מבנה וקישור תרגילים


מבנה וקישור תרגילים

מבנה וקישור תרגילים – תרגול מסכם לפרק

 1. כלורידים הם חומרים שנוצרים מתגובה בין היסוד Cℓ2(g) ויסוד נוסף.
  1. רשמו נוסחה מולקולרית לכלוריד המתקבל מתגובה בין כלור לבין גופרית (S8(g)).
  2. רשמו נוסחת ייצוג אלקטרונית לכלוריד המתקבל מתגובה בין כלור וגופרית.
  3. רשמו ייצוג מלא של נוסחת מבנה לכלוריד המתקבל בין כלור וגופרית.
  4. האם בכלוריד המתקבל בתגובה בין כלור לגופרית יש קשרים קוולנטים יחידים, כפולים או משולשים?

  לכלוריד המתקבל בתגובה בין כלור לגופרית טמפרטורת היתוך של 121°C- וטמפרטורת רתיחה של 59°C.

  1. נסחו ואזנו את התגובה המתרחשת בין כלור וגופרית בטמפרטורת החדר.
  2. לכלוריד המתקבל בתגובה בין כלור וגופרית טמפרטורת רתיחה גבוהה מטמפרטורת הרתיחה של C2O. הסבירו מדוע.
  3. ציינו מהם הקשרים הקוולנטיים הקיימים בכל אחד מהכלורידים (לדוגמא: H—C. קשר זה כמובן לא קיים בכלורידים הנתונים). קבעו איזה קשר קוולנטי חזק יותר. ציינו מה הגורם או הגורמים התומכים בקביעתכם.
  4. לכלוריד המתקבל בתגובה בין כלור וגופרית מסיסות טובה בפחמן דו-גופרי (CS2(ℓ)).
   1. הסבר מדוע לכלוריד מסיסות טובה בפחמן דו גופרי?
   2. נסחו את תהליך ההמסה של הכלוריד בפחמן הדו-גופרי.
   3. קבעו האם לתמיסה יש מוליכות חשמלית. הסבירו קביעתכם.
 2. פוספידים הם חומרים שנוצרים מתגובה בין היסוד זרחן (P4(s)) ויסוד נוסף.
  1. רשמו נוסחה מולקולרית לפוספיד המתקבל מתגובה בין זרחן לבין יוד (I2(g)).
  2. רשמו נוסחת ייצוג אלקטרונית לפוספיד המתקבל מתגובה בין זרחן ויוד.
  3. רשמו ייצוג מלא של נוסחת מבנה לפוספיד המתקבל בין זרחן ויוד.
  4. האם בפוספיד המתקבל בין זרחן ויוד ישנם קשרים קוולנטיים יחידים, כפולים או משולשים?

  לפוספיד המתקבל בתגובה בין זרחן ויוד טמפרטורת היתוך של 61.2°C וטמפרטורת רתיחה של 200°C.

  1. נסחו ואזנו את התגובה המתרחשת בין זרחן ויוד בטמפרטורת החדר.
  2. פוספיד נוסף הוא PN. קבעו האם האנרגיה הדרושה לניתוק הקשר הקוולנטי בין אטומי החנקן (N) לבין אטומי הזרחן (P) במולקולה PN גדולה, קטנה או שווה לאנרגיה הדרושה לניתוק הקשר הקוולנטי בין אטום זרחן לאטום יוד בפוספיד שאת נוסחתו המולקולרית רשמתם בסעיף א'.
  3. הפוספיד המתקבל בתגובה בין זרחן ויוד נמצא מצב צבירה מוצק בטמפרטורת החדר. לעומת זאת החומר PH3 נמצא במצב צבירה גז בטמפרטורת החדר. הסבירו מדוע.
  4. לפוספיד המתקבל בתגובה בין זרחן ויוד מסיסות זניחה (לא נמס) במים (H2O(ℓ)). הסבירו מדוע.
 3. לפניכם נוסחאות מבנה של שלושה חומרים:
  III II I
  CH3COOH CH3CHO CH3OCH3
  1. רשמו לכל אחת מהמולקולות נוסחת ייצוג אלקטרונית.
  2. ציינו עבור כל אחת מהמולקולות הנתונות את הקבוצה הפונקציונאלית שבה.

  נתונה טבלה. האותיות N,M,L מייצגות את החומרים I-III.

