מבחני בגרות סטוכיומטריה


שאלות מתוך מבחני בגרות בנושא סטוכיומטריה

ריכזנו עבורכם את כל השאלות מתוך מבחני הבגרות משנת 2007 לקובץ PDF הניתן להורדה. השאלות עברו התאמות בכפוף לשינויים שבוצעו בתוכנית הלימודים משנת 2007 ועד היום.

הפתרונות לשאלות זמינים גם הם באתר למנויים לאתר בלבד.

קובץ שאלות בגרות בכימיה להורדה

הצעת פתרון למבחני בגרות – סטוכיומטריה

בגרות 2007

שאלה 1 סעיף ב

תשובה 3:

n = C × V = 2 × 0.1 = 0.2moℓ

m = n × Mw = 0.2 × 342 = 68.4 gram

שאלה 2

כל חלקי השאלה נענו כבר בפרק מבנה וקישור. רק סעיף ב' של שאלה זו שייך לפרק סטכיומטריה.

 1. ב
  1. שימו לב: נתון שריכוז יוני הסידן במים הוא 120 מיליגרם לליטר (אנו רגילים בדרך כלל לעבוד עם יחידות של מולר שזה מול לליטר). ברעיון דומה ניתקל בהמשך בשאלות במבחני בגרות נוספים.
   כשנתון שהריכוז הוא 120 מיליגרם לליטר פירושו שבכל ליטר יש 120 מיליגרם של יוני סידן.
   נוכל לבנות כעת ערך משולש באופן הבא:

   m של יוני הסידן
   Ca2+(aq)
   (מיליגרם)
   V(ליטר)
   120 1
   12000 \xrightarrow { \times \cfrac { 120 }{ 1 } } 100

   תשובה: יש 12000 מיליגרם יוני סידן שהם 12 גרם יוני סידן (בכל גרם יש 1000 מיליגרם).

  2. CaCO3(aq)

   Ca2+(aq)

   1 1 יחס מולים
   30 12 m( ג' )
   100 40 Mw ( ג' /מול)
   0.3

   \xrightarrow { \times \cfrac { 1 }{ 1 } }

   0.3 n  (מול)

   תשובה: יישארו בדוד 30 גרם סידן פחמתי.