Fe) וזהב (Au). למעשה, אם נתבונן בטבלה המחזורית כל היסודות הנמצאים משמאל לאלכסון, ללא המימן, שייכים למשפחת החומרים המתכתיים. חלקם נפוצים יותר וחלקם פחות. אבל, כאמור, מגוון התכונות הכלליות שלהם דומה.
  • חומרים אטומריים – נכיר כמה חומרים ממשפחה זו, ביניהם היהלום והגרפיט, הבנויים רק מאטומי פחמן, קוורץ – SiO2 ועוד מספר קטן של חומרים.

בשיעורים הקרובים נלמד להכיר את המודל המאפיין של החומרים השייכים למשפחות מבני הענק, את החלקיקים המרכיבים את החומר ואת הקשרים ביניהם ומכאן גם את התכונות המאפיינות של החומר.

זכרו: החומרים השייכים למשפחות החומרים של מבני ענק אינם מורכבים ממולקולות.