  החומר טמפרטורת היתוך (C°) טמפרטורת רתיחה (C°) מסיסות במים
  H2O
  L 16 118 +
  M 141- 24- +
  N 123- 20 +

  ידוע שבטמפרטורה של 15°C חומר II הוא נוזל.

  1. התאם את החומרים הנתונים I-III לחומרים בטבלה N,M,L.
  2. לחומר המתאים לאות L טמפרטורת הרתיחה הגבוהה ביותר. הסבירו.
  3. קבעו האם החומרים I ו- II הם איזומרים. הסבירו קביעתכם.
  4. לחומר מספר I איזומר המכיל קבוצה פונקציונאלית אחרת. מהי הקבוצה הפונקציונאלית של האיזומר של חומר I?
  5. לחומר I מסיסות טובה במים.
   1. נסחו את תהליך ההמסה במים של חומר I.
   2. קבעו האם לתמיסה המתקבלת יש מוליכות חשמלית. הסבירו קביעתכם.
   3. ציירו קשר הנוצר בין מולקולה של חומר I לבין מולקולת מים.
   4. תארו ברמה המיקרוסקופית תמיסה מימית של חומר I.

  בחומר III קיימים שני סוגים של קשרים קוולנטיים בין אטום פחמן (C) לאטום חמצן (O). הקשרים הם:
  C–O ו- C=O.

  1. ציינו מהו הגורם או מהם הגורמים לכך שאנרגיית (אנתלפיית) הקשר C=O גדולה מאנרגיית (אנתלפיית) הקשר C–O.
 4. לפניכם רשימת חומרים בטבלה ובה גם טמפרטורות ההיתוך והרתיחה של החומרים:
  החומר טמפרטורת היתוך (C°) טמפרטורת רתיחה (C°) מוליכות חשמלית במצב נוזל
  UC3 837 1657
  N2H4 2 104
  NH4C 235 452
  C10H20 30- 173
  U 1405 4091
  NH3 77- 33-
  1. מיין את החומרים הנתונים לפי סוג השריג שלהם (יוני, אטומרי, מתכתי, מולקולרי).
  2. טמפרטורת הרתיחה של החומר NH3 נמוכה מטמפרטורת הרתיחה של החומר N2H4. הסבירו מדוע.
  3. טמפרטורת הרתיחה של החומר C10H20 גבוהה מזו של החומר N2H4. הסבירו מדוע.
  4. לחומר C10H20 מסיסות טובה ב- CS2(ℓ)
   1. נסחו את תהליך ההמסה של C10H20 בפחמן דו-גופרי (CS2(ℓ)) בטמפרטורת חדר.
   2. הסבירו מדוע ל- C10H20 מסיסות טובה בפחמן דו-גופרי.
   3. קבעו האם לתמיסה של C10H20 בפחמן דו-גופרי יש מוליכות חשמלית. הסבירו קביעתכם.
  5. ציינו שתי תכונות מאקרוסקופיות למתכת אורניום U(s).
  6. העתיקו את רשימת החומרים המופיעה בטבלה וציינו ליד כל אחד מהם למי יש מוליכות חשמלית במצב צבירה נוזל (ניתן לסמן '+' למצב בו יש מוליכות חשמלית ולסמן '-' למצב בו אין מוליכות חשמלית). הסבירו רק עבור החומרים שלהם יש מוליכות חשמלית, מדוע הם מוליכים חשמל.
  7. רשמו נוסחת יצוג אלקטרונית ליונים השליליים המופיעים ברשימת החומרים הנתונה בטבלה בתחילת השאלה.

  אחד האיזוטופים של היסוד אורניום הוא: _{ 92 }^{ 238 }{ { U }_{ (s) } }.
  מאיזוטופ זה יצרו את התרכובת UCℓ3(s).

  1. ציינו כמה פרוטונים, אלקטרונים, ניוטרונים יש לחלקיקי האורניום בתרכובת UCℓ3(s).

  האורניום מגיב בתהליך בו נפלטת קרינה רדיואקטיבית.
  לפניכן שני ניסוחים:

  1. _{ 92 }^{ 238 }{ U }\rightarrow { _{ 93 }^{ 238 }{ Np } }+\alpha
  2. _{ 92 }^{ 238 }{ U }\rightarrow { _{ 90 }^{ 234 }{ Th } }+\alpha
  1. קבעו מהו הניסוח הנכון.

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן