מבנה וקישור תרגילים


מבנה וקישור תרגילים

מבנה וקישור תרגילים – תרגול מסכם לפרק

 1. לפניכם  נוסחאות של תרכובות המכילות את היסוד חנקן (N):
  NaNO3 CH3CH2NH2 (NH4)2S NH3 N2H4
  5 4 3 2 1
  1. מיינו את התרכובות על-פי מבנה יוני או מולקולרי.
  2. i.  לחומר 1 טמפרטורת רתיחה גבוהה מזו של חומר 2. הסבירו מדוע.
   ii. לתמיסה המימית של חומר 3 מוליכות חשמלית. הסבירו מדוע.
  3. i.  רשמו ניסוח המסה במים לחומר 5 ותארו ברמה המיקרוסקופית את התמיסה.
  4. לפניכם נוסחאות של שתי תרכובות נוספות שמכילות חנקן
   CH3CH2CH2CH2CH2NH2 H2N–CH2–COOH
   B A
   1. לאיזו תרכובות מבין התרכובות הנתונות יש שתי קבוצות פונקציונליות? סמנו אותן ותנו להן שם.
   2. אחת מהתרכובות מתמוססת במים וגם ב- CCℓ4. איזו תרכובת מבין התרכובות הנתונות מתמוססת רק במים ואיזו מתמוססת בשני הממסים?
   3. נסחו את תהליך ההמסה של החומר שנמס ב- CCℓ4(ℓ).
  5. תרכובת 5 מכילה יון חיובי של נתרן. תארו את המבנה החלקיקי (פרוטונים אלקטרונים וניוטרונים) של איזוטופ יון הנתרן שמספר המסהה שלו הוא 23 ורשמו לו נוסחת ייצוג אלקטרונית.
  6. הציעו ניסוי שבעזרתו נוכל להבדיל בין נתרן (Na(s)) לבין NaNO3(s). מדוע בחרתם בניסוי זה?
 2. בטבלה הבאה נתונות נוסחאות של חומרים שונים בעמודה הימנית  ותכונות של חומרים בעמודה השמאלית
  נוסחאות החומרים תכונות
  S8 א. מתמוסס היטב במים ובעל מוליכות חשמלית במצב נוזל
  KCℓ ב. גז בטמפרטורת החדר, אינו מתמוסס במים, לחומר מולקולות לא קוטביות
  CCℓ2O ג. מתמוסס היטב במים וללא מוליכות חשמלית
  Mg ד. מוצק בטמפרטורת החדר ואינו מתמוסס במים
  H2 ה. מוליכות חשמלית במצב מוצק ובמצב מותך
  (CH3CH2)2O ו. גז בטמפרטורת החדר, אינו מתמוסס במים, לחומר מולקולות קוטביות

  ל- H2 מבנה קווי ול-CCℓ2O מבנה משולש מישורי.
  התאימו לכל אחת מנוסחאות החומרים בעמודת החומרים אחת מהתכונות המופיעות בעמודה השמאלית א – ו המאפיינת אותו.

 3. נתונים זוגות החומרים הבאים. איזה ניסוי תעשו ומה תראו כדי שתוכלו להבדיל ביניהם?
  1. Na(s) ו- NaCℓ(s)
  2. H2O2(ℓ) ו- C7H14(ℓ)
  3. C(s) גרפיט  ו- MnO2(s)
  4. K(s) ויהלום C(s)
 4. נתונים החומרים הבאים: KCℓ, SiO2, Rb, PF3
  התאימו בין החומרים שברשימה לבין התכונות שלהם בטבלה הבאה.

  החומר טמפרטורת היתוך (ºC) מוליכות חשמלית במוצק מוליכות חשמלית בנוזל החומר
  I 688 + +
  II 772 +
  III 151-
  IV 1610
 5. הסבירו את העובדות הבאות:
  1. למגנזיום (Mg) מוליכות חשמלית במצב מוצק וגם במצב נוזל ולמגנזיום כלורי (MgCℓ2) מוליכות חשמלית רק במצב נוזל.
  2. לגרפיט (C) מוליכות חשמלית במצב צבירה מוצק ואילו ליהלום (C) אין מוליכות חשמלית במצב מוצק.
  3. הידרזין (N2H4) מתמוסס במים ואילו יוד (I2) אינו מתמוסס במים.
  4. לתמיסת נתרן חנקתי (NaNO3) מוליכות חשמלית ואילו לתמיסת סוכר (C6H12O6) אין מוליכות חשמלית.
  5. פחמן ארבע-כלורי (CCℓ4) אינו מתמוסס במים ואילו מתאנול (CH3OH) מתמוסס במים.
  6. להפטאן (C7H16) טמפרטורת רתיחה דומה לזו של יוד כלורי (ICℓ).

המשך התוכן בעמוד זה למנויים בלבד

אם הינך מנוי/ה אנא הכנס שם משתמש וסיסמא!

לרכישת מנוי לחץ כאן