מבנה האטום תרגילים


מבנה האטום תרגילים

מבנה האטום תרגילים

לפתרון התרגילים יש להיעזר בטבלה המחזורית.

 1. מה הסימול הכימי של היסוד שלו:
  1. היערכות אלקטרונית  2,8,8,2.
  2. היערכות אלקטרונית 2,8,18,3.
  3. נמצא בטבלה המחזורית בטור החמישי, בשורה השלישית.
  4. נמצא במשפחת ההלוגנים, בשורה שנייה.
  5. נמצא במשפחת המתכות האלקליות, בשורה חמישית.
  6. נמצא במחזור 4 ובמשפחת יסודות הטור השישי.
  7. נמצא בטור המתכות האלקליות העפרוריות, במחזור הרביעי.
  8. עם 3 אלקטרוני ערכיות ונמצא במחזור השלישי.
  9. עם 8 אלקטרוני ערכיות ונמצא בשורה החמישית.
  10. שייך למשפחת הגזים האצילים ונמצא במחזור השני.
 2. יסוד בעל 5 אלקטרוני ערכיות יהיה באותה משפחה עם חנקן (N) או עם רובידיום (Rb)?
 3. יסוד בעל 4 אלקטרוני ערכיות יהיה באותה משפחה עם צורן (Si) או עם מגנזיום (Mg)?
 4. נתונה הטבלה הבאה:
  אטום A B C D E
  פרוטונים 31 32 33 31 15
  ניוטרונים 33 34 37 34 16

  הסימנים A-E מייצגים באופן שרירותי אטומים של יסודות מתוך הטבלה המחזורית.

  1. איזה אטום הוא הכבד ביותר?
  2. איזה אטומים בטבלה מייצגים איזוטופים של אותו יסוד?
  3. איזה  אטומ/ים הנמצאים בטבלה שייך למשפחה של  היסוד חנקן (N)?
  4. מה ההיערכות האלקטרונית של אטום E?

 1. ליסוד Ge יש איזוטופ בעל 48 נויטרונים. מה יהיה מספר המסה שלו?
 2. ליסוד S יש איזוטופ בעל 18 נויטרונים. מה יהיה מספר המסה שלו?
 3. מי מהיסודות הבאים : Na , Ga , Br , Aℓ , I , Ar נמצא במחזור השלישי בטבלה המחזורית?
 4. למי מבין החלקיקים הבאים מספר נויטרונים הגדול ביותר?

  5224Cr , 5318Ni , 7331Ga , 7535Br.

 5. מיינו את האטומים הבאים ליסודות.
  יש לזכור שהמספר הקטן מבין שני המספרים שמייצגים את האטום הוא תמיד המספר האטומי.

  6528α , 1837β , 4823γ , 199δ , 3618ε , 6228ζ , 3817η , 95θ , 7536ι , 4923κ , 73λ , 189μ , 3115ν , 3818ξ , 83ο.

 6. היעזרו במילים הרשומות מתחת והשלימו את החסר:
   • המשותף לאטומים השייכים לאותו יסוד הוא _____ ו -_____, והם שונים זה מזה ב -_____ וב -_____. אטומים כאלה נקראים _____.
   • באטום יש שלושה סוגי חלקיקים והם _____, _____ ו -_____. ה -_____ וה -_____ נמצאים ב -_____ ואילו ה -_____ נמצאים _____.
    בין ה -_____ ל -_____ ישנה משיכה ______.
    ה -_____ וה -_____ הם בעלי מסה זהה ולכן המסה של האטום מרוכזת ב_____.

  גרעין, מספר אטומי, מספר מסה, מספר פרוטונים, מספר נויטרונים, איזוטופים, פרוטונים, חשמלית, אלקטרונים, נויטרונים, אורביטלים מסביב לגרעין.

 7. השלימו את הטבלה הבאה:
  היסוד מספר פרוטונים מספר נויטרונים מספר אלקטרונים היערכות אלקטרונים טור שורה
  37Cℓ            
  123Sb            
  41Ca            
  205Tℓ            
  130Xe            
  29Si            
 8. השלימו את הטבלה הבאה. (אפשר להעריך מהטבלה המחזורית מספר מסה לתרגיל זה)
  היסוד/היון מס' פרוטונים מס' הנויטרונים מס' האלקטרונים
  S2-      
    28   26
  Sb     54
  N3-      
  Kr      
    24   21
    79   76
 9. לאטום החמצן שלושה איזוטופים בעלי מספר מסה 16, 17, 18.
  רשמו לכל אחד מהאיזוטופים, את הסימול המלא שלו כולל המספר האטומי ומספר המסה.
 10. לאטום המימן שלושה איזוטופים בעלי מספר מסה 1, 2, 3.
  רשמו לכל אחד מהאיזוטופים, את הסימול הכימי המלא שלו כולל המספר האטומי ומספר המסה.
 11. לאטום החנקן שלושה איזוטופים בעלי מספר מסה 12, 13, 14.
  רשמו לכל אחד מהאיזוטופים, את הסימול הכימי המלא שלו כולל המספר האטומי ומספר המסה.
 12. נתונות קבוצות היונים והאטומים הבאים.
  קבעו באיזה מן המקרים יש לכל חברי הקבוצה אותו מספר אלקטרונים.

  1. N3 –, F ,Mg
  2. P3 –, Ca2+ , K
  3. Se2 –, Kr , Rb+
 13. קבעו היכן החלקיקים מסודרים נכון לפי מספר אלקטרונים עולה:
  1. Ca+2 > F >Na+ > K+
  2. Cs+ > Br  >Ar > F 
  3. + > Ar >O2 –> Ne
 14. היכן מסודרים היסודות לפי הסדר הנכון של אנרגיית היינון?
  1. Sr>Sn>
  2. Sn>Sr>
  3. >Sr>Sn
  4. >Sn>Sr
 1. אנרגיית היינון הראשונה של אשלגן K היא 419kJ/moℓ ושל היסוד Sr היא 550kJ/moℓ (אנרגיה מבוטאת ביחידות kJ/moℓ).
  על סמך נתונים אלא ניתן לצפות שאנרגיית היינון הראשונה של הסידן Ca תהיה:

  1. גדולה מ- 550kJ/moℓ.
  2. קטנה מ- 419kJ/moℓ.
  3. בין 550kJ/moℓ ל- 419kJ/moℓ.
 2. אנרגיית היינון הראשונה של  Sr היא 550kJ/moℓ, ושל היסוד Ba היא 503kJ/moℓ (אנרגיה מבוטאת ביחידות kJ/moℓ).
  על סמך נתונים אלא ניתן לצפות שאנרגיית היינון הראשונה של Cs תהיה:

  1. גדולה מ- 550kJ/moℓ.
  2. קטנה מ -503kJ/moℓ.
  3. בין 550kJ/moℓ ל -503kJ/moℓ.
 3. הסבירו מדוע אנרגיית היינון הראשונה של נתרן Na גדולה מזו של האשלגן K.
 4. הסבירו מדוע אנרגיית היינון של ברום Br קטנה מזו של כלור Cℓ.
 5. הסבירו מדוע אנרגיית היינון הראשונה של ברום Br גדולה מזו של סלן Se.
 6. בכל אחת מהשאלות הבאות, בחרו את התשובה הנכונה. בכל הסעיפים בשאלה זו יסוד A הוא הקטן ביותר במספר האטומי.
  1. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   מה ההיגד שיהיה נכון תמיד עבור הארבעה?

   1. לארבעת האטומים אותו מספר של אלקטרוני ערכיות.
   2. ליסוד D מספר אלקטרוני ערכיות הגדול ביותר.
   3. ליסוד A הרדיוס הגדול ביותר.
   4. ליסוד D המטען הגרעיני הגדול ביותר.
  2. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   ליסוד C יש 7 אלקטרוני ערכיות.
   למי מבין היסודות אנרגיית היינון הראשונה הגדולה ביותר?

   1. A
   2. B
   3. C
   4. D
  3. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   ליסוד A יש 7 אלקטרוני ערכיות.
   לאיזה יסוד הרדיוס הגדול ביותר?

   1. A
   2. B
   3. C
   4. D
  4. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   ליסוד C יש 8 אלקטרוני ערכיות.
   מה ההיגד הנכון?

   1. רק יסודות A ו -D הם בני אותו מחזור.
   2. רק יסודות B , A ו -C הם בני אותו מחזור.
   3. רק יסודות C ו -D הם בני אותו מחזור.
   4. רק יסודות A ו -B הם בני אותו מחזור.
  5. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   ליסוד D יש 2 אלקטרוני ערכיות.
   מהו ההיגד הנכון?

   1. היסוד A הוא הלוגן ויסוד B הוא מתכת אלקלית.
   2. היסוד A הוא מתכת אלקלית ויסוד C הוא אציל.
   3. היסוד A הוא הלוגן, ויסוד B הוא מתכת אלקלית עפרורוית.
   4. היסוד C הוא מתכת אלקלית ויסוד B הוא גז אציל.
  6. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר ונמצא באחד המחזורים 1-3.
   ליסוד D אלקטרון ערכיות אחד.
   לאיזה יסוד יש את מספר הרמות האנרגיה, המאוכלסות באלקטרונים, הגדול ביותר?

   1. ליסוד A.
   2. ליסוד B.
   3. ליסוד C.
   4. ליסוד D.
  7. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר ונמצא באחד המחזורים 1-3.
   ליסוד B יש 8 אלקטרוני ערכיות.
   לאיזה יסוד אנרגיית היינון הקטנה ביותר?

   1. ליסוד A.
   2. ליסוד B.
   3. ליסוד C.
   4. ליסוד D.
  8. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   אם אטום B יקבל אלקטרון אחד, היערכות האלקטרונים שלו תהיה כמו של גז אציל הנמצא במחזור השלישי בטבלה המחזורית.
   מהו ההיגד הנכון?

   1. אטום A מייצג את היסוד חמצן (O).
   2. אטום B מייצג את היסוד כלור (Cℓ).
   3. אטום C מייצג את היסוד נתרן (Na).
   4. אטום D מייצג את היסוד מגנזיום (Mg).
  9. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   אם אטום C יאבד אלקטרון אחד תהיה לו היערכות אלקטרונית כמו של גז אציל הנמצא במחזור החמישי בטבלה המחזורית.
   איזה מבין מהיסודות מייצג את אטום הצזיום (Cs)?

   1. יסוד A.
   2. יסוד B.
   3. יסוד C.
   4. יסוד D.
  10. האותיות A , B , C , D מייצגות 4 אטומים עוקבים במספר האטומי בטבלה המחזורית. A הקטן ביותר.
   כאשר אטום D יקבל אלקטרון אחד היערכות האלקטרונים שלו תהיה כמו של גז אציל הנמצא במחזור השלישי בטבלה המחזורית.
   מהו ההיגד הנכון?

   1. אטום A מייצג את היסוד Si.
   2. אטום B מייצג את היסוד P.
   3. אטום C מייצג את היסוד S.
   4. כל התשובות נכונות.
 7. בטבלה שלפניכם מוצגים נתונים על ארבעה אטומים או יונים שסומנו באופן שרירותי באותיות A , B , C , D.
  היסוד מספר פרוטונים מספר אלקטרונים מספר מסה
  A 12 12 24
  B 12 10 25
  C 16 16 34
  D 17 18 34

  מבין כל ההיגדים הבאים ציינו מהם ההיגדים הנכונים:

  1. A ו -B מייצגים יונים.
  2. A ו -B הם איזוטופים של אותו יסוד.
  3. A ו -C מייצגים יונים.
  4. C ו -D הם איזוטופים של אותו יסוד.
  5. B מייצג יון שלילי.
  6. D מייצג יון שלילי.
  7. ל -C ול -D אותו מטען גרעיני.
  8. ל -A ו -B אותו מטען גרעיני.
  9. A מייצג מתכת אלקלית.
  10. D מייצג הלוגן.
  11. כל ארבעת החלקיקים נמצאים במחזור השני בטבלה המחזורית.
  12. ליסוד D אנרגיית יינון ראשונה גדולה מזו של יסוד A.
 8. בחרו את התשובה הנכונה
  1. מהי הקביעה הנכונה?
   1. לחלקיק + I יש יותר אלקטרונים מאשר לחלקיק I.
   2. לחלקיק + I יש יותר פרוטונים מאשר לחלקיק ¯ I.
   3. לשלושת החלקיקים: I , I , I +  יש אותו מספר אלקטרונים.
   4. לשלושת החלקיקים: I , I , I +  יש אותו מספר פרוטונים.
  2. בחר את ההיגד הנכון:
   1. בשני החלקיקים 27Aℓ +3 , 26Mg +2 מספר האלקטרונים והניוטרונים שווה.
   2. אנרגיית היינון הראשונה של Mg(g) גדולה מאנרגיית היינון של Aℓ(g).
   3. לאטומי המגנזיום 2 רמות אנרגיה המאוכלסות באלקטרונים ו-3 אלקטרונים ברמה השלישית.
   4. לאטומי האלומיניום 3 Aℓ רמות אנרגיה המאוכלסות באלקטרונים ו -2 אלקטרונים ברמה השלישית.
  3. בטבלה הבאה נתון הרכב הגרעינים של אטומים ניטרלים כלומר לא טעונים.
   האטום A B C D E
   מספר הפרוטונים 12 11 10 12 11
   מספר ניוטרונים 12 12 12 14 13

   איזה מההיגדים הבאים אינו נכון:

   1. ל -A ו -C אותו מספר אלקטרונים.
   2. ל -D מספר המסה הגדול ביותר.
   3. A ו -D הם איזוטופים של אותו יסוד.
   4. B ו -E הם איזוטופים של אותו יסוד.
  4. נתונים שני חלקיקים בעלי מספר זהה של אלקטרונים וניוטרונים.
   אחד החלקיקים הוא יון אשלגן K+ שמספר המסה שלו 39. החלקיק השני הוא:

   1. 40Ar
   2. 40Ca2+
   3. 40Ca
   4. 39Ar
  5. נתונים החלקיקים הבאים 2311A+, 2412B+, 2412C2+, 2312D2+ מהו ההיגד הנכון?
   1. ל –2311A+ ול –2412B+ יש אותו מספר פרוטונים.
   2. ל –2412C2+ ול –2312D2+ יש אותו מספר אלקטרונים.
   3. 2311A+ ו –2312D2+ הם איזוטופים של אותו יסוד
   4. ל –2412B+ ול –2412C2+ אותו מספר אלקטרונים.
  6. ליסוד שמספרו האטומי 1 יש שלושה סוגי אטומים:
   השם מימן דאוטריום טריטיום
   מספר מסה 1 2 3

   איזה מבין ההיגדים הבאים אינו נכון?

   1. כולם איזוטופים של אותו יסוד.
   2. לכולם אותו מספר ניוטרונים.
   3. לכולם אותו מספר פרוטונים.
   4. לכולם אותו מטען בגרעין.

 

לפתרון תרגילים מבנה האטום – לחץ כאן (למנויים בלבד